5 stappe om meer van 'n optimis te wees

Optimiste geniet baie gesondheids- en leefstylvoordele , en is geneig om algehele gelukkiger te wees. Optimisme word gemeet deur jou verduidelikende styl , of hoe jy gebeurtenisse definieer. Jy is halfpad daar as jy kan leer om positiewe gebeure op die volgende drie maniere te definieer:

  1. Positiewe gebeure het plaasgevind as gevolg van iets wat jy gedoen het.
  2. Positiewe gebeure is 'n teken van meer goeie dinge om te kom.
  1. Positiewe gebeure is bewys dat goeie dinge in ander areas van jou lewe sal gebeur.

Jy is heeltemal daar as jy ook kan dink aan negatiewe gebeurtenisse soos:

  1. nie jou skuld nie
  2. geïsoleerde gebeure wat geen invloed op toekomstige gebeure of ander areas van jou lewe het nie

As jy jouself die ergste verwag en jouself kort 'n bietjie te veel van die tyd verkoop, kan jy altyd jou neiging tot optimisme verhoog. Die volgende stappe kan u daar kry.

Ontleed u gedagtes, gee uself krediet

Wanneer iets positief in jou lewe gebeur, moet jy jou gedagteproses vir 'n oomblik ontleed. Gee u self die nodige krediet om dit te laat gebeur? Dink aan al die sterk punte wat jy besit en maniere wat jy direk en indirek bygedra het om hierdie gebeurtenis te laat plaasvind. As jy byvoorbeeld 'n toets gedoen het, dink nie net aan hoe groot dit is dat jy voorbereid was nie, maar ook dink hoe jou intelligensie en toewyding 'n rol gespeel het.

Dink aan hoe jou sterk punte ander goeie dinge kan bring

Dink aan ander areas van jou lewe wat deur hierdie goeie gebeurtenis geraak kan word. Dink ook aan hoe die sterk punte wat jy besit, wat hierdie goeie ding veroorsaak het, ook ander positiewe gebeurtenisse in jou lewe kan veroorsaak. Byvoorbeeld, watter ander goeie dinge kan uit jou intelligensie, toewyding, en die vermoë om effektief voor te berei vir take kom?

Dink aan toekomstige gebeure wat ook kan gebeur

Stel jou voor wat toekomstige moontlikhede in die winkel kan wees. Omdat jy die sleutel tot jou sukses behou, moet jy nie verwag om goed te doen met toekomstige toetse nie? Is nie 'n suksesvolle loopbaan 'n natuurlike resultaat nie?

Beperk die negatiewe, wanneer dit realisties is om dit te doen

Wanneer negatiewe gebeure voorkom, dink aan die afnemende omstandighede wat tot hierdie gebeurtenis kon bydra. As jy byvoorbeeld swak was op 'n eksamen, was jy veral die vorige week besig? Was jy 'n bietjie slaap ontneem? Watter buite omstandighede het bygedra tot jou mislukking? Hou in gedagte dat dit nie noodwendig 'n weerspieëling van persoonlike swakheid is nie.

Dit beteken nie dat jy nooit moet erken wanneer jy dalk jou gedrag in die toekoms moet verander nie, of verantwoordelikheid vir foute ontken nie - so leer ons! Dit beteken egter om meer te fokus op die positiewe en laat nie negatiewe gebeure jou selfvertroue doodmaak nie.

Onthou: Môre is 'n ander dag

Onthou ook dat jy eindelose geleenthede sal hê om in die toekoms beter te kan doen. Dink aan jou volgende potensiële sukses, of ander gebiede waar jy kan presteer.

Wenke om te onthou:

  1. Die sleutel tot optimisme is om jou suksesse te maksimeer en jou mislukkings te verminder.
  1. Dit is voordelig om eerlik na jou tekortkominge te kyk, sodat jy kan werk, maar om jou sterk punte te konsentreer, kan nooit seermaak nie.
  2. Hou in gedagte dat hoe meer jy oefen om jou gedagtepatrone uit te daag, hoe meer outomaties word dit. Moenie groot veranderinge in denke dadelik verwag nie, maar verwag dat hulle oor die jare ingeburger sal word.
  3. Onthou altyd dat feitlik enige mislukking 'n leerervaring kan wees, en 'n belangrike stap in die rigting van jou volgende sukses!
  4. Oefen positiewe affirmasies . Hulle werk regtig!