Hoe om 'n inleiding vir jou papier te skryf

Die doel van 'n inleiding in 'n sielkunde vraestel is om die redes vir die skryf van jou onderwerp te regverdig. Jou doel in hierdie afdeling is om die onderwerp aan die leser voor te stel, 'n oorsig te gee van vorige navorsing oor die onderwerp en om jou eie hipotese te identifiseer. Voordat jy selfs begin:

Stary deur jou onderwerp te ondersoek

Soek 'n tydskrifdatabasis, soos PsychInfo of ERIC, om artikels oor jou onderwerp te vind.

Nadat u 'n artikel gevind het, kyk na die verwysingsafdeling om ander studies wat in die artikel aangehaal word, op te spoor. Terwyl u aantekeninge uit hierdie artikels neem, moet u seker skryf waar u die inligting gevind het. 'N Eenvoudige nota wat die skrywer se naam, joernaal en datum van publikasie aandui, kan u help om bronne by te hou en plagiaat te vermy.

Skep 'n gedetailleerde oorsig

Dit is dikwels een van die verveligste en moeilike stappe, so studente het 'n neiging om oor te slaan en reguit na die skrif te gaan. Om 'n raamwerk te skep, kan dalk vervelig lyk, maar dit kan 'n enorme tydsbeskermer wees en die skryfproses baie makliker maak. Begin deur te kyk na die notas wat u tydens die navorsingsproses gemaak het en oorweeg hoe u al u idees en navorsing wil aanbied.

Sodra jy gereed is om jou inleiding te skryf:

Stel die onderwerp bekend

U eerste taak is om 'n kort beskrywing van die navorsingsvraag te gee.

Wat is die eksperiment of studie wat probeer demonstreer? Watter verskynsels studeer jy? Gee 'n kort geskiedenis van jou onderwerp en verduidelik hoe dit verband hou met jou huidige navorsing.

As jy jou onderwerp bekendstel, oorweeg dit wat dit belangrik maak? Hoekom moet dit vir jou leser saak maak? Die doel van jou inleiding is nie net om jou leser te laat weet waaroor jou referaat gaan nie, maar ook om te regverdig waarom dit belangrik is vir hulle om meer te leer.

As u referaat 'n omstrede onderwerp aanpak en gefokus is op die oplossing van die probleem, is dit belangrik om beide partye van die kontroversie op 'n regverdige en onpartydige wyse op te som. Oorweeg hoe jou eie referaat pas by die relevante navorsing oor die onderwerp.

Som vorige navorsing op

Die tweede taak van jou inleiding is om 'n afgeronde opsomming van vorige navorsing wat relevant is vir jou onderwerp, te verskaf. Dus, voordat u hierdie opsomming begin skryf, is dit belangrik om u onderwerp deeglik te ondersoek. Om geskikte bronne te vind tussen duisende tydskrifartikels kan 'n uitdagende taak wees, maar daar is 'n aantal stappe wat jy kan neem om jou navorsing te vereenvoudig. As jy die aanvanklike stappe gedoen het om nagevorsde ondersoeke te doen en te hou, sal dit baie makliker wees om jou inleiding te skryf.

Dit is belangrik om die leser 'n goeie oorsig te gee van die historiese konteks van die saak waaroor u skryf, maar voel nie dat u 'n volledige oorsig van die onderwerp moet gee nie. Fokus op die slaan van die hoofpunte en probeer om die mees relevante studies in te sluit. U kan die bevindinge van vorige navorsing beskryf en verduidelik dan hoe die huidige studie verskil of uitbrei op vroeëre navorsing.

Gee jou hipotese

Nadat u die vorige navorsing opgesom het, verduidelik areas waar die navorsing ontbreek of moontlik gebrekkig is.

Wat ontbreek van vorige studies oor jou onderwerp? Watter navorsingsvrae moet nog beantwoord word? Jou eie hipotese moet uit hierdie vrae lei. Gee jou hipotese aan die einde van jou inleiding en beskryf wat jy in jou eksperiment of studie verwag het.

Wenke

  1. Gebruik 3x5 "nootkaarte om notas en bronne neer te skryf.
  2. Kyk in professionele sielkundejoernale vir voorbeelde van inleidings.
  3. Onthou om jou bronne te noem.
  4. Onderhou 'n werkende bibliografie met al die bronne wat u in u finale vraestel mag gebruik. Dit sal dit baie makliker maak om jou verwysingsafdeling later op te stel.
  1. Gebruik 'n afskrif van die APA-stylhandleiding om te verseker dat u inleiding en verwysings in die korrekte APA-formaat is.