Begrip en identifisering van gesaghebbende ouers

'N Ouerskapstyl wat op balans fokus

Gesaghebbende ouerskap word gekenmerk deur redelike eise en hoë responsiwiteit. Terwyl gesaghebbende ouers hoë verwagtinge vir hul kinders het, gee hulle ook aan hul kinders die hulpbronne en ondersteuning wat hulle nodig het om te slaag. Ouers wat hierdie styl uitstal, luister na hul kinders en bied liefde en warmte bykomend tot perke en regverdige dissipline .

Tradisioneel is die gesaghebbende ouerskapstyl as die doeltreffendste geïdentifiseer. Daar word geargumenteer dat kinders wat deur gesaghebbende ouers opgevoed word, geneig is om sterk selfreguleringsvaardighede, selfvertroue en gelukkiger houdings te hê. Meer onlangse navorsing dui daarop dat ouers ook buigsaam moet wees op grond van hul persoonlike doelwitte en die unieke gedrag van elke kind.

'N Kort geskiedenis van gesaghebbende ouerskap

Gedurende die 1960's het ontwikkelingspsigoloog Diana Baumrind drie verskillende soorte ouerskapstyle beskryf : outoritêre, gesaghebbende en permissiewe. Dit was gebaseer op haar navorsing met voorskoolse kinders.

Die gesaghebbende ouerskapstyl word soms as "demokraties" genoem. Dit behels 'n kindergesentreerde benadering waarin ouers hoë verwagtinge vir hul kinders hou.

Kenmerke van die gesaghebbende ouerskapstyl

Volgens Baumrind deel gesaghebbende ouers 'n paar algemene eienskappe, waaronder:

Mense met gesaghebbende ouerskapstyle wil hê hul kinders moet selfstandig redeneer en werk, maar hul verwagtinge is ook hoog. Wanneer kinders die reëls oortree, is hulle op 'n regverdige en konsekwente wyse gedissiplineer.

Hierdie ouers is ook geneig om buigsaam te wees. As daar versagtende omstandighede is, sal hulle die kind toelaat om te verduidelik wat gebeur het en pas hul reaksie daarvolgens aan. Hulle bied konsekwente dissipline, maar op 'n manier wat regverdig is en rekening hou met al die veranderlikes, insluitend die kind se gedrag en die situasie.

Die effekte van die gesaghebbende ouerskapstyl

In die verlede het kinderontwikkelingskenners wat deur Baumrind se werk beïnvloed is, die gesaghebbende ouerskapstyl algemeen geïdentifiseer as die beste benadering tot ouerskap. Navorsing het herhaaldelik gewys dat kinders wat deur gesaghebbende ouers opgevoed word geneig is om meer vaardig, gelukkig en suksesvol te wees.

Volgens Baumrind, kinders van gesaghebbende ouers:

Waarom Gesaghebbende Ouerskap Werke

Gesaghebbende ouers tree op as rolmodelle en vertoon dieselfde gedrag wat hulle van hul kinders verwag. As gevolg hiervan, is die kinders meer geneig om hierdie gedrag te internaliseer en hulle ook te vertoon. Konsekwente reëls en dissipline laat ook kinders weet wat om te verwag.

Die ouers is geneig om goeie emosionele begrip en beheer te toon. Hul kinders leer ook om hul emosies te bestuur en ook om ander te verstaan.

Gesaghebbende ouers stel ook kinders in staat om onafhanklik op te tree. Dit leer kinders dat hulle in staat is om dinge op hul eie te bewerkstellig, wat sterk selfbeeld en selfvertroue bevorder.

Gesaghebbende teen outoritêre ouerskap

Hierdie eienskappe kan in stryd met die outoritêre ouerskapstyl wees . Hierdie styl word gekenmerk deur uiters hoë verwagtinge met min warmte en leiding.

Stel byvoorbeeld 'n situasie voor waar twee jong seuns candy uit die kruidenierswinkel steel. Een seun het gesaghebbende ouers, en wanneer hy uiteindelik tuis kom, kry hy 'n regverdige straf wat pas by die aard van die oortreding. Hy is vir twee weke gegrond en moet die lekkergoed terugbring en om verskoning vra vir die winkel eienaar. Sy ouers praat met hom oor hoekom stealing verkeerd is, maar ondersteunend is en moedig hom aan om nie weer sulke gedrag te betrek nie.

Die ander seun het outoritêre ouers, en toe hy by die huis kom, word hy deur albei ouers geskree. Sy pa spank hom en beveel hom om die res van die nag in sy kamer sonder aandete te spandeer. Die kind se ouers bied min ondersteuning of liefde en geen terugvoer of leiding oor waarom die diefstal verkeerd was nie.

'N Woord Van

Sommige ouers is natuurlik meer gesaghebbend as outoritêr of permissief . Dit beteken egter nie dat jy nie 'n meer gesaghebbende styl kan aanneem nie, al is dit nie jou standaard nie. Dit kan beteken dat jy aandag moet gee aan jou optrede terwyl jy werk om hierdie gewoontes te ontwikkel.

Dit kan help om hierdie ouerskapstyl te beskou as 'n balans tussen dissipline, emosionele beheer en onafhanklikheid. Probeer om nie te hard of te gemaklik te wees nie. U kan begin deur u kind meer besluite te neem, maar ook gereelde besprekings oor hierdie besluite. Met die tyd, aandag en buigsaamheid vir u kind se behoeftes, sal hierdie ouersmetode natuurliker word.

> Bronne:

> Baumrind D. Kinderversorgingspraktyke Anteceding Drie Patrone van Voorskoolse Gedrag . Genetiese Sielkunde Monografieë . 1967: 75 (1): 43-88.

> Smetana JG. Huidige navorsing oor ouerskapstyle, dimensies en oortuigings. Huidige opinie in Sielkunde . Junie 2017; 15: 19-25. doi: 10,1016 / j.copsyc.2017.02.012.