Freud se stadiums van psigoseksuele ontwikkeling

Psigoseksuele ontwikkeling was 'n teorie geskep deur die bekende psigoanalis Sigmund Freud . Sy teorie het beskryf hoe persoonlikheid in die loop van die kinderjare ontwikkel het. Terwyl die teorie welbekend is in die sielkunde, was dit nog altyd omstrede, beide tydens Freud se tyd en in die moderne sielkunde.

So hoe werk die psigoseksuele stadiums presies? Freud het geglo dat die persoonlikheid wat ontwikkel is deur 'n reeks kinderstadia waarin die genot-soekende energie van die id op sekere erogene gebiede gefokus word. Hierdie psigoseksuele energie, of libido , is beskryf as die dryfkrag agter gedrag.

Psigoanalitiese teorie het voorgestel dat persoonlikheid meestal op vyfjarige ouderdom gevestig word. Vroeë ervarings speel 'n groot rol in persoonlikheidsontwikkeling en bly gedrag later in die lewe beïnvloed.

Wat gebeur dan tydens elke stadium? Wat gebeur as 'n mens nie deur 'n stadium heeltemal of bevredigend vorder nie? As hierdie psigoseksuele stadiums suksesvol afgehandel word, is 'n gesonde persoonlikheid die resultaat.

As sekere probleme nie op die toepaslike stadium opgelos word nie, kan fiksasies voorkom. 'N Fiksasie is 'n aanhoudende fokus op 'n vroeëre psigoseksuele stadium. Totdat hierdie konflik opgelos is, bly die individu in hierdie stadium "vas". Byvoorbeeld, 'n persoon wat op die mondelinge stadium gefixeer is, kan oorafhanklik wees op ander en kan mondelinge stimulasie soek deur te rook, te drink of te eet.

1 - Die mondelinge stadium

Tom Merton / Caiaimage / Getty Images

Ouderdom: Geboorte tot 1 jaar
Erogenous Zone: Mond

Tydens die mondelinge stadium vind die moeder se primêre bron van interaksie plaas deur die mond, dus die wortel- en suigrefleks is veral belangrik. Die mond is noodsaaklik vir eet, en die baba kry genot van mondelinge stimulasie deur genotvolle aktiwiteite soos proe en suig.

Omdat die baba heeltemal afhanklik is van versorgers (wat verantwoordelik is vir die voeding van die kind), ontwikkel die baba ook 'n gevoel van vertroue en vertroosting deur hierdie mondelinge stimulasie.

Die primêre konflik in hierdie stadium is die speenproses - die kind moet minder afhanklik wees van opsigters. As fiksasie op hierdie stadium plaasvind, het Freud geglo dat die individu probleme met afhanklikheid of aggressie sou hê . Mondfiksasie kan probleme met drink, eet, rook of naelbyt veroorsaak.

2 - Die anal stadium

Beeld: David Brauchli / Getty Images

Ouderdom: 1 tot 3 jaar
Erogene Sone: Darm- en Blaasbeheer

Tydens die anale stadium het Freud geglo dat die primêre fokus van die libido op die beheer van blaas- en dermbewegings was. Die belangrikste konflik in hierdie stadium is toiletopleiding - die kind moet leer om sy of haar liggaamlike behoeftes te beheer. Die ontwikkeling van hierdie beheer lei tot 'n gevoel van vervulling en onafhanklikheid.

Volgens Freud is sukses op hierdie stadium afhanklik van die manier waarop ouers toiletopnames benader. Ouers wat lof en beloning gebruik om die toilet op die regte tyd te gebruik, moedig positiewe uitkomste aan en help kinders om bekwaam en produktief te voel. Freud het geglo dat positiewe ervarings tydens hierdie stadium gedien het as mense om bekwame, produktiewe en kreatiewe volwassenes te word.

Egter nie alle ouers voorsien die ondersteuning en aanmoediging wat kinders in hierdie stadium nodig het nie. Sommige ouers pleeg 'n kind vir ongelukke, pleeg of beledig dit.

Volgens Freud kan onvanpaste ouerlike antwoorde negatiewe uitkomste tot gevolg hê. As ouers 'n teëspoedige benadering volg, het Freud voorgestel dat 'n anale-ekspulsiewe persoonlikheid kan ontwikkel waarin die individu 'n morsige, verkwistende of vernietigende persoonlikheid het. As ouers te streng is of te vroeg begin met die opleiding van toilet, het Freud geglo dat 'n anale-retente persoonlikheid ontwikkel waarin die individu streng, ordelik, rigied en obsessief is.

3 - Die Phallic Stage

Erin Lester / Cultura Exclusive / Getty Images

Ouderdom: 3 tot 6 jaar
Erogene Sone: Geslagsdele

Freud het voorgestel dat tydens die falliese stadium die primêre fokus van die libido op die geslagsdele val. Op hierdie ouderdom begin kinders ook om die verskille tussen mans en vroue te ontdek.

Freud het ook geglo dat seuns begin om hul vaders te sien as 'n mededinger vir die ma se hartstogte. Die Oedipus-kompleks beskryf hierdie gevoelens om die moeder te besit en die begeerte om die vader te vervang. Maar die kind vrees ook dat hy deur die pa gestraf sal word vir hierdie gevoelens, 'n vrees wat Freud genoem het, het angstigheid van kastrasie genoem.

Die term Electra kompleks is gebruik om 'n soortgelyke stel gevoelens wat deur jong meisies ervaar word, beskryf. Freud het egter geglo dat meisies in plaas daarvan penis afguns ervaar .

Uiteindelik begin die kind met dieselfde geslag ouer te identifiseer as 'n middel om die ander ouer te verdra. Vir meisies het Freud egter geglo dat penis afguns nooit ten volle opgelos is nie en dat alle vroue op hierdie stadium ietwat gefixeer word. Sielkundiges soos Karen Horney betwis hierdie teorie en noem dit beide onakkuraat en onderdrukking aan vroue. In plaas daarvan het Horney voorgestel dat mans gevoelens van minderwaardigheid ervaar omdat hulle nie kinders kan gee nie, 'n konsep wat sy na verwys as baarmoeder afguns .

4 - Die Latente Periode

Hero Images / Getty Images

Ouderdomsgroep: 6 tot Puberteit
Erogene Sone: Seksuele Gevoelens Is Onaktief

Gedurende hierdie stadium gaan die superego voort om te ontwikkel terwyl die ID se energieë onderdruk word. Kinders ontwikkel sosiale vaardighede, waardes en verhoudings met eweknieë en volwassenes buite die familie.

Die ontwikkeling van die ego en superego dra by tot hierdie kalmte. Die verhoog begin rondom die tyd dat kinders skool toe gaan en meer bekommerd raak oor portuurverhoudings, stokperdjies en ander belange.

Die latente tydperk is 'n tyd van eksplorasie waarin die seksuele energie nog steeds teenwoordig is, maar dit is gerig op ander gebiede soos intellektuele strewe en sosiale interaksies. Hierdie stadium is belangrik in die ontwikkeling van sosiale en kommunikasievaardighede en selfvertroue.

5 - Die genitale stadium

Hero Images / Getty Images

Ouderdom: Puberteit tot die dood
Erogene Sone: Volwasse Seksuele Belange

Die aanvang van puberteit veroorsaak dat die libido weer aktief word. Gedurende die finale stadium van psigoseksuele ontwikkeling ontwikkel die individu 'n sterk seksuele belangstelling in die teenoorgestelde geslag. Hierdie stadium begin tydens puberteit, maar duur die res van die persoon se lewe.

Waar in vroeë stadiums die fokus uitsluitlik op individuele behoeftes was, groei belangstelling in die welsyn van ander in hierdie stadium. As die ander stadiums suksesvol afgehandel is, moet die individu nou gebalanseerd, warm en omgee. Die doel van hierdie stadium is om 'n balans tussen die verskillende lewensareas te vestig.

6 - Evaluering van Freud se psigoseksuele verhoogteorie

Imagno / Hulton Argief / Getty Images

Freud se teorie word vandag nog omstrede beskou, maar dink hoe vermetel dit was in die laat 1800's en vroeë 1900's. Daar is 'n aantal waarnemings en kritiek op Freud se psigoseksuele teorie op verskeie gronde, insluitende wetenskaplike en feministiese kritiek:

'N Woord Van

Terwyl min mense sterk voorstanders van Freud se teorie van psigoseksuele ontwikkeling vandag is, het sy werk belangrike bydraes gelewer tot ons begrip van menslike ontwikkeling. Miskien was sy belangrikste en blywende bydrae die idee dat onbewuste invloede 'n kragtige impak op menslike gedrag kon hê.

Freud se teorie het ook die belangrike van vroeë ervarings oor ontwikkeling beklemtoon. Terwyl kenners voortgaan om die relatiewe bydraes van vroeë versus latere ervarings te debatteer, ontwikkel ontwikkelingsdeskundiges dat die gebeure van vroeë lewe 'n kritieke rol in ontwikkelingsproses speel, en dat dit lewenslange gevolge kan hê.

Een belangrike ding om daarop te let, is dat kontemporêre psigoanalitiese teorieë van persoonlikheidsontwikkeling idees oor geïnternaliseerde verhoudings en interaksies insluit en die komplekse maniere waarop ons ons gevoel van self in die modelle wat met Freud begin het, onderhou.

> Bronne:

> Carducci, BJ. Die Sielkunde van Persoonlikheid: Standpunte, Navorsing en Toepassings. Verenigde Koninkryk: John Wiley & Sons; 2009.

> Freud, S. Drie bydraes tot die teorie van seks (geannoteer). Arcadia Ebook; 2016.

> Shaffer, DR & Kipp, K. Ontwikkelingsielkunde: Kinder- en Adolessense. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning; 2010.