Jean Piaget Biografie (1896-1980)

Jean Piaget was 'n Switserse sielkundige en genetiese epistemoloog. Hy is veral bekend vir sy teorie van kognitiewe ontwikkeling wat gekyk het na hoe kinders intellektueel ontwikkel gedurende die loop van die kinderjare. Voor Piaget se teorie is kinders dikwels net as mini-volwassenes beskou. In plaas daarvan het Piaget voorgestel dat die manier waarop kinders dink fundamenteel verskil van die manier waarop volwassenes dink.

Sy teorie het 'n geweldige invloed gehad op die opkoms van ontwikkelingsielkunde as 'n kenmerkende deelveld binne die sielkunde en het grootliks bygedra tot die onderwys. Hy word ook gekrediteer as 'n pionier van die konstruktivistiese teorie, wat daarop dui dat mense hul kennis van die wêreld aktief opbou op grond van die interaksies tussen hul idees en hul ervarings.

Piaget is in die 2002-opname as die tweede invloedrykste sielkundige van die twintigste eeu beskou.

Piaget is die beste bekend vir:

Sy belangstelling in die wetenskap het vroeg in die lewe begin

Jean Piaget is op 9 Augustus 1896 in Switserland gebore en het op 'n baie vroeë ouderdom begin belangstelling in die natuurwetenskappe. Teen die ouderdom van 11, het hy reeds sy loopbaan as navorser begin deur 'n kort referaat op 'n albino-muskus te skryf. Hy het voortgegaan om die natuurwetenskappe te studeer en sy Ph.D.

in Dierkunde van die Universiteit van Neuchâtel in 1918.

Sy werk met Binet het sy belangstelling in intellektuele ontwikkeling geinspireer

Piaget het later 'n belangstelling in psigoanalise ontwikkel en het 'n jaar lank by 'n seuns-instelling deur Alfred Binet geskep . Binet is bekend as die ontwikkelaar van die wêreld se eerste intelligensietoets en Piaget het deelgeneem aan die beoordeling van hierdie assesserings.

Terwyl sy vroeë loopbaan bestaan ​​uit werk in die natuurwetenskappe, was dit gedurende die 1920's dat hy begin werk het as 'n sielkundige. Hy het in 1923 met Valentine Châtenay getroud en die paartjie het drie kinders gehad. Dit was Piaget se waarnemings van sy eie kinders wat gedien het as die basis vir baie van sy latere teorieë.

Piaget se teorie: Ontdek die wortels van kennis

Piaget het homself as 'n genetiese epistemoloog geïdentifiseer. "Wat die genetiese epistemologie voorstel, is om die wortels van die verskillende soorte kennis te ontdek, aangesien die elementêre vorme daarvan na die volgende vlakke, insluitende die wetenskaplike kennis," het hy in sy boek Genetiese Epistemologie verduidelik .

Epistemologie is 'n filosofie van die oorsprong, aard, omvang en grense van menslike kennis. Hy was nie net geïnteresseerd in die aard van gedagte nie, maar in hoe dit ontwikkel en verstaan ​​hoe genetika hierdie proses beïnvloed.

Sy vroeë werk met Binet se intelligensietoetse het hom gelei tot die gevolgtrekking dat kinders anders as volwassenes dink . Terwyl dit vandag 'n algemeen aanvaarde idee is, is dit destyds as revolusionêr beskou. Dit was hierdie waarneming wat sy belangstelling geïnspireer het om te verstaan ​​hoe kennis deur die kinderjare groei.

Hy het voorgestel dat kinders die kennis wat hulle verkry deur hul ervarings en interaksies in groeperings bekend as skemas, sorteer. Wanneer nuwe inligting verkry word, kan dit óf in bestaande skemas geassimileer word óf by die hersiening en bestaande skema of die skep van 'n heeltemal nuwe kategorie inligting.

Vandag is hy die beste bekend vir sy navorsing oor kinders se kognitiewe ontwikkeling. Piaget het die intellektuele ontwikkeling van sy eie drie kinders bestudeer en 'n teorie geskep wat die stadiums beskryf waar kinders deurgaan in die ontwikkeling van intelligensie en formele denkprosesse.

Die teorie identifiseer vier stadiums:

(1) Die sensorimotoriese stadium : Die eerste fase van ontwikkeling duur van geboorte tot ongeveer die ouderdom van twee. Op hierdie punt in ontwikkeling ken kinders die wêreld hoofsaaklik deur hul sintuie en bewegings.

(2) T die pre-operasionele stadium : Die tweede stadium van ontwikkeling duur van die ouderdom van twee tot sewe en word gekenmerk deur die ontwikkeling van taal en die ontstaan ​​van simboliese spel.

(3) Die konkrete operasionele stadium : Die derde fase van kognitiewe ontwikkeling duur van die ouderdom van sewe tot ongeveer 11 jaar. Op hierdie stadium kom logiese denke voor, maar kinders sukkel steeds met abstrakte en teoretiese denke.

(4) T die formele operasionele stadium : In die vierde en finale stadium van kognitiewe ontwikkeling, wat van 12 tot volwassenheid bly, word kinders baie meer vaardig en abstrakte denke en deduktiewe redenasie.

Piaget se bydraes tot die sielkunde

Piaget het ondersteuning verleen vir die idee dat kinders anders as volwassenes dink en in sy navorsing verskeie belangrike mylpale geïdentifiseer in die geestelike ontwikkeling van kinders. Sy werk het ook belangstelling in kognitiewe en ontwikkelingsielkunde gelewer. Piaget se teorieë word wyd bestudeer deur studente van beide sielkunde en onderwys.

Piaget het deur sy loopbaan baie stoelposisies beklee en navorsing in sielkunde en genetika gedoen. Hy het die Internasionale Sentrum vir Genetiese Epistemologie in 1955 geskep en het tot 16 September 1980 as direkteur gedien.

Hoe het Piaget Sielkunde beïnvloed?

Piaget se teorieë word steeds bestudeer op die gebied van sielkunde, sosiologie, opvoeding en genetika. Sy werk het bygedra tot ons begrip van die kognitiewe ontwikkeling van kinders. Terwyl vroeëre navorsers kinders dikwels as kleiner weergawe van volwassenes beskou het, het Piaget gehelp om te bewys dat die kinderjare 'n unieke en belangrike tydperk van menslike ontwikkeling is .

Sy werk het ook ander bekende sielkundiges beïnvloed, waaronder Howard Gardner en Robert Sternberg .

In hul 2005-teks het The Science of False Memory , Brainerd en Reyna van Piaget se invloed geskryf:

"In die loop van 'n lang en uiters produktiewe loopbaan het hy belangrike wetenskaplike werk bygedra tot so uiteenlopende velde soos die wetenskapsfilosofie, linguistiek, opvoeding, sosiologie en evolusionêre biologie. Maar bowenal was hy die ontwikkelingsielkundige van die 20ste eeu. Van die vroeë 1960's tot die vroeë tagtigerjare het Piaget se teorie en Piaget se navorsingsbevindings vir twee dekades wêreldwyd ontwikkelingspsigologie oorheers, aangesien Freud se idees voorheen 'n generasie van abnormale sielkunde oorheers het. Byna eenhandig het hy die fokus van ontwikkelingsnavorsing verskuif. weg van sy tradisionele bekommernisse met sosiale en emosionele ontwikkeling en tot kognitiewe ontwikkeling. "

Biografieë van Jean Piaget

As jy meer wil leer oor Piaget, oorweeg sommige van hierdie biografieë van sy lewe.

Geselekteerde Publikasies deur Jean Piaget

Vir 'n verdere verkenning van sy idees, oorweeg dit om sommige van die bronteks te lees. Die volgende is 'n paar van Piaget se bekendste werke.

In sy eie woorde

"Die hoofdoel van onderwys in die skole moet mans en vroue skep wat in staat is om nuwe dinge te doen, nie net om te herhaal wat ander geslagte gedoen het nie.
-Janan Piaget

Verwysings:

Brainerd, CJ, & Reyna, VF (2005). Die wetenskap van valse geheue. New York: Oxford University Press.