20 Verskillende tipes sielkundiges en wat hulle doen

Hier is net 'n paar beroepe in die verskillende soorte sielkunde

Wat is die verskillende tipes sielkundiges en wat doen hulle presies in die verskeidenheid velde in die sielkunde? Wanneer mense die term sielkundige hoor, stel baie mense dadelik voor dat 'n man of vrou in 'n kantoor sit en skriffende aantekeninge skryf terwyl 'n kliënt op 'n leerbankbank sit. Seker, daar is baie sielkundiges wat betrokke is by hierdie tipe praatterapie , maar mense wat op die gebied van sielkunde werk , doen ook 'n verskeidenheid ander dinge.

Het jy geweet dat daar sielkundiges is wat bestudeer hoe mense werk en in wisselwerking met die gereedskap in hul omgewing is? Of dat sommige sielkundiges maniere opdoen om stadige aardverwarming te help? Hier is 'n lys van sommige van die spesialiteitsareas en verwante take wat hulle insluit.

Lugvaartsielkundiges

Hierdie sielkundiges bestudeer die gedrag van vlieëniers en ander vlugpersoneel. Lugvaartsielkundiges doen ook navorsing oor lugvaartveiligheid, ontwikkel nuwe opleidingstoerusting, en help om geskikte werknemers te kies.

Byvoorbeeld, 'n lugvaartsielkundige kan selekteer of selfs sielkundige toetse gebruik om aansoekers vir elite-vlieënierposisies te skerm. As gevolg van die hoogs gespesialiseerde en delikate aard van die werk, is dit noodsaaklik om kandidate wat gesond, stabiel en in staat is om met intense druk te hanteer, te kies. Lugvaartsielkundiges gebruik hul kennis van sielkunde om te verseker dat net die beste mense gekies word vir hierdie kritieke rolle.

Lugvaartsielkundiges kan ook werk met ander professionele persone, insluitende ingenieurs en menslike faktore sielkundiges om verskillende komponente van vliegtuie te ontwerp, soos die hutte of vlugdekke. Deur die menslike sielkunde tydens die ontwerpproses in ag te neem, kan lugvaartsielkundiges help om te verseker dat hierdie produkte met persepsie, aandag , geheue en ander vermoëns in gedagte ontwikkel word.

Biopsychologists

Hierdie sielkundiges word ook soms biologiese sielkundiges of fisiologiese sielkundiges genoem. Hulle studeer en doen navorsing oor die brein en gedrag. Deur die neurale basisse van gedrag te ondersoek, is biopsigoloë in staat om verskillende biologiese faktore te verstaan ​​wat kan beïnvloed hoe mense dink, voel en optree.

Hierdie soort sielkundige kan ook ondersoek hoe breinsiekte en besering impak gedrag beïnvloed. Deur beter te verstaan ​​hoe mense deur sulke beserings en siektes geraak word, kan navorsers ook nuwe maniere vind om ernstige brein siektes en trauma te voorkom, behandel en te bestuur.

Kliniese Sielkundiges

Kliniese sielkundiges beoordeel, diagnoseer en behandel individue wat ly aan sielkundige nood en geestesongesteldheid. Hulle voer ook psigoterapie uit en ontwikkel behandelingsplanne.

Kliniese sielkundiges werk dikwels in hospitale, geestesgesondheidsklinieke en privaat praktyk. Hulle word opgelei in 'n verskeidenheid behandelingstegnieke, maar kan spesialiseer in die behandeling van sekere versteurings of met sekere populasies. Byvoorbeeld, 'n kliniese sielkundige kan spesialiseer in 'n gebied soos middelmisbruikbehandeling, kindergesondheid, volwasse geestesgesondheid, of geriatriese geestesgesondheid.

Terwyl kliniese sielkundiges dikwels in mediese instellings werk, is hulle nie dokters nie en kan hulle in die meeste gevalle nie medikasie voorskryf nie .

Kognitiewe Sielkundiges

Kognitiewe sielkundiges ondersoek hoe mense dink, insluitende onderwerpe soos besluitneming en probleemoplossing . Hierdie tipe sielkundige is geïnteresseerd in hoe die brein prosesse, leer, winkels, herken en gebruik inligting.

Kognitiewe sielkundiges mag in 'n verskeidenheid instellings werk, insluitende universiteite, navorsingsentrums, rehabilitasiegeriewe, hospitale, regeringsinstansies en privaat praktyke. Professionals in hierdie veld voer dikwels 'n verskeidenheid pligte uit, soos navorsing en samewerking met pasiënte.

Soos met ander areas van sielkunde, kies kognitiewe sielkundiges dikwels om in 'n spesifieke area te spesialiseer, soos geheue, taalontwikkeling, aandag, probleemoplossing , of leergestremdhede.

Gemeenskapsielkundiges

Hierdie soort sielkundige doen navorsing oor gemeenskapsgesondheidskwessies. Hulle poog ook om die gemeenskap op te voed en voorkomingsprogramme te ontwikkel. Hierdie professionele persone is gefokus op die bevordering van positiewe veranderinge op beide individuele en gemeenskapsvlakke.

U kan gemeenskapsielkundiges vind wat in verskeie instellings by universiteite, regeringsagentskappe, gemeenskapsorganisasies en private ondernemings as professore, konsultante, beleidadviseurs, programdirekteure en navorsers werk.

Navorsing op hierdie gebied is geneig om baie aksie-georiënteerd te wees en fokus op die ontwikkeling van werklike oplossings wat onmiddellik in die praktyk kan plaasvind. Gemeenskapsielkundiges werk om sosiale probleme aan te spreek, gesondheid en welstand te bevorder en beleide te tref wat mense se lewens verbeter.

Vergelykende Sielkundiges

Vergelykende sielkundiges bestudeer die gedrag van verskillende spesies, veral hoe dier en menslike gedrag verskil. Hoekom studeer diere? Omdat daar natuurlik groot verskille is, word aanvaar dat sommige dinge waar kan bly vir alle spesies. Daarom kan die bestudering van die gedrag en response van diere soos rotte en honde ook insig in menslike gedrag gee.

Sulke waarnemings het tydens heelwat van die sielkunde se geskiedenis belangrik geword. Thorndike se werk met katte , Pavlov se werk met honde , en Skinner se werk met duiwe is voorbeelde van hoe die bestudering van dieregedrag gelei het tot insigte wat van toepassing is op mense.

Verbruikersielkundiges

Verbruikersielkundiges, ook bekend as bemarkingsielkundiges, ondersoek verbruikersgedrag en ontwikkel bemarkingstrategieë om besighede te bevorder. Hierdie tipe sielkundige is betrokke by die help om besighede beter te verstaan ​​wat verbruikers produkte en dienste koop.

Hulle ondersoek hoe kopers op bemarkingsboodskappe reageer, besluitnemingstrategieë analiseer, en ondersoek die rol wat emosies speel in die aankoop van keuses. Hierdie professionele persone help besighede om bemarkingsboodskappe te ontwikkel, teikengehore te identifiseer, produkte te ontwikkel wat op spesifieke verbruikers aanspreek, en te leer hoe houdings teenoor handelsmerke en produkte vorm en verander. Hulle bereik hierdie take deur die gebruik van marknavorsingsopnames, eksperimente, naturalistiese waarnemings en verbruikersfokusgroepe.

Berading Sielkundiges

Beradingpsigoloë bied psigoterapie aan mense wat ly aan sielkundige steurnisse, gedragsprobleme, emosionele probleme, stres en verwante kwessies. Hierdie professionele persone deel baie gemeenskaplike met kliniese sielkundiges. Beide bied psigoterapie , werk dikwels in geestesgesondheidsinstellings, en kan hulself wettiglik as "gelisensieerde sielkundiges" in enige staat in die VSA identifiseer.

Kruiskulturele Sielkundiges

Hierdie tipe sielkundige kyk na hoe mense oor kulture wissel en hoe kulturele affiliasies gedrag beïnvloed. Hulle verken dikwels hoe verskillende aspekte van gedrag universeel of gevarieerd kan wees oor verskillende kulture. Byvoorbeeld, kruiskulturele sielkundiges kan ondersoek hoe ouerskapstyle verskil tussen kollektiewe kulture teenoor individualistiese kulture , asook hoe hierdie verskille in opvoeding invloed op volwasse gedrag beïnvloed.

Ontwikkelingsielkundiges

Ontwikkelingsielkundiges ondersoek menslike ontwikkeling oor die hele lewensduur. Sommige fokus op 'n spesifieke tydperk soos vroeë kinderjare , adolessensie, volwasse ouderdom of ouderdom. Hierdie professionele persone kan take verrig soos om kinders te evalueer wat 'n ontwikkelingsvertraging of gestremdheid kan hê, probleme wat met veroudering geassosieer word, te ondersoek en te leer hoe taalvaardighede verwerf word.

Sommige ontwikkelingsielkundiges kan op navorsing fokus en voeg by ons begrip van ontwikkelingsvraagstukke wat deur die lewe kan ontstaan. Ander professionele persone kan aangewend werk verrig met kliënte wat hulp nodig het met ontwikkelingsvraagstukke.

Opvoedkundige Sielkundiges

Hierdie sielkundiges bestudeer hoe mense leer en die opvoedkundige proses. Dit kan behels die ontwikkeling van onderrigstrategieë en onderrigtegnieke. Sommige opvoedkundige sielkundiges studeer begaafdheid of leergestremdhede.

Hierdie soort sielkundige kyk na hoe sosiale, kognitiewe en emosionele faktore die leerproses beïnvloed. Sommige spesialiste in hierdie veld spesialiseer in die identifisering en hantering van potensiële probleme wat kan inmeng met hoe kinders leer. Ander spesialiseer in die ondersoek van die leerproses, terwyl sommige eerder kan fokus op die ontwerp van onderrigmateriaal wat leeruitkomste maksimeer.

Ingenieurs Sielkundiges

Ingenieurs sielkundiges is daarop gemik om maniere te ontdek om menslike vermoëns te verbeter deur masjiene, toerusting, tegnologie en werksomgewings te verbeter. Terwyl sommige kan fokus op meer basiese navorsing, is dit meestal 'n baie toegepaste veld. Ingenieurssielkundiges werk om werklike probleme op te los en oplossings te ontwikkel wat praktiese toepassings in die alledaagse lewe kan hê.

Byvoorbeeld, professionele persone in hierdie veld kan die taak hê om tegnologie te ontwikkel wat in die gesondheidsorgbedryf gebruik kan word om pasiënte vinniger te herstel. Hulle help ook om produkte te ontwerp en verfyn wat mense elke dag gebruik, insluitende selfone en motorvoertuie.

Omgewingsielkundiges

Omgewingsielkundiges verken die verhouding tussen mense en hul omgewing, insluitende natuurlike omgewings sowel as geskep omgewings. Dit kan behels om te werk aan bewaringsprojekte, om bedreigde spesies te beskerm en om maniere te ondersoek om aardverwarming te stop. Hierdie professionele persone kan as navorsers werk om die impak wat mense op hul omgewing het, te bestudeer. Sommige omgewingsielkundiges werk ook in die regering om omgewingsbeleid te vorm.

Forensiese Sielkundiges

Forensiese sielkundiges fokus op die verhouding tussen sielkunde en die wet. Dit kan behels dat u as konsultant optree in kriminele sake of siviele geskille, die evaluering van kinderwaarneming doen en psigoterapie dienste aan slagoffers van misdaad aanbied.

Danksy gewilde uitbeeldings in rolprente en televisieprogramme, het die belangstelling in hierdie veld geweldig geword in die afgelope jaar. Terwyl hierdie popkultuuruitbeeldings dikwels die forensiese sielkundige uitbeeld, is werklike forensiese sielkundiges gewoonlik pligte soos die assessering van jeugdige en volwasse oortreders vir die risiko van herhaling, werk met kindergetuies, evaluering van bevoegdheid om verhoor te bied en professionele aan te bied. getuienis in die hof.

Gesondheidsielkundiges

Gesondheidsielkundiges is gemik op hoe sielkunde, biologie, sosiale groepe en gedrag gesondheid, siekte en algemene gesondheid beïnvloed. Hulle werk met kliënte om te help om welsyn te maksimeer en beide geestelike en fisiese gesondheid te verbeter.

Sommige professionele persone in hierdie veld voer kliniese werk uit waar hulle kliënte assesseer en behandel wat hulp soek vir 'n verskeidenheid gesondheidsprobleme. Dit kan behels die verskaffing van psigoterapie, die administrasie van verskillende sielkundige assesserings, die onderrig van mense oor verskillende hanteringstegnieke, en die opvoeding van kliënte oor gesonde gedrag.

Bedryfsielkundige

IO sielkundiges bestudeer werkplekgedrag soos hoe om die beste werknemers vir spesifieke werksgeleenthede te kies en hoe om die produktiwiteit van werkers te verhoog. 'N IO sielkundige kan sy of haar kennis van sielkundige beginsels gebruik om assesserings te ontwerp om kandidate vir spesifieke werksrolle te skerm.

Hulle kan ook die taak hê om opleidingsprogramme vir bestaande werknemers te ontwikkel om kennis te verhoog, doeltreffendheid te maksimeer en beserings te verminder. IO sielkundiges word ook dikwels gevra om besighede op 'n organisatoriese vlak te assesseer en nuwe maniere te soek om koste te verlaag, doeltreffendheid te verbeter en die bevrediging en behoud van werknemers te verhoog.

Militêre sielkundiges

Militêre sielkundiges beoefen sielkunde in 'n militêre omgewing. Dit kan sulke dinge insluit soos die behandeling van soldate wat geestesongesteldheid of emosionele nood het, verskillende aspekte van die militêre lewe ondersoek, en soldate help om terug te keer na die burgerlike lewe.

Sommige militêre sielkundiges konsentreer op die uitvoering van psigoterapie binne verskillende takke van die weermag, terwyl ander hul kennis van die menslike verstand en gedrag toepas op die werwing, stresbestryding, opleiding, besluitneming en leierskap.

Persoonlikheidsielkundiges

Persoonlikheidsielkundiges bestudeer die verskillende aspekte van persoonlikheid en hoe individuele eienskappe 'n individu se lewe en gedrag beïnvloed. Navorsers op die gebied van persoonlikheidsielkunde stel belang in 'n wye verskeidenheid onderwerpe wat toepassings in die alledaagse lewe kan hê.

Hulle kan byvoorbeeld studeer hoe persoonlikheid vorm en of dit verander kan word . Hulle kan ook ondersoek of sekere persoonlikheidstrekke gekoppel is aan spesifieke siektes of afwykings, hoe persoonlikheid die besluite wat mense maak, beïnvloed, en die baie faktore wat bydra tot die ontwikkeling van persoonlikheid.

Skoolsielkundiges

Skoolsielkundiges help kinders om emosionele, akademiese, sosiale en gedragsprobleme in skoolinstellings te hanteer. Professionals wat in hierdie veld van sielkunde werk, speel 'n belangrike rol in die onderwysstelsel, tipies saam met ouers, onderwysers, studente en ander skoolpersoneel om te verseker dat die leeromgewing gesond, veilig, ondersteunend en produktief is.

Kinders wat sukkel met 'n soort probleem, of dit gedrags-, emosionele of akademies van aard is, kan met 'n skoolsielkundige werk om 'n effektiewe plan op te stel om die probleme te hanteer. Skoolsielkundiges verskaf regstreekse ingryping of gedragsbestuur wanneer dit nodig is, of kan bloot ondersteuning en advies bied aan studente wat iemand nodig het om met te praat.

Sosiale sielkundiges

Sosiale sielkundiges bestudeer die gedrag van groepe, insluitend hoe mense op sosiale vlakke optree en hoe groepe individuele gedrag beïnvloed. 'N Sosiale sielkundige kan 'n wye verskeidenheid onderwerpe ondersoek, insluitend houdings , vooroordeel , kommunikasie, interpersoonlike verhoudings, aggressie en oortuiging .

Vir sommige professionele persone behels dit hoofsaaklik basiese navorsing wat ontwerp is om by te dra tot ons begrip van sosiale gedrag. In ander gevalle gebruik sosiale sielkundiges hul vaardighede en kennis om menslike gedrag te beïnvloed om gesonder en meer produktiewe groepe te bevorder.

Soos u kan sien uit hierdie kort beskrywings, is daar baie tipes sielkunde en sielkundiges wat op 'n wye verskeidenheid menslike gedrag fokus. As jy 'n loopbaan in die sielkunde oorweeg, probeer ons vasvra om uit te vind watter opsie sielkunde loopbaan die beste pas.

> Bronne:

> Amerikaanse Sielkundige Vereniging. Omgewingsielkunde maak 'n beter wêreld.

> Greenberg, G. Vergelykende Sielkunde en Etologie. Die Gedrags Neurowetenskaplike en Vergelykende Sielkundige . Amerikaanse Sielkundige Vereniging. 2010.

> Vereniging vir Gemeenskapsnavorsing en Aksie. Wat is gemeenskapsielkunde? 2017.