Die Eenvoudige Eksperiment

Hoe navorsers vind oorsaak-en-effek verhoudings

'N Eenvoudige eksperiment is een navorser wat dikwels gebruik om vas te stel of veranderinge in een veranderlike kan lei tot veranderinge in 'n ander veranderlike , met ander woorde om oorsaak en gevolg te verkry. In 'n eenvoudige eksperiment wat na die effektiwiteit van 'n nuwe medikasie kyk, kan studiedeelnemers ewekansig toegewys word aan een van twee groepe: een hiervan sal die kontrolegroep wees en geen behandeling kry nie, terwyl die ander groep die eksperimentele groep sal wees wat die behandeling ontvang wat bestudeer word.

Die elemente van 'n eenvoudige eksperiment

'N Eenvoudige eksperiment is saamgestel uit severeal-sleutelelemente:

Bepaling van die resultate van 'n eenvoudige eksperiment

Sodra die data uit die eenvoudige eksperiment versamel is, vergelyk navorsers dan die resultate van die eksperimentele groep met dié van die kontrolegroep om te bepaal of die behandeling 'n effek het. As gevolg van die altyd teenwoordige moontlikheid van foute, is dit nie moontlik om 100 persent seker te wees van die verhouding tussen twee veranderlikes nie. Daar is dalk onbekende veranderlikes by die spel wat byvoorbeeld die uitslag van die eksperiment beïnvloed.

Ten spyte van hierdie uitdaging, is daar maniere om te bepaal of daar waarskynlik 'n betekenisvolle verhouding is. Om dit te doen, gebruik wetenskaplikes inferensiële statistieke - 'n tak van die wetenskap wat handel oor tekeninge oor 'n bevolking gebaseer op maatreëls wat uit 'n verteenwoordigende steekproef van daardie populasie geneem word.

Die sleutel om te bepaal of 'n behandeling 'n effek het, is om die statistiese betekenisvolheid te meet. Statistiese betekenisvolheid toon dat die verwantskap tussen die veranderlikes waarskynlik nie te danke is aan blote geleenthede nie en dat 'n werklike verhouding waarskynlik tussen die twee veranderlikes bestaan.

Statistiese betekenisvolheid word dikwels soos volg voorgestel:

p <0.05

'N P-waarde van minder as .05 dui aan dat die resultate waarskynlik toevallig is en dat die waarskynlikheid om hierdie resultate te behaal, minder as vyf persent sal wees.

Daar is 'n aantal verskillende maniere om statistiese betekenisvolheid te meet. Die een wat gebruik word, sal afhang van die tipe navorsingsontwerp wat vir die eksperiment gebruik is.