Wat jy moet weet oor jou verduidelikende styl

Spanning en jou verduidelikende styl

Jou verduidelikende styl beïnvloed jou lewe op maniere waarop jy nie besef nie. Dit kan jou stresrespons verminder of vererger. Dit kan jou veilig hou in sosiaal gevaarlike situasies, of bedreig in relatief veilige kinders. Dit kan bydra tot jou motivering of laat jou meer kwesbaar voel as elkeen.

Wat jy dalk wonder, is 'n verklarende styl?

Hierdie term verwys na hoe mense die gebeure van hul lewens verduidelik. Wanneer iets in ons lewens gebeur, is ons verduidelikende styl deel van hoe ons dit verwerk, die betekenis wat ons daaraan heg en hoe ons dit as 'n bedreiging of uitdaging in ons lewens beoordeel. Dit is deel selfpresprek , deel selfpersepsie, en dit beïnvloed jou stresvlakke op verskeie maniere.

Aspekte van u verduidelikende styl

As ons ondersoek hoe jou verduideliking jou stresvlakke beïnvloed, help dit om te weet wat 'n verduidelikende styl behels. Daar is drie fasette van hoe mense 'n situasie kan verduidelik wat kan leun na optimisme of pessimisme:

Verduidelikende styl en u stressvlakke

Verduidelikende style beïnvloed hoe ons die wêreld waarneem, wat ons ervaring van stres sowel as ons reaksies op ons stressors kan beïnvloed. As ons 'n positiewe verduidelikende styl het, kan ons minder beklemtoon word deur uitdagende ervarings omdat 'n positiewe verduidelikende styl die waargenome erns van stressors kan verminder - hulle lyk asof hulle nie so 'n groot probleem is nie, sal binnekort verby wees, is nie ons fout, en sal nie noodwendig herhaal nie.

Negatiewe verklarende style neig om meer spanning in die lewe te skep en kan ons stressors meer bedreigend maak.

Soos u dalk raai, het optimiste geneig om meer positiewe verklaringsstyle te hê - dié wat stresvolle situasies as onstabiel, lokaal en ekstern beperk, en erken dat positiewe ervarings stabieler, wêreldwyd en intern is. Pessimiste is geneig om dinge in die teenoorgestelde rigting te sien, wat stres kan maak, lyk soos 'n groter ooreenkoms as wat dit moontlik mag wees, en stresvolle gevoelens uitbrei.

Lees oor positiewe en negatiewe verklarende style. Lees ook oor die voordele van optimisme en leer meer oor die verskille in verduidelikende style .

Verduidelikende style kan verander word, met aandag en praktyk. Die volgende hulpbronne kan lei tot 'n verandering in verklarende style - van 'n negatiewe verklarende styl na 'n meer positiewe een: