Hoe om 'n Sielkunde Kritiekpapier te skryf

Kritiekpapiere vereis dat studente 'n kritiese analise van 'n ander stuk skryfwerk, dikwels 'n boek, tydskrifartikel of opstel, uitvoer. Maak nie saak wat jou hoofvak is nie, dit sal waarskynlik van jou verwag word om op 'n stadium 'n kritiekpapier te skryf. Vir sielkunde studente is kritiek op 'n professionele vraestel 'n goeie manier om meer te leer oor sielkundige artikels, skryfwerk en die navorsingsproses self.

Studente kan analiseer hoe navorsers eksperimente doen, resultate interpreteer en die impak van die resultate bespreek.

Terwyl hierdie wenke ontwerp is om studente te help om 'n sielkunde-kritiese referaat te skryf, geld baie van dieselfde beginsels vir skryfkritiek in ander vakgebiede.

Begin met die lees van die materiaal wat jy gaan kritiseer

Die eerste stap moet altyd wees om deeglik deur te lees van die materiaal wat u sal analiseer en kritiseer. Meer as net 'n toevallige skemering, moet u leeswerk egter in diepte wees met die oog op sekere elemente.

Na aanleiding van hierdie stappe kan u help om die materiaal beter te verstaan ​​wanneer u assesseer wat u lees.

1. Lees die inleidingsafdeling van die artikel.

Is die hipotese duidelik gestel? Is die nodige agtergrondinligting en vorige navorsing in die inleiding beskryf? Benewens die beantwoording van hierdie basiese vrae, moet u kennis neem van die inligting wat in die inleiding verskaf word en enige vrae wat u mag hê.

2. Lees die metodeseksie van die artikel.

Word die studieprosedure duidelik uiteengesit? Kan jy bepaal watter veranderlikes die navorsers meet? Onthou om vrae en gedagtes wat jy aan die hart lê, aan te teken. Nadat u die vraestel gelees het, kan u terugverwys na u aanvanklike vrae en sien watter eenmalig onbeantwoord bly.

3. Lees die uitslae-afdeling van die artikel.

Is alle tabelle en grafieke duidelik gemerk? Voorsien navorsers genoeg statistiese inligting? Het die navorsers al die nodige data versamel om die betrokke veranderlikes te meet? Weereens, maak kennis van enige vrae wat u het of enige inligting wat nie sin maak nie. U kan later na hierdie vrae terugverwys as u u finale kritiek skryf.

4. Lees die besprekingsafdeling van die artikel.

Hoe interpreteer die navorsers die resultate van die studie? Het die resultate hul hipotese ondersteun? Vind die gevolgtrekkings wat die navorsers getrek het, redelik lyk? Die besprekingsafdeling bied aan studente 'n goeie geleentheid om 'n pos te neem. As jy saamstem met die navorsers se gevolgtrekkings, verduidelik hoekom. As jy voel dat die navorsers verkeerd of off-base is, wys probleme op met die gevolgtrekkings en stel alternatiewe verduidelikings voor. Nog 'n alternatief is om vrae wat die navorsers nie beantwoord het in die besprekingsafdeling te wys nie.

Begin Skryf Jou Eie Kritiek Van Die Vraestel

Sodra jy die artikel gelees het, stel jou aantekeninge saam en ontwikkel 'n raamwerk wat jy kan volg soos jy jou sielkunde-kritiekopskrif skryf. Gebruik die volgende gids om jou kritiekpapier te help struktureer:

1. Inleiding

Begin jou referaat deur die joernaalartikel en skrywers wat jy kritiseer, te beskryf. Verskaf die hoofhipotese of tesis van die vraestel en verduidelik waarom u van mening is dat die inligting relevant is.

2. Proefskrifverklaring

Die finale gedeelte van u inleiding moet u proefskrif insluit. Jou proefskrif verklaring is die hoofgedagte van jou kritiek. U proefskrif moet kortliks die hoofpunte van u kritiek opsom.

3. Artikelopsomming

Gee 'n kort opsomming van die artikel, waarin die hoofpunte, resultate en bespreking uiteengesit word. Wees versigtig om nie te kort op jou opsomming te kom nie. Onthou, hierdie gedeelte van u referaat moet die hoofpunte van die artikel wat u kritiseer, belig.

Moenie verplig voel om elke klein detail van die hoofskrif op te som nie. Fokus eerder op om die leser 'n algemene idee van die inhoud van die artikel te gee.

3. Jou analise

In hierdie afdeling moet jy jou kritiek op die artikel gee. Beskryf enige probleme wat u met die outeurs se premisse, metodes of gevolgtrekkings gehad het. Jou kritiek kan fokus op probleme met die skrywers se argument, aanbieding of op inligting, en alternatiewe wat oor die hoof gesien is. Organiseer jou vraestel sorgvuldig en wees versigtig om nie van een argument na die volgende te spring nie. Argumenteer een punt op 'n slag. As u dit doen, sal dit verseker dat u papiervloei goed en maklik leesbaar is.

4. Samevatting

U kritiekpapier moet eindig met 'n oorsig van die artikelsargument, u gevolgtrekkings en u reaksies.

Meer wenke wanneer jy 'n sielkunde kritiekpapier skryf

  1. Soos u u referaat bewerkstellig, gebruik 'n stylgids wat deur die Amerikaanse Psigologiese Vereniging gepubliseer is, soos die amptelike publikasiehandleiding van die American Psychological Association.
  2. Lees wetenskaplike artikels kan moeilik wees. Kom meer te wete oor hoe om (en verstaan) sielkundejoernaal artikels te lees .
  3. Neem 'n rowwe konsep van u referaat by u skool se skryflokaal vir addisionele bystand.