Wat is piek ervarings?

In Abraham Maslow se beroemde hiërargie van behoeftes is selfverwesenliking heel bo-aan die piramide, wat die behoefte verteenwoordig om sy individuele potensiaal te vervul. Volgens Maslow speel piekervarings 'n belangrike rol in selfaktualisering .

Self-aktualisering word eintlik redelik skaars beskou, wat beteken dat piek ervarings ewe onwrikbaar kan wees.

Nie alle mense bereik die piek van Maslow se piramide nie. In een studie het navorsers bevind dat slegs ongeveer twee persent van die individue wat ondervra is, ooit 'n piek ervaring beleef het.

Piek ervarings is egter nie net beperk tot individue wat self geaktualiseer is nie. Maslow het geglo dat alle mense in staat is om hierdie oomblikke te hê, maar hy het ook gevoel dat self-aktualiseerde mense hulle meer dikwels ervaar.

Hoe definieer sielkundiges piek ervarings?

Piek ervarings word dikwels beskryf as transendente oomblikke van pure vreugde en verleiding. Dit is oomblikke wat uit die alledaagse gebeure uitstaan. Die herinnering aan sulke gebeurtenisse is blywend en mense vergelyk hulle dikwels met 'n geestelike ervaring.

Ander kenners beskryf piek ervarings op die volgende maniere:

"Piek ervarings betrek 'n verhoogde gevoel van wonder, ontsag, of ekstase oor 'n ervaring."
(Privette, "Definisie van oomblikke van self-aktualisering: Peak prestasie en piek ervaring", 2001)

"... 'n hoogs gewaardeerde ervaring wat gekenmerk word deur so 'n intensiteit van persepsie, diepte van gevoel of sin van diepgaande betekenis om dit uit te druk in die vak se gedagtes, in min of meer permanente kontras met die ervarings wat omring dit in tyd en ruimte. "
(Leach, "Betekenis en Korrelate van Piek Ervaring," 1962)

Die eienskappe van piek ervarings

Privette (2001) het 'n ervaringsvraelys ontwikkel wat ontwerp is om beide die gedeelde en unieke eienskappe van piek ervarings te ondersoek. Nadat u na 'n wye verskeidenheid mense gekyk het, is piekervarings geïdentifiseer as deel van drie sleutelkenmerke:

  1. Betekenis: Piek ervarings lei tot 'n toename in persoonlike bewustheid en begrip en kan dien as 'n keerpunt in 'n persoon se lewe.
  2. Vervulling: Piek ervarings genereer positiewe emosies en is eintlik lonend.
  3. Geestelik: Tydens 'n piek ervaring voel mense op een met die wêreld en beleef hulle dikwels 'n gevoel van tydsbesteding.

Wanneer kom Gevorderde ervarings voor?

Maslow het voorgestel dat een van die beste maniere om te dink aan piek ervarings is om te dink aan die wonderlikste ervarings van jou lewe. Daardie oomblikke van ekstase en volkome geluk. Om in liefde te wees, is een voorbeeld van 'n piek ervaring. Sulke oomblikke kan ook voorkom wanneer jy in 'n kreatiewe oomblik is of wanneer jy 'n boek lees of na 'n fliek luister. Jy mag dalk 'n gevoel van "getref" word deur 'n bepaalde kreatiewe werk op 'n manier wat 'n emosionele koord in jou binnekom.

In een opname het mense berig dat piek ervarings geneig was om tydens artistieke, atletiese of godsdienstige ervarings te voorkom.

Oomblikke in die natuur of tydens intieme oomblikke met familie of vriende was ook algemeen. Die bereiking van 'n belangrike doel, óf 'n persoonlike of kollektiewe een, kan ook tot 'n piek ervaring lei. Ander oomblikke wanneer sulke ondervindings mag voorkom, sluit in wanneer 'n individu 'n ander persoon in die behoefte of na die oorwinning van 'n soort teenspoed help.

Wat voel 'n piek ervaring?

So, wat voel dit presies om 'n piek ervaring te hê? Sommige beskryf hierdie oomblikke as 'n gevoel van ontsag, verwondering en verbasing. Dink aan die gevoel van ontsag wat jy mag voel terwyl jy na 'n sonsondergang kyk of die opwinding wat jy mag ervaar tydens die laaste oomblikke van die nabye basketbalwedstryd.

Piek ervarings en vloei

Piek ervarings dra talle ooreenkomste met die konsep bekend as die vloei wat beskryf word deur die positiewe sielkundige Mihaly Csikszentmihalyi . Vloei is 'n gemoedstoestand waartydens mense so betrokke raak in 'n aktiwiteit wat die wêreld lyk om te verdwyn en niks anders lyk asof dit saak maak nie. Wanneer dit in 'n staat van vloei lyk, lyk die tyd om te vlieg, fokus word skerp en mense ervaar 'n verlies van selfbewussyn.

Vloei kan gebeur as 'n persoon 'n piekervaring ervaar, maar natuurlik is nie alle gevalle van vloei kwalifiseer as piek ervarings nie. Daaglikse momente, soos om in 'n opwindende boek te wees, werk aan 'n bevredigende projek, of 'n middagspelen van basketbal te geniet, kan almal lei tot 'n vloeistand, maar hierdie oomblikke is nie noodwendig piekervaringe nie.

verwysings

Leach, D. (1962). Betekenis en korrelate van piek ervaring. Doktorale proefskrif, Universiteit van Florida.

Maslow, AH (1962). Op pad na 'n sielkunde van wese. Princeton, NJ: Van Nostrand.

Polyson, J. (1985). Studente se piek ervarings: 'n Skriftelike oefening. Onderrig van Sielkunde, 12, 211-213.

Privette, G. (2001). Definisie van oomblikke van selfaktualisering: Piekprestasie en piekervaring, in KJ Schneider, JFT Bugental, en JF Pierson (Eds.). Die Handboek van Humanistiese Sielkunde , 161-180.

Thomas, LE, & Cooper, PE (1980). Voorkoms en sielkundige korrelate van intense geestelike ervarings. Blaar van Transpersoonlike Sielkunde, 12 , 75-85.