Sielkunde Navorsingsvoorwaardes

Navorsingsterme en -begrippe wat u moet verstaan

Sielkunde navorsingsmetodes kan relatief eenvoudig of baie kompleks wees, maar daar is 'n aantal terme en konsepte wat alle sielkunde studente moet verstaan. Kyk na die volgende lys van die topsielkunde-navorsingsmetodes wat u moet weet.

1 - Toegepaste Navorsing

Fuse / Getty Images
Toegepaste navorsing is 'n soort navorsing wat fokus op die oplossing van praktiese probleme. In plaas van om te fokus op die ontwikkeling of ondersoek van teoretiese vrae, is toegepaste navorsing geïnteresseerd in die vind van oplossings vir probleme wat die daaglikse lewe beïnvloed ...

meer

2 - Basiese Navorsing

Basiese navorsing is 'n soort navorsing wat behels die ondersoek van teoretiese kwessies om by te voeg tot die wetenskaplike kennisbasis. Terwyl hierdie tipe navorsing bydra tot ons begrip van die menslike verstand en gedrag, help dit nie noodwendig onmiddellike praktiese probleme nie ...

meer

3 - Gevallestudie

'N Gevallestudie is 'n in-diepte studie van 'n enkele individu of groep. In 'n gevallestudie word byna elke aspek van die vak se lewe en geskiedenis ontleed om patrone en oorsake vir gedrag te soek ...

meer

4 - Korrelasie Navorsing

Korrelasiestudies word gebruik om verhoudings tussen veranderlikes te soek. Daar is drie moontlike resultate van 'n korrelasiestudie : 'n positiewe korrelasie, 'n negatiewe korrelasie en geen korrelasie nie. Die korrelasiekoëffisiënt is 'n mate van korrelasie sterkte en kan wissel van -1.00 tot + 1.00 ...

meer

5 - Dwarsdeursnit

Dwarsdeursnitnavorsing is 'n tipe navorsingsmetode wat dikwels in ontwikkelingsielkunde gebruik word, maar word ook in baie ander gebiede, insluitende sosiale wetenskap, onderwys en ander takke van wetenskap, gebruik.

meer

6 - Vraag Karakteristiek

'N Vraag eienskap is 'n term wat gebruik word in sielkundige navorsing om 'n aanwysing te beskryf wat deelnemers bewus maak van wat die eksperiment verwag om te vind of hoe deelnemers verwag word om op te tree.

meer

7 - Afhanklike Veranderlike

Die afhanklike veranderlike is die veranderlike wat in 'n eksperiment gemeet word. Navorsers sal een of meer onafhanklike veranderlikes verander en dan die afhanklike veranderlike of afhanklike veranderlikes meet om vas te stel of daar enige veranderinge was as gevolg hiervan ...

meer

8 - dubbelblind studie

'N Dubbele studie is 'n soort studie waarin nie die deelnemers of die eksperimente weet wie 'n spesifieke behandeling ontvang nie. Dit help om die moontlikheid uit te skakel dat die navorsers subtiele leidrade sal gee oor wat hulle verwag om die gedrag van die deelnemers te vind en te beïnvloed ...

meer

9 - Eksperimentele Metode

Die eksperimentele metode behels die manipulering van een veranderlike om vas te stel of veranderinge in een veranderlike oorsaak verander in 'n ander veranderlike. Deur die eksperimentele metode te gebruik, kan navorsers bepaal of oorsaak en gevolg verhoudings tussen verskillende veranderlikes bestaan ​​...

meer

10 - Hawthorn Effect

Die Hawthorn-effek is 'n term wat verwys na die neiging van sommige mense om harder te werk en beter te presteer wanneer hulle deelneem aan 'n eksperiment. Individue kan hul gedrag verander as gevolg van die aandag wat hulle van navorsers ontvang, eerder as van enige manipulasie van onafhanklike veranderlikes . ,,

meer

11 - Longitudinale Navorsing

Longitudinale navorsing is 'n tipe navorsingsmetode wat gebruik word om verhoudings tussen veranderlikes te ontdek wat nie verband hou met verskillende agtergrondveranderlikes nie. Hierdie studies vind plaas oor 'n lang tydperk soos verskeie weke, jare of selfs dekades ...

meer

12 - Naturalistiese Waarneming

Naturalistiese waarneming is 'n navorsingsmetode wat algemeen deur sielkundiges en ander sosiale wetenskaplikes gebruik word. Hierdie tegniek behels onderwerpe in hul natuurlike omgewing. Hierdie tipe navorsing word dikwels gebruik in situasies waar die uitvoer van laboratoriumnavorsing onrealisties is, koste onnodig is of die onderwerp se gedrag onnodig beïnvloed ...

meer

13 - Toevallige Opdrag

Willekeurige opdrag verwys na die gebruik van toevalprosedures in sielkundige eksperimente om te verseker dat elke deelnemer dieselfde geleentheid het om aan enige gegewe groep toegewys te word.

meer

14 - Betroubaarheid

Betroubaarheid verwys na die konsekwentheid van 'n maatstaf. 'N Toets word as betroubaar beskou as ons herhaaldelik dieselfde resultaat kry. Byvoorbeeld, as 'n toets ontwerp is om 'n eienskap te meet (soos introversie ), moet elke keer die toets aan 'n vak toegedien word, die resultate ongeveer dieselfde wees. Ongelukkig is dit onmoontlik om betroubaarheid presies te bereken, maar daar is verskeie maniere om betroubaarheid te skat ...

meer

15 - Replikasie

'N Term wat verwys na die herhaling van 'n navorsingsstudie, gewoonlik met verskillende situasies en verskillende vakke, om vas te stel of die basiese bevindinge van die oorspronklike studie veralgemeen kan word aan ander deelnemers en omstandighede ...

meer

16 - Selektiewe besoedeling

In sielkundige eksperimente beskryf selektiewe veroudering die neiging van sommige mense om meer geneig te wees om 'n studie as ander te laat val. Hierdie neiging kan die geldigheid van 'n sielkundige eksperiment bedreig ...

meer

17 - Geldigheid

Geldigheid is die mate waarin 'n toets meet wat hy beweer het om te meet. Dit is noodsaaklik dat 'n toets geldig is sodat die resultate akkuraat toegepas en geïnterpreteer kan word.

meer