Hoe word veranderlikes in Sielkundige Navorsing gebruik?

'N Veranderlike is iets wat verander of verander kan word, soos 'n kenmerk of waarde. Veranderlikes word gewoonlik in sielkundige eksperimente gebruik om te bepaal of veranderinge aan een ding tot verandering in die ander lei.

Veranderlikes speel 'n kritieke rol in die sielkundige navorsingsproses. Deur sistematies veranderlikes te verander en die effekte op ander veranderlikes te meet, kan navorsers bepaal of veranderinge aan een ding tot veranderinge in iets anders lei.

Die afhanklike en onafhanklike veranderlikes

In 'n sielkundige eksperiment:

Buitelandse en verwarrende veranderlikes

Dit is belangrik om daarop te let dat die onafhanklike en afhanklike veranderlikes nie die enigste veranderlikes in baie eksperimente is nie. In sommige gevalle kan vreemde veranderlikes ook 'n rol speel. Hierdie tipe veranderlike is een wat 'n impak kan hê op die verhouding tussen die onafhanklike en afhanklike veranderlikes.

Byvoorbeeld, in ons vorige beskrywing van 'n eksperiment oor die gevolge van slaapontneming op toetsprestasie, kan ander faktore soos ouderdom, geslag en akademiese agtergrond die resultate beïnvloed.

In sulke gevalle sal die eksperiment die waardes van hierdie vreemde veranderlikes oplet, sodat hierdie impak op die resultate beheer kan word.

Daar is twee basiese soorte vreemde veranderlikes:

  1. Deelnemers Veranderlikes: Hierdie vreemde veranderlikes hou verband met individuele eienskappe van elke deelnemer wat 'n invloed kan hê op hoe hy of sy reageer. Hierdie faktore kan agtergrondverskille, bui, angs, intelligensie, bewustheid en ander eienskappe wat uniek is aan elke persoon, insluit.
  1. Situasionele veranderlikes: Hierdie vreemde veranderlikes hou verband met dinge in die omgewing wat kan beïnvloed hoe elke deelnemer reageer. Byvoorbeeld, as 'n deelnemer 'n toets in 'n koel kamer neem, sal die temperatuur as 'n vreemde veranderlike beskou word. Sommige deelnemers mag nie deur die koue geraak word nie, maar ander kan afgelei of geïrriteer word deur die temperatuur van die kamer.

In baie gevalle word eksterne eksperimente beheer deur die eksperiment. In die geval van deelnemende veranderlikes, kan die eksperiment deelnemers kies wat dieselfde is in agtergrond en temperament om te verseker dat hierdie faktore nie die resultate inmeng nie. As 'n veranderlike egter nie beheer kan word nie, word dit wat 'n verwarrende veranderlike genoem word . Hierdie tipe veranderlike kan 'n impak op die afhanklike veranderlike hê, wat dit moeilik kan bepaal of die resultate te wyte is aan die invloed van die onafhanklike veranderlike, die verwarrende veranderlike of 'n interaksie van die twee.

Operasioneel definieer 'n veranderlike

Voordat u 'n sielkunde-eksperiment uitvoer , is dit noodsaaklik om ferm operasionele definisies vir beide die onafhanklike veranderlike en afhanklike veranderlike te skep. 'N Operasionele definisie beskryf hoe die veranderlikes binne die studie gemeet en gedefinieer word.

Byvoorbeeld, in ons denkbeeldige eksperiment oor die gevolge van slaapontneming op toetsprestasie, sal ons baie spesifieke operasionele definisies vir ons twee veranderlikes moet skep. As ons hipotese "studente wat slaap ontneem word, sal aansienlik laer op 'n toets slaan," dan sou ons 'n paar verskillende begrippe hê om te definieer. Eerstens, wat bedoel ons met studente ? In ons voorbeeld, laat ons studente definieer as deelnemers wat ingeskryf is in 'n inleidende sielkunde kursus op universiteitsvlak.

Vervolgens moet ons die slaapafwykingsveranderlike operasioneel definieer. In ons voorbeeld, sê ons dat slaapverlies verwys na die deelnemers wat die nag voor die toets minder as vyf uur slaap gehad het.

Ten slotte moet ons 'n operasionele definisie vir die toetsveranderlike skep. Vir hierdie voorbeeld word die toetsveranderlike gedefinieer as 'n student se telling op 'n hoofstuk eksamen in die inleidende sielkunde kursus.

Studente rapporteer dikwels probleme met die identifisering van die onafhanklike en afhanklike veranderlikes in 'n eksperiment. Terwyl die taak moeiliker kan word namate die kompleksiteit van 'n eksperiment toeneem, is daar 'n paar vrae wat u kan vra wanneer u 'n veranderlike probeer identifiseer.

Wat manipuleer die eksperimenteer? Die dinge wat verander, hetsy natuurlik of deur direkte manipulasie van die eksperimente, is gewoonlik die onafhanklike veranderlikes. Wat word gemeet? Die afhanklike veranderlike is die een wat die eksperiment meet.

> Bronne:

> Evans, AN & Rooney, BJ. Metodes in Psigologiese Navorsing. Duisend Oaks, CA: SAGE Publications; 2014.

> Kantowitz, BH, Roediger, HL, & Elmes, DG. Eksperimentele Sielkunde. Stamfort, CT: Cengage Learning; 2015.