Korrelasiestudies

'N Nader Kyk na Korrelasie Navorsing

'N Korrelasie verwys na 'n verband tussen twee veranderlikes . Korrelasies kan sterk of swak wees, sowel as positief of negatief. In ander gevalle kan daar glad nie korrelasie tussen die veranderlikes van belang wees nie.

Hoe Korrelasiestudies werk

Korrelasiestudies is 'n soort navorsing wat dikwels in die sielkunde gebruik word as 'n voorlopige manier om inligting oor 'n onderwerp in te samel of in situasies waar 'n eksperiment nie uitgevoer kan word nie.

Die korrelasie metode behels verkenning van verhoudings tussen twee of meer veranderlikes. Terwyl navorsers korrelasies kan gebruik om te sien of daar 'n verhouding bestaan, is die veranderlikes self nie onder die beheer van die navorsers nie.

Nog 'n punt is dat, terwyl korrelasienavorsing kan aantoon of daar 'n verband tussen veranderlikes bestaan, kan hierdie soort navorsing nie bewys dat veranderinge aan een veranderlike lei tot veranderinge aan 'n ander veranderlike nie. Met ander woorde, korrelasiestudies kan nie oorsaak-en-gevolg-verhoudings bewys nie. Korrelasiemetodes het 'n aantal sterk punte en swakpunte. Dit is dus belangrik om te bepaal watter navorsingsmetode die beste is vir 'n bepaalde situasie.

Die doel van korrelasienavorsing

Daar is drie moontlike resultate van 'n korrelasiestudie: 'n positiewe korrelasie, 'n negatiewe korrelasie en geen korrelasie nie. Die korrelasiekoëffisiënt is 'n maatstaf van die korrelasie sterkte en kan wissel van -1.00 tot +1.00.

Beperkings van Korrelasiestudies

Terwyl korrelasionele navorsing kan voorstel dat daar 'n verband tussen twee veranderlikes bestaan, kan dit nie bewys dat een veranderlike 'n verandering in 'n ander veranderlike veroorsaak nie. Met ander woorde, korrelasie is nie gelyk aan oorsaak nie .

'N Korrelasiestudie kan byvoorbeeld voorstel dat daar 'n verband bestaan ​​tussen akademiese sukses en selfbeeld , maar dit kan nie aantoon of akademiese sukses eintlik veranderinge in selfbeeld veroorsaak nie. Ander veranderlikes kan 'n rol speel, insluitende sosiale verhoudings, kognitiewe vermoëns, persoonlikheid, sosio-ekonomiese status en talle ander faktore.

Soorte Korrelasie Navorsing

Daar is drie soorte korrelasienavorsing, insluitend:

  1. Naturalistiese waarneming : Hierdie metode behels die waarneming en optekening van die veranderlikes van belangstelling in die natuurlike omgewing sonder inmenging of manipulasie deur die eksperiment.
  2. Die opname metode: Opnames en vraelyste is een van die mees algemene metodes wat gebruik word in sielkundige navorsing. In hierdie metode voltooi 'n ewekansige steekproef deelnemers 'n opname, toets of vraelys wat verband hou met die veranderlikes van belangstelling. Willekeurige steekproefneming is 'n belangrike deel van die versekering van die veralgemeerbaarheid van die opname resultate.
  1. Argiefnavorsing: Hierdie tipe navorsing word uitgevoer deur die analise van studies wat deur ander navorsers uitgevoer word of deur historiese pasiëntrekords te ondersoek. Byvoorbeeld, navorsers ontleed die rekords van soldate wat in die Burgeroorlog gedien het om meer te leer oor post-traumatiese stresversteuring (PTSD) in 'n eksperiment bekend as "The Irritable Heart" .

Voordele en nadele van naturalistiese waarneming

Voordele van naturalistiese waarneming sluit in:

Nadele van naturalistiese waarneming sluit in:

Voordele en nadele van die opname metode

Voordele van die opname metode sluit in:

Nadele van die opname metode sluit in:

Voordele en nadele van Argiefnavorsing

Voordele van argiefnavorsing sluit in:

Nadele van argiefnavorsing sluit in: