Teenoorsending in terapie

In psigoanalitiese teorie kom teenoorsending voor wanneer die terapeut sy eie onopgeloste konflik op die kliënt begin projekteer. Freud , in 1910, was die eerste om hierdie onderwerp te bespreek.

Oordrag van die kliënt se konflik op die terapeut is 'n normale deel van psigodinamiese terapie. Dit is egter die terapeut se werk om teen-oordrag te erken en te doen wat nodig is om neutraal te bly.

Alhoewel baie mense nou glo dat dit onvermydelik is, kan teenoordrag skadelik wees indien dit nie behoorlik bestuur word nie. Met behoorlike monitering toon sommige bronne egter dat teen-oordrag 'n produktiewe rol in die terapeutiese verhouding kan speel.

Daar is vier manifestasies van teen-oordrag:

  1. Subjektief: die terapeute besit onopgeloste probleme is die oorsaak (kan skadelik wees indien dit nie opgespoor word nie)
  2. Doelwit: die terapeut se reaksie op sy kliënt se wanadaptiewe gedrag is die oorsaak (kan die terapeutiese proses bevoordeel)
  3. Positief: die terapeut is te ondersteunend, probeer te hard om sy kliënt te bevriend, te veel openbaar (kan die terapeutiese verhouding beskadig)
  4. Negatief: die terapeut tree op ongemaklike gevoelens op 'n negatiewe manier uit, insluitend om te krities te wees, en die kliënt te straf of te verwerp

Teenoorsending is veral algemeen by beginners terapeute, dus toesighouers gee noukeurige aandag en help hulle om meer selfbewus te word.

Die geestesgesondheidsgemeenskap ondersteun gesoute klinici deur hulle te versoek om peer review en toesighoudende leiding te soek. Eerder as om teen-oordrag te elimineer, is dit die doel om hierdie gevoelens produktief te gebruik.

Wat kwalifiseer as teenoorsending?

Teenoorsending is die terapeut se onvanpaste reaksie op sy kliënt.

Die terapeut reageer op 'n onbewustelike neurotiese konflik binne homself wat die kliënt opgegrawe het.

Hoe weet 'n terapeut dat hy teen-oordrag ervaar? Hoe weet jy of jou terapeut die tekens van teenoorsending uitstal?

Die eerste teken is 'n onvanpaste emosionele reaksie op die kliënt. Meer spesifiek, wanneer die kliënt 'n volwassene is, moet algemene terreurreaksies wat 'n terapeut of kliënt uitkyk, insluit:

As u kind in behandeling is, kan u ook na ander leidrade kyk as u probleme ondervind in die terapeutiese verhouding. Wanneer die kliënt 'n kind is, sluit die waarskuwingstekens van teenoorsending vir die terapeut:

Teenoorsending kan 'n goeie ding wees

Alhoewel dit belangrik is dat u terapeut teen gevoelens van teenoorsending teenoor u moet waak, kan dit ook goeie resultate lewer.

In 'n sistematiese oorsig van 25 teen-oordragstudies het navorsers 'n assosiasie met positiewe teenoordrag aangetref, soos om naby aan die kliënt te voel en positiewe uitkomste, insluitend die verbetering van simptome en 'n goeie terapeutiese verhouding.

'N Woord Van

Om jou begripshuis op teenoordrag te bestuur, is hier 'n voorbeeld.

Mike het bekommerd geword toe hy beskermende gevoelens vir 'n vroulike kliënt ontwikkel het. In gesprekke met 'n kollega het hy besef dat die kliënt hom aan sy suster herinner het, wat lei tot die teenoorsending van daardie gevoelens.

Bronne:

> Conte, J. R. Universiteit van Washington: Die bestuur van die verhouding tussen die werk en die persoonlike lewe.

> Dobier DB. (2009). Vereniging van Sielkunde Na-doktorale en Internskapsentrums Konferensie Plakkaat Aanbieding: Teenoordrag en Toesig (2009).

> Machado DB et al. Sistematiese oorsig van studies oor teenoordrag in volwasse psigoterapie. Tendense Psigiatrie Psigoterapie . 2014 Des; 36 (4): 173-85.