Freud se lewens- en doodinstellings

Teorie stel teenstrydige dringings voor om te groei of te sterf

Sigmund Freud se teorie van dryf het gedurende die loop van sy lewe en werk ontwikkel. Hy beskryf aanvanklik 'n klas dryf wat bekend staan ​​as die lewensinstinkte en het geglo dat hierdie dryf vir baie van ons gedrag verantwoordelik was.

Uiteindelik het hy geglo dat lewensinstinkte alleen nie alle menslike gedrag kon verduidelik nie. Met die publikasie van sy boek Beyond the Pleasure Principal in 1920, het Freud uitgesluit dat alle instinkte in een van twee hoofklasse val: lewensinstinkte of doodinstinkte.

Lewensinstellings (Eros)

Soms word seksuele instinkte genoem, die lewensinstinkte is dié wat handel oor basiese oorlewing, plesier en voortplanting. Hierdie instinkte is noodsaaklik vir die handhawing van die lewe van die individu sowel as die voortsetting van die spesie. Terwyl ons geneig is om te dink aan lewensinstinkte in terme van seksuele voortplanting, sluit hierdie dryf ook dinge soos dors, honger en pyn vermyding in. Die energie wat deur die lewensinstinkte geskep word, staan ​​bekend as libido .

In sy vroeë psigoanalitiese teorie het Freud voorgestel dat Eros teen ego-magte gekant was (die georganiseerde, realistiese deel van 'n persoon se psige wat bemiddel tussen begeertes). In hierdie later sienings het hy volgehou dat lewensinstinkte gekant was teen die selfvernietigende doodinstinkte, bekend as Thanatos.

Gedrag wat algemeen met die lewensinstinkte verband hou , sluit in liefde , samewerking en ander prososiale aksies .

Doodinstellings (Thanatos)

Die konsep van die doodinstinkte is aanvanklik beskryf in Beyond the Pleasure Principle, waarin Freud voorgestel het dat "die doel van alle lewe die dood is."

Ter ondersteuning van sy teorie het Freud opgemerk dat mense wat 'n traumatiese gebeurtenis ervaar, dikwels die ervaring sal herleef. Hieruit het hy tot die gevolgtrekking gekom dat mense 'n bewusteloos begeerte het om dood te gaan, maar dat die lewensinstinkte hierdie wens grootliks temper. Freud het sy teorie gegrond op 'n aantal sleutelervarings:

In Freud se siening was die dwang om te herhaal 'iets wat meer primitief, elementêr, meer instinktueel lyk as die plesierbeginsel wat dit oorheers.' Hy het verder voorgestel dat die doodinstinkte 'n uitbreiding was van daardie dwang waarin alle lewende organismes 'n instinktiewe "druk na die dood" het, wat in skrille kontras met die instink staan ​​om te oorleef, voortplant en bevredigende begeertes.

Bowendien, wanneer hierdie energie na ander gerig word, beweer Freud dat dit uitgedruk word as aggressie en geweld.

> Bron:

> Mitchell, S. en Black. M. (2016) Freud en Beyond: 'n Geskiedenis van Moderne Psychoanalytic Though t (Updated Edition). New York, New York: Basiese Boeke / Hachette Boeke; ISBN-13: 978-0465098811.