Hoe om 'n sielkundige eksperiment uit te voer

Die uitvoering van u eerste sielkunde-eksperiment kan 'n lang, ingewikkelde en intimiderende proses wees. Dit kan veral verwarrend wees as jy nie heeltemal seker is waar om te begin of watter stappe jy moet doen nie. Soos ander wetenskappe gebruik die sielkunde die wetenskaplike metode en maak gevolgtrekkings op empiriese bewyse. Wanneer u 'n eksperiment uitvoer, is dit belangrik om die vyf basiese stappe van die wetenskaplike metode te volg:

  1. Vra 'n vraag wat getoets kan word
  2. Ontwerp 'n studie en versamel data
  3. Ontleed resultate en maak gevolgtrekkings
  4. Deel die resultate met die wetenskaplike gemeenskap
  5. Replikeer die resultate

Hierdie vyf stappe dien as 'n algemene uiteensetting van die hele proses. Lees verder deur op die onderstaande skakel te klik om meer besonderhede te kry oor die tien stappe wat jy moet volg terwyl jy jou sielkunde-eksperiment uitvoer.

1 - Vind 'n navorsingsprobleem of vraag

William Taufic / Getty Images

Om 'n navorsingsprobleem te kies, kan een van die uitdagendste stappe wees. Daar is immers soveel verskillende onderwerpe wat jy kan kies om te ondersoek. Stomp vir 'n idee? Oorweeg sommige van die volgende:

2 - Operasioneel Definieer Jou Veranderlikes

Veranderlikes is enigiets wat die uitslag van u studie mag beïnvloed. 'N Operasionele definisie beskryf presies wat die veranderlikes is en hoe dit gemeet word binne die konteks van jou studie. Byvoorbeeld, as jy 'n studie gedoen het oor die impak van slaapontneming op bestuursprestasie, sal jy operasioneel moet definieer wat jy bedoel met slaapontneming en ryprestasie .

In hierdie voorbeeld kan u slaapstremming definieer as minder as sewe uur slaap in die nag en definieer ryprestasie soos hoe goed 'n deelnemer op 'n bestuurstoets doen.

Wat is die doel om veranderlikes operasioneel te definieer? Die hoofdoel is beheer. Deur te verstaan ​​wat jy meet, kan jy dit beheer deur die veranderlike konstant tussen al die groepe te hou of dit as 'n onafhanklike veranderlike te manipuleer.

3 - Ontwikkel 'n hipotese

Die volgende stap is om 'n toetsbare hipotese te ontwikkel wat voorspel hoe die operasioneel gedefinieerde veranderlikes verwant is. In ons voorbeeld in die vorige stap, kan ons hipotese wees: "Studente wat slaap ontneem word, sal erger wees as studente wat nie slaap ontneem is aan 'n toets van bestuursverrigting nie."

Om te bepaal of die resultate van die studie beduidend is, is dit noodsaaklik om ook 'n nulhipotese te hê. Die nulhipotese is die voorspelling dat een veranderlike geen assosiasie met die ander veranderlike sal hê nie. Met ander woorde, die nulhipotese veronderstel dat daar geen verskil sal wees in die effekte van die twee behandelings in ons eksperimentele en kontrolegroepe nie.

Die nulhipotese word aanvaar as geldig, tensy dit deur die resultate weerspreek. Die eksperimente kan die nulhipotese ten gunste van die alternatiewe hipotese verwerp of die nulhipotese verwerp.

Dit is belangrik om te onthou dat nie die nulhipotese verwerp word nie, beteken nie dat jy die nulhipotese aanvaar nie. Om te sê dat jy die nulhipotese aanvaar, is om voor te stel dat iets waar is, bloot omdat jy geen bewyse daarvoor gevind het nie. Dit verteenwoordig 'n logiese dwaling wat in wetenskaplike navorsing vermy moet word.

4 - Doen agtergrondnavorsing

Sodra jy 'n toetsbare hipotese ontwikkel het, is dit belangrik om tyd te spandeer om agtergrondnavorsing te doen. Wat weet navorsers reeds oor jou onderwerp? Watter vrae bly onbeantwoord? Jy kan leer oor vorige navorsing oor jou onderwerp deur boeke, tydskrifartikels, aanlyn databasisse, koerante en webwerwe wat aan jou onderwerp gewy is, te verken.

Redes vir agtergrondnavorsing:

Terwyl u die geskiedenis van u onderwerp ondersoek, onthou om noukeurige aantekeninge te maak en 'n werkende bibliografie van u bronne te skep. Hierdie inligting sal waardevol wees as jy jou eksperimentresultate begin skryf.

5 - Kies 'n eksperimentele ontwerp

Nadat u agtergrondnavorsing gedoen het en u hipotese voltooi het, is u volgende stap om 'n eksperimentele ontwerp te ontwikkel. Daar is drie basiese tipes ontwerpe wat u mag gebruik. Elkeen het sy eie sterk en swak punte.

6 - Standaard u prosedures

Om te kom tot legitieme gevolgtrekkings, is dit noodsaaklik om appels met appels te vergelyk. Elke deelnemer in elke groep moet onder dieselfde omstandighede dieselfde behandeling ontvang. Byvoorbeeld, in ons hipotetiese studie oor die gevolge van slaapafwagting op ryprestasie, moet die bestuurstoets op dieselfde manier aan elke deelnemer toegedien word. Die bestuurskursus moet dieselfde wees, die hindernisse moet dieselfde wees, en die tyd wat gegee moet word, moet dieselfde wees.

7 - Kies jou deelnemers

Benewens om seker te maak dat die toetsomstandighede gestandaardiseer word, is dit ook noodsaaklik om te verseker dat jou deelnemersgolf dieselfde is. As die individue in jou kontrole groep (diegene wat nie slaap ontneem nie) almal amateur-renmotorbestuurders is terwyl jou eksperimentele groep (dié wat slaap ontneem) almal is wat pas onlangs hul bestuurslisensies verdien het, sal jou eksperiment nie standaardisering hê nie. .

By die keuse van vakke is daar 'n aantal verskillende tegnieke wat u kan gebruik. 'N Eenvoudige ewekansige steekproef behels die toevallige keuse van 'n aantal deelnemers uit 'n groep. 'N Gestratifiseerde ewekansige steekproef vereis ewekansige deelnemers uit verskillende deelgroepe van die bevolking. Hierdie subsette kan eienskappe insluit soos geografiese ligging, ouderdom, geslag, ras, of sosio-ekonomiese status.

8 - Doen toetse en versamel data

Nadat u deelnemers gekies het, is die volgende stappe om u toetse uit te voer en die data te versamel. Voordat enige toetse gedoen word, is daar egter enkele belangrike bekommernisse wat aangespreek moet word. Eerstens moet jy seker wees dat jou toetsprosedures eties is. Oor die algemeen moet jy toestemming kry om enige tipe toetsing met menslike deelnemers te doen deur die besonderhede van jou eksperiment in te dien by jou skool se Institusionele Ondersoekraad , soms na verwys as die 'Menslike Vakkomitee'.

Nadat u die IRB van u akademiese instansie gekry het, moet u ingeligte toestemmingsvorms aan elkeen van u deelnemers voorlê. Hierdie vorm bied inligting oor die studie, die data wat versamel gaan word en hoe die resultate gebruik gaan word. Die vorm gee ook die deelnemers die geleentheid om op enige tydstip uit die studie te onttrek.

Sodra hierdie stap voltooi is, kan jy begin om jou toetsprosedures te administreer en die data te versamel.

9 - Analiseer die resultate

Nadat u u data versamel het, is dit tyd om die resultate van u eksperiment te analiseer. Navorsers gebruik statistieke om te bepaal of die resultate van die studie die oorspronklike hipotese ondersteun en om te bepaal of die resultate statisties betekenisvol is. Statistiese betekenisvolheid beteken dat die resultate van die studie onwaarskynlik net toevallig plaasgevind het.

Die tipes statistiese metodes wat jy gebruik om jou data te analiseer hang grootliks af van die tipe data wat jy ingesamel het. As u 'n ewekansige steekproef van 'n groter bevolking gebruik, moet u inferensiële statistieke gebruik. Hierdie statistiese metodes maak afleidings oor hoe die resultate verband hou met die bevolking as geheel. Omdat jy afleidings maak op grond van 'n steekproef, moet daar aanvaar word dat daar 'n sekere foutmarge sal wees.

10 - Skryf en deel jou resultate

Jou finale taak in die uitvoering van 'n sielkunde-eksperiment is om jou resultate te kommunikeer. Deur jou eksperiment met die wetenskaplike gemeenskap te deel, dra jy by tot die kennisbasis oor die spesifieke onderwerp. Een van die mees algemene maniere om navorsingsresultate te deel, is om die studie te publiseer in 'n eweknie-geëvalueerde professionele joernaal. Ander metodes sluit in resultate op konferensies, in hoofstukke of in akademiese aanbiedings.

In u geval is dit waarskynlik dat u klasinstrukteur 'n formele opskrywing van u eksperiment sal verwag in dieselfde formaat wat vereis word in 'n professionele tydskrifartikel of laboratoriumverslag :

'N Woord Van

Die ontwerp en uitvoer van 'n sielkunde-eksperiment kan redelik intimiderend wees, maar die proses kan stapsgewys verhoed word. Maak nie saak watter soort eksperiment jy besluit om te presteer nie, maar maak seker dat jy met jou instrukteur en jou skool se institusionele hersieningsraad toestemming neem voordat jy begin.

> Bronne:

> Martin, DW. Sielkundige eksperimente doen. Belmont, CA: Thompson Wadsworth; 2007.

> Nestor, PG, Schutt, RK. Navorsingsmetodes in Sielkunde. Boston: SAGE; 2015.