9 Eienskappe van selfgemaakte persone

In die sielkunde word selfverwesenliking behaal wanneer jy jou volle potensiaal kan bereik. Om werklik self-aktualiseer te word, word beskou as die uitsondering eerder as die reël, aangesien die meeste mense besig is om meer dringende behoeftes te voorsien.

Maslow se Hiërargie van Behoeftes

Sielkundige Abraham Maslow beskryf wat bekend staan ​​as 'n hiërargie van behoeftes , wat al die verskillende behoeftes verteenwoordig wat menslike gedrag motiveer. Die hiërargie word dikwels as 'n piramide vertoon, met die laagste vlakke wat basiese behoeftes en meer komplekse behoeftes aan die bokant van die piramide verteenwoordig.

Op die hoogtepunt van hierdie hiërargie is selfaktualisering. Die hiërargie stel voor dat wanneer die ander behoeftes aan die basis van die piramide behaal is, u aandag daarop kan vestig op hierdie groot behoefte aan selfaktualisering.

9 Eienskappe van selfgemaakte persone

Hier is enkele van die belangrikste eienskappe van self-aktualiseerde mense soos deur Maslow beskryf:

Self-aktualiseerde mense het piek ervarings

Tim Robberts / Getty Images

Een karakterisering van selfaktualisering het gereelde piek ervarings .

Volgens Maslow behels 'n piek ervaring

"Gevoelens van onbeperkte horisonte wat oopgaan vir die visie, die gevoel om gelyktydig kragtiger te wees en ook meer hulpeloos as ooit tevore, die gevoel van ekstase en wonder en ontsag, die verlies van plasing in tyd en ruimte met uiteindelik die oortuiging dat daar iets uiters belangrik en waardevol was, sodat die onderwerp deur sulke ervarings tot op sekere hoogte verander en versterk is. "

Met ander woorde, dit is oomblikke van transendensie waarin 'n persoon na vore kom, voel verander en verander.

Hulle het self-aanvaarding en 'n demokratiese wêreldbeskouing

Samantha Chesler Leiman / Getty Images

Self-aktualiseerde mense aanvaar hulleself en ander soos hulle is. Hulle is geneig om 'n gebrek aan inhibisie te hê en is in staat om hulleself te geniet en hul lewens vry van skuld.

Nie alleen aanvaar self-geaktualiseerde mense hulself nie, hulle omhels ook ander mense vir wie hulle is. Ander individue word dieselfde behandel, ongeag die agtergrond, huidige status of ander sosio-ekonomiese en kulturele faktore.

Hulle is realisties

Hero Images

Nog 'n belangrike kenmerk van self-aktualiseerde mense is 'n gevoel van realisme . Eerder as om bang te wees vir dinge wat anders of onbekend is, is die self-geaktualiseerde individu in staat om die lewe te sien, aangesien dit logies en rasioneel ontvou.

Hulle is geneig om Probleemgesentreerd te wees

Hitomi Soeda / Getty Images

Self-aktualiseerde individue word dikwels gemotiveer deur 'n sterk gevoel van persoonlike etiek en verantwoordelikheid . Hulle geniet dit om hul probleemoplossingsvaardighede toe te pas op werklike situasies en hulle hou daarvan om ander mense te help om hul eie lewens te verbeter.

Die self-aktualiseerde persoon is outonoom

Kweekgeweld kan jou persoonlike geluk en veerkragtigheid teenoor stres verhoog. Hero Images / Hero Images / Getty Images

Self-aktualiseerde mense is ook geneig om baie onafhanklik te wees . Hulle stem nie ooreen met ander mense se idees van geluk of tevredenheid nie. Hierdie oorspronklike perspektief laat die individu toe om in die oomblik te lewe en waardeer die skoonheid van elke ervaring.

Hulle geniet Solitude en privaatheid

krotografie / Getty Images

Self-geaktualiseerde individue waardeer hul privaatheid en geniet alleenheid . Terwyl hulle ook die ander van ander liefhet, is dit noodsaaklik om tyd te neem vir hul persoonlike ontdekking en hul individuele potensiaal te bewerkstellig.

Hulle het 'n filosofiese sin vir humor

Simon Winnall / Getty Images

Self-aktualiseerde individue het oor die algemeen 'n deeglike sin vir humor . Hulle kan die humor in situasies geniet en op hulself lag, maar hulle spot nie of grap ten koste van 'n ander se gevoelens nie.

Self-aktualiseerde mense is spontaan

Hero Images / Getty Images

Nog 'n kenmerk van self-aktualiseerde mense is 'n neiging om oop, onkonvensioneel en spontaan te wees . Alhoewel hierdie mense in staat is om algemeen aanvaarde maatskaplike verwagtings te volg, voel hulle nie beperk tot hierdie norme in hul gedagtes of gedrag nie.

Hulle geniet die reis heeltemal, nie net die bestemming nie

Thomas Barwick / Getty Images

Terwyl self-aktualiseerde mense konkrete doelwitte het, sien hulle nie dinge as bloot 'n middel tot 'n einde nie. Die reis na die bereiking van 'n doelwit is net so belangrik en aangenaam as om eintlik die doel te bereik.

> Bronne:

> Carrano MA. Aan die slaap in die Helix: Oorlewing en die Wetenskap van Selfverwesenliking. Noord Haven, CT: Avatar Paradigmas; 2009: 270.

> Sullivan E. Self-actualisering. Ensiklopedie Brittanica. Gepubliseer op 13 Julie 2016.