Die stadiums van veranderende model van oorkom verslawing

Die "stadiums van verandering" of "transtheoretiese" model is 'n manier om die proses te beskryf waarmee mense verslawing oorwin. Die stadiums van verandering kan toegepas word op 'n verskeidenheid ander gedrag wat mense wil verander, maar dit is moeilik om dit te doen, maar dit is baie goed erken vir die sukses daarvan om mense met verslawings te behandel. Dit is ontwikkel uit navorsing om te kyk hoe verandering in "natuurlike herstel" van verslawings voorkom en is omhels deur die verskuiwing van konfronterende en patologiese benaderings, na motiverende en persoongesentreerde benaderings, soos motiverende onderhoudvoering .

1 - Model van Oorkom Verslawing

Image: Elizabeth Hartney, 2011

Daar is vier hoofstadia: pre-contemplation, contemplation, preparation and action. Bykomende stadiums van instandhouding en terugval word ook soms ingesluit.

Hierdie stadiums kan as 'n siklus voorgestel word, en dit word voorgestel dat mense in hierdie stadiums in volgorde gaan. In werklikheid kan mense tussen die stadiums spring, agteruit en vorentoe beweeg, en selfs in meer as een stadium op 'n keer. Maar die opeenvolgende model bied 'n nuttige manier om die proses van verandering te verstaan ​​en gee 'n struktuur vir hoe dit verander in verslawende gedrag aangemoedig en bestuur kan word.

2 - Die Voorondersoekstadium

Die voorondersoek stadium kom voor jy gereed is om jou drink-, dwelmgebruik of ander verslawende gedrag te verander. Image © Elizabeth Hartney, 2011

Voorafbepaling is die eerste fase in die "stadiums van verandering" of "transtheoretiese" model van verslawing en gedragsverandering.

Wanneer mense in die voorbeskouingsfase is, beskou hulle gewoonlik nie hul gedrag as 'n probleem nie. Dit kan wees omdat hulle nog nie enige negatiewe gevolge van hul gedrag ervaar het nie, of dit kan die gevolg wees van ontkenning oor die negatiwiteit of erns van die gevolge wat hulle ervaar het.

Wanneer mense in die voorbeskouingsfase is, is hulle dikwels nie baie geïnteresseerd in die hoor van negatiewe gevolge of raad om hul verslawing te beëindig nie. Hulle beleef gewoonlik hul verslawende gedrag as 'n positiewe of aangename ervaring op hierdie stadium.

Negatiewe gevolge beïnvloed egter uiteindelik mense wat verslawend optree, óf as gevolg van 'n verslawing wat ontwikkel (wat per definisie impak op ander terreine van die lewe het) of as gevolg van ander skade as gevolg van 'n enkele geleentheid van betrokke by verslawende gedrag. Hierdie negatiewe gevolge kan die individu in die "kontemplasie" stadium stoot.

3 - Die Oorwegingsfase

Die oorwegingsfase is wanneer jy dit oorweeg om jou verslawende gedrag te verander. Image © Elizabeth Hartney, 2011

Die woordoorweging beteken in wese om iets diep te oorweeg of na te dink. In die konteks van die "stadiums van verandering" -model van verslawing en gedragsverandering verwys die konsep spesifiek na die stadium waarin die persoon wat betrokke is by die verslawende gedrag begin dink oor die verandering, afsny, moderering of ophou van die verslawende gedrag.

In die stadiums van verandering of transtheoretiese model is die oorwegingsfase geskei van die voorbereidingsfase of die aksiefase, sodat iemand in die kontemplasie stadium oor die algemeen meer oop is om inligting oor die moontlike gevolge van hul verslawende gedrag te ontvang. Hulle kan oop wees om te leer oor verskillende strategieë om die verslawende gedrag te beheer of op te hou, sonder om tot 'n spesifieke benadering of selfs om 'n verandering te maak.

Mense met verslawing kan vir baie jare in die kontemplasie stadiums wees. Hulle kan vorentoe beweeg na die volgende fase, die voorbereidingsfase, of hulle kan terugbeweeg na die voorbeskouingsfase. Kontemplators geniet tipies voordeel uit nie-veroordelende inligting-gee en motiverende benaderings om verandering aan te moedig (eerder as konfrontasiemetodes). Die oorwegingsfase sluit af met die besluit om die verslawende gedrag te verander.

4 - Die voorbereidingsfase

Image: Elizabeth Hartney, 2011

Die voorbereidingsfase van die stadiums van verandering (transtheoretiese) model beteken dat 'n persoon vorentoe beweeg het om te beplan en voorberei vir die uitvoering van veranderinge wat hulle beoog het. Met substansverslawing kan deeglike en deurdagte voorbereiding belangrik wees vir sukses.

Voorbeelde van die soorte dinge wat 'n persoon tydens die voorbereidingsfase kan beplan, doen of besluit, sluit in:

Daar kan baie ander voorbereidings wees wat in jou spesifieke omstandighede gemaak moet word, soos om 'n skoon, veilige plek te vind om jou nuwe lewe te begin . As jy hulp van 'n berader of maatskaplike werker nodig het, is dit die tyd om dit te kry. Hy of sy kan u ook met ander voorbereidings help.

Dit is belangrik om te onthou om nie die voorbereidingsfase te haas nie. Dit sal vir almal anders wees. Vir sommige mense, soos diegene wie se familie en vriende hulle pleit om jare lank op te hou, kan al die nodige ondersteuning beskikbaar wees. Vir ander, soos diegene wat die sekshandel verlaat, kan 'n hele nuwe plek en identiteit vereis word.

Sodra die nodige voorbereidings gemaak is, is 'n persoon gewoonlik gereed om na die aksiefase te beweeg.

5 - Die Aksie Stadium

Die aksie stadium is wanneer jy beheer oor jou verslawende gedrag. Image © Elizabeth Hartney, 2011

Die aksie stadium is die fokus vir baie mense wat verslawing probeer oorkom. Dit is die stadium waarop reële verandering - gedragsverandering - begin gebeur. Die aksie stadium is tipies stresvol, maar met goeie voorbereiding kan dit ook 'n opwindende tyd wees wat nuwe opsies bied.

Vir baie mense begin die aksie stadium in 'n detoks of behandeling sentrum, waar daar opgeleide professionele persone ter plaatse is om u te ondersteun deur die vroeë fases van die verslawing van 'n verslawing. Vir ander, veral diegene wie se doelwitte rondom die moderering of beheer van gedrag is (eerder as om heeltemal op te hou), kan dit soortgelyk wees aan jou normale lewe, maar met groter selfbeheersing en miskien groter ondersteuning en ander maniere om stres te hanteer .

Afhangende van die doelwitte wat u in die kontemplasie stadium gestel het en die planne wat u in die voorbereidingsfase gemaak het, kan die aksie stadium in klein, geleidelike stappe plaasvind, of dit kan 'n volledige lewensverandering wees. Dit mag vreemd en selfs leeg voel om die lewe te lewe sonder die drama van jou verslawing. Dit neem tyd om gewoond te raak aan die lewe sonder verslawing, selfs al is jou ondersteuning en alternatiewe maniere om te hanteer goed.

Identifisering en ontwikkeling van effektiewe maniere om stres te hanteer, is noodsaaklik tydens die aksie stadium. Dit sal jou toelaat om effektief na die instandhoudingsfase te beweeg, sonder om die terugvalstadium te ervaar.

6 - Die instandhoudingsfase

Image: Elizabeth Hartney, 2011

Die instandhoudingsfase van Prochaska en DiClemente se transtheoretiese model van verandering is besig om voort te gaan met die vordering wat in die aksiefase begin het. Vir mense met verslawings beteken dit die handhawing van die bedoelings wat tydens die voorbereidingsfase gemaak is en die gedrag wat in die aksiefase ingestel is.

Gewoonlik beteken dit dat dit onbestaanbaar bly van alkohol of dwelms, wat tot 'n laer vlak van verslawende gedrag beperk, soos om 'n bestedingsplan vir kompulsiewe dobbelary of inkopiesverslawing te volg of om skadebeperkingsdoelwitte na te streef, soos die beoefening van veiliger seks.

Die instandhoudingstadium is uiters uitdagend na 'n tydsverloop en die fokus op die bereiking van die doel het sy intensiteit verloor. Mense kan op hierdie stadium selfvoldaan word, en hulle mag dalk begin dink dat 'n klein verval geen werklike verskil sal maak nie.

Onderhoud kan ook moeilik raak wanneer die stres van die lewe jou inhaal en die ou, bekende maniere om te hanteer - met behulp van die verslawende gedrag - heroorplant. Daarom is dit belangrik om nuwe maniere te leer om stres te hanteer tydens die aksie fase sodat alternatiewe strategieë gedurende die instandhoudingsfase beskikbaar sal wees.

Alhoewel baie mense suksesvol is om abstinensie te hou van verslawende gedrag, beheerde drink- en substansgebruik, en moderering in ander verslawende gedrag, is terugval ook algemeen. Om hierdie rede word "terugval" ook soms ingesluit as 'n stadium binne die stadiums van veranderingsmodel.

7 - Die terugval stadium

Image: Elizabeth Hartney, 2011

Die terugvalstadium word soms in die stadiums van die veranderingsmodel ingesluit, in die lig daarvan dat 'n persoon sommige of selfs baie klein vervalle kan hê, of selfs terugvalle - periodes wanneer die verslawende gedrag weer opgeneem word - voordat onderhoud behaal word. In werklikheid is die uitkoms van die proses van verandering hoogs individueel - sommige mense kan aan beheerde drink- , dwelmmiddels- of verslawende gedrag aanpas sonder om verslaaf te raak. Vir ander is onthouding die enigste manier waarop 'n persoon hul verslawing onder beheer kan hou. Soms is dit eers na verskeie terugvalle dat die persoon ontdek watter herstel van 'n verslawing vir hulle beteken.

> Bronne:

> Hartney, E., Orford, J., Dalton, S., Ferrins-Brown, M., Kerr, C. & Maslin, J. "Onbehandelde Swaar Drinkers: 'n Kwalitatiewe en Kwantitatiewe Studie van Afhanklikheid en Bereidheid om Verandering." Addiction Research & Theory, 11: 317-337. 2003.

> Prochaska, J., Velicer, W., Redding, C., Rossi, J., Gold Stein, M., DePue, J., Greene, G., Rossi, S., Sun, X., Fava, J. , Laforge, R., Rakowski, W. & Plummer, B. "Stage-gebaseerde kundige stelsels om 'n bevolking van primêre sorg pasiënte te lei om op te hou rook, gesonder te eet, velkanker te voorkom en gereelde mammogramme te ontvang." Voorkomende Geneeskunde, 41: 406-416. 2005.

> Segana, C., Borlanda, R. & Greenwood, K. "Kan transtheoretiese modelmaatreëls die terugval weerspieël van die aksie stadium van verandering onder oud-rokers wat opgehou het nadat hulle 'n quitline gebel het?" Verslaafde Behav. 31: 414-428. 2006.

> Velicer, WF, Hughes, SL, Fava, JL, Prochaska, JO & DiClemente, CC "'n Empiriese tipologie van vakke binne die stadium van verandering." Verslaafde Behav. 20: 299-320. 1995.