Teken gevolgtrekkings en rapporteer die resultate

Rapportering van die resultate van die studie

Nadat navorsers data in hul sielkundige eksperiment versamel het, is dit nou tyd om die data te analiseer, gevolgtrekkings te maak en die resultate te rapporteer. Deur statistiese analise te gebruik, kan navorsers die inligting wat hulle versamel het noukeurig ondersoek om te bepaal of die resultate van hul eksperiment hul oorspronklike hipotese ondersteun.

Op grond van hierdie waarnemings moet navorsers dan bepaal wat die resultate beteken.

In sommige gevalle sal 'n eksperiment 'n hipotese ondersteun, maar in ander gevalle sal dit nie die hipotese ondersteun nie. Net omdat die resultate nie die hipotese ondersteun nie, beteken dit nie dat die navorsing waardeloos was nie. Selfs resultate wat nie 'n verhouding tussen twee of meer veranderlikes toon nie, kan waardevolle inligting verskaf.

Nadat gevolgtrekkings getrek is, is die volgende stap om die resultate met die res van die wetenskaplike gemeenskap te deel. Dit is 'n belangrike deel van die proses omdat dit bydra tot die algemene kennisbasis en ander wetenskaplikes kan help om nuwe navorsingsmetodes te ondersoek.

Ondersoek van data en tekeninge in 'n studie

Sodra 'n navorser die studie ontwerp en die data versamel het, is dit tyd om hierdie inligting te ondersoek en gevolgtrekkings te maak oor wat gevind is. Met behulp van statistieke kan navorsers die data opsom, die resultate analiseer en gevolgtrekkings maak wat gebaseer is op hierdie bewyse.

So, hoe besluit 'n navorser wat die resultate van 'n studie beteken? Nie alleen kan statistiese analise die navorser se hipotese ondersteun of weergee nie; Dit kan ook gebruik word om vas te stel of die bevindinge statisties betekenisvol is.

Wanneer resultate statisties beduidend genoem word, beteken dit dat dit onwaarskynlik is dat hierdie resultate toevallig sal wees.

Rapportering van die resultate van 'n studie

Die finale stap in 'n sielkunde-studie is om die bevindings te rapporteer. Dit word dikwels gedoen deur 'n beskrywing van die studie op te stel en die artikel in 'n akademiese of professionele tydskrif te publiseer. Die resultate van sielkundige studies kan gesien word in eweknie-hersiene tydskrifte soos die Psigologiese Bulletin , die Tydskrif vir Sosiale Sielkunde , Ontwikkelingsielkunde , en vele ander.

Die struktuur van 'n tydskrifartikel volg op 'n gespesifiseerde formaat wat deur die American Psychological Association (APA) uiteengesit is . In hierdie artikels, navorsers:

Waarom is so 'n gedetailleerde rekord van 'n sielkundige studie so belangrik? Deur die stappe en prosedures wat regdeur die studie gebruik is, te verduidelik, kan ander navorsers dan die resultate herhaal. Die redaksionele proses wat in akademiese en professionele tydskrifte gebruik word, verseker dat elke artikel wat ingedien word, 'n deeglike peer review ondergaan, wat verseker dat die studie wetenskaplik gesond is.

Sodra dit gepubliseer word, word die studie nog 'n stuk van die bestaande legkaart van ons kennisbasis oor die onderwerp.

Verdere leeswerk: