Hulp kry vir dwelmverslawing

As jy of iemand wat jy gee, afhanklik is van alkohol of dwelms en behandeling nodig het, is dit belangrik om te weet dat geen enkele behandelingsbenadering vir alle individue geskik is nie. Om die regte behandelingsprogram te vind, behels deeglike oorweging van dinge soos die instelling, lengte van sorg, filosofiese benadering en jou of jou geliefde se behoeftes.

Die Amerikaanse Departement van Gesondheid en Menslike Dienste, Misbruik van Mishandeling en Geestesgesondheidsdienste se Sentrum vir Mishandelingbehandeling (CSAT) bied 'n tolvrye 24-uur-behandeling-verwysingsdiens wat u help om behandelingsopsies naby u te vind. Vir 'n verwysing na 'n behandelingsentrum of ondersteuningsgroep in u area, skakel:

1-800-662-HELP
1-800-487-4889 (TDD)
1-877-767-8432 (Spaans)

Ondersteuningsgroepe

Meer as een navorsingsstudie het getoon dat die kanse om te herstel aansienlik verbeter wanneer verslaafde lidmaatskap in 'n ondersteuningsgroep insluit as deel van hul herstelproses. Hierdie groepe is spesifiek vir dwelmmisbruikers .

Vrae om te vra

Hier is 12 vrae om te oorweeg wanneer u 'n alkohol- of dwelmmisbruik- of rehabilitasieprogram kies, volgens die Sentrum vir Middelmisbruikbehandeling:

 1. Aanvaar die program u versekering? Indien nie, sal hulle met u op 'n betaalplan werk of ander middele vir u vind?
 2. Gaan die program deur staatsaccrediteerde, gelisensieerde en / of opgeleide professionele persone?
 3. Is die fasiliteit skoon, georganiseer en goed bestuur?
 4. Behels die program die volle omvang van die behoeftes van die individu (medies: insluitende aansteeklike siektes; sielkundige: insluitend mede-voorkomende geestesongesteldheid ; maatskaplik; beroepsgerig; wettig; ens.)?
 5. Behandel die behandelingsprogram ook seksuele oriëntasie en fisiese gestremdhede, asook gee ouderdoms-, geslags- en kultureel-gepaste behandelingsdienste?
 6. Word langtermyn nasorgondersteuning en / of leiding aangemoedig, verskaf en onderhou?
 7. Is daar deurlopende assessering van 'n individu se behandelingsplan om te verseker dat dit aan veranderende behoeftes voldoen?
 8. Gebruik die program strategieë om individue in langer termyn te betrek en individue te hou, om die waarskynlikheid van sukses te verhoog?
 9. Bied die program berading (individueel of groep) en ander gedragsterapieë om die individu se vermoë om in die gesin / gemeenskap te funksioneer, te verbeter?
 10. Bied die program medikasie as deel van die behandelingsregime, indien toepaslik?
 11. Is daar voortdurende monitering van moontlike terugval om pasiënte te help om terug te keer na onthouding?
 1. Word dienste of verwysings aan familielede aangebied om te verseker dat hulle verslawing en die herstelproses verstaan ​​om hulle te help om die herstelende individu te ondersteun?

> Bron:

> Sentrum vir Middelmisbruikbehandeling