Wat is 'n Oedipus-kompleks?

Verken een van Freud se mees kontroversiële, maar blywende konsepte

Die Oedipal-kompleks, ook bekend as die Oedipus-kompleks, is 'n term wat deur Sigmund Freud gebruik word in sy teorie van psigoseksuele stadiums van ontwikkeling om 'n kind se gevoelens van begeerte vir sy of haar teenoorgestelde geslag ouer en jaloesie en woede teenoor sy of haar self te beskryf. seks ouer. In wese voel 'n seun dat hy met sy pa in besit is van sy ma, terwyl 'n meisie voel dat sy met haar ma meeding vir haar pa se hartstogte.

Volgens Freud beskou kinders hul eie geslag ouer as 'n mededinger vir die teenoorgestelde geslag ouers se aandag en gevoelens.

Die oorsprong van die Oedipale Kompleks

Freud het eers die konsep van die Oedipal-kompleks voorgestel in sy 1899 boek Die interpretasie van drome , hoewel hy nie formeel die term Oedipus-kompleks gebruik het tot die jaar 1910 nie. Die konsep het toenemend belangrik geword omdat hy sy konsep van psigoseksuele ontwikkeling verder ontwikkel het.

Waar kry die term presies sy naam? Freud het die kompleks genoem na die karakter in Sophocles ' Oedipus Rex wat per ongeluk sy pa doodmaak en met sy ma trou. In die Griekse mite word Oedipus by geboorte verlaat en weet dus nie wie sy ouers is nie. Dit is eers nadat hy sy pa vermoor het en met sy ma getrou het dat hy hul ware identiteite leer.

Hoe werk die Oedipus Kompleks?

In die psigoanalitiese teorie verwys die Oedipus-kompleks na die kind se begeerte vir seksuele betrokkenheid by die teenoorgestelde geslagsouer, veral 'n seun se erotiese aandag aan sy ma.

Hierdie begeerte word deur middel van onderdrukking bewustelik bewus gehou, maar Freud het geglo dat dit steeds invloed gehad het op die gedrag van 'n kind en 'n rol in ontwikkeling gespeel het.

Freud het voorgestel dat die Oedipus-kompleks 'n belangrike rol gespeel het in die falliese stadium van psigoseksuele ontwikkeling. Hy het ook geglo dat suksesvolle voltooiing van hierdie stadium betrokke was by die identifikasie van dieselfde geslag ouer wat uiteindelik sou lei tot die ontwikkeling van 'n volwasse seksuele identiteit.

Volgens Freud wil die seun sy ma besit en sy pa vervang, wie die kind beskou as 'n mededinger vir die ma se liefdes.

Die Oedipal kompleks kom in die falliese stadium van psigoseksuele ontwikkeling tussen die ouderdomme van drie en vyf voor. Die falliese stadium dien as 'n belangrike punt in die vorming van seksuele identiteit. Gedurende hierdie stadium van ontwikkeling het die Freud voorgestel dat die kind 'n seksuele aantrekkingskrag vir sy of haar teenoorgestelde geslagsouer en vyandigheid teenoor dieselfde geslagsouer ontwikkel.

Tekens van die Oedipus-kompleks

So, wat is die tekens van die oedipale kompleks? Freud het voorgestel dat daar 'n aantal gedrag is waarop kinders betrokke raak. Dit is eintlik 'n gevolg van hierdie kompleks. Sommige gedragsuitdrukkings van die kompleks mag 'n seun betrek wat sy moeder se besitlikheid uitdruk en aan sy vader vertel om nie sy ma te drukkie of soen nie. Kleintjies op hierdie ouderdom mag verklaar dat hulle van plan is om met hul vaders te trou wanneer hulle grootword.

Die Electra Kompleks

Die analoog stadium vir meisies staan ​​bekend as die Electra-kompleks waarin meisies begeer vir hul vaders en jaloesie van hul moeders voel. Die term Electra-kompleks is deur Carl Jung bekendgestel om te beskryf hoe hierdie kompleks in meisies manifesteer.

Freud het egter geglo dat die term Oedipus-kompleks na beide seuns en meisies verwys het, alhoewel hy geglo het dat elke seks dit anders ondervind.

Freud het ook voorgestel dat wanneer meisies ontdek dat hulle nie 'n penis het nie, hulle penis afguns en wrok teenoor hul ma's ontwikkel om haar so in die wêreld so onvoldoende toegerus te stuur. Uiteindelik gee hierdie wrewel plek vir identifikasie met haar ma en die proses om die eienskappe en eienskappe van haar eggenoot-ouer te internaliseer.

Dit was Freud se siening van vroulike seksualiteit wat miskien sy grootste kritiek was. Die psigoanalis Karen Horney het Freud se konsep van penis afguns betwis en het voorgestel dat mans baba-afguns ervaar weens hul onvermoë om kinders te dra.

Freud het erken dat sy begrip van vroue miskien minder as ten volle besef is. "Ons weet minder oor die seksuele lewe van kleintjies as op seuns," het hy verduidelik. "Maar ons hoef nie skaam te wees vir hierdie onderskeid nie. Die seksuele lewe van volwasse vroue is immers 'n 'donker kontinent' vir die sielkunde. '

Hoe word die Oedipus-kompleks opgelos?

In elke stadium van Freud se teorie van psigoseksuele ontwikkeling, staan ​​kinders voor 'n ontwikkelingskonflik wat opgelos moet word om 'n gesonde volwasse persoonlikheid te vorm. Om te ontwikkel tot 'n suksesvolle volwassene met 'n gesonde identiteit, moet die kind met dieselfde geslag ouer identifiseer om die konflik van die falliese stadium op te los.

So, hoe gaan die kind om die Oedipus-kompleks op te los? Freud het voorgestel dat terwyl die prim- id die vader wil uitskakel, die meer realistiese ego weet dat die vader baie sterker is. Die ID, soos u dalk onthou, is die primêre bron van energie wat daarop gemik is om dadelik alle onbewuste dringings te bevredig. Die ego is die deel van persoonlikheid wat na vore kom om te bemiddel tussen die dringendheid van die id en die eise van die werklikheid.

Volgens Freud ervaar die seuntjie wat hy Castrasie-angs genoem het - 'n vrees vir beide letterlike en figuurlike emasculasie. Freud het geglo dat as die kind bewus word van die fisiese verskille tussen mans en vrouens, aanvaar hy dat die vrou se penis verwyder is en dat sy pa hom ook as 'n straf sal gooi om sy ma te begeer.

Om die konflik op te los, word die verdedigingsmeganisme wat bekend staan ​​as identifikasie skop. Dit is op hierdie punt dat die super-ego gevorm word. Die super-ego word 'n soort innerlike morele gesag, 'n internalisering van die vaderfiguur wat poog om die dringendheid van die id te onderdruk en die ego aan te pas op hierdie idealistiese standaarde.

In The Ego en Id het Freud verduidelik dat die kind se superego die karakter van die kind se vader behou en dat die sterk gevoelens van die Oedipus-kompleks dan onderdruk word. Buite invloede, insluitend sosiale norme, godsdienstige leerstellings en ander kulturele invloede help om die onderdrukking van die Oedipal-kompleks te help.

Dit is hieruit dat die kind se gewete na vore kom, of sy algemene sin van reg en verkeerd. In sommige gevalle het Freud egter ook voorgestel dat hierdie onderdrukte gevoelens ook 'n onbewuste skuldgevoel kan veroorsaak. Alhoewel hierdie skuld nie openlik gevoel kan word nie, kan dit steeds invloed hê op die individu se bewuste optrede.

Wat as die Oedipus-kompleks nie opgelos word nie?

So, wat gebeur as die Oedipus-kompleks nie suksesvol opgelos word nie? Soos wanneer konflikte by ander psigoseksuele stadiums nie opgelos word nie, kan 'n fiksasie op daardie stadium in ontwikkeling tot gevolg hê. Freud het voorgestel dat seuns wat nie hierdie konflik hanteer nie, effektief "moeder-gefiksie" word, terwyl meisies "vader-vasgemaak word". As volwassenes sal hierdie individue romantiese vennote soek wat hul teenoorgestelde geslag ouer lyk.

> Bronne:

> Freud, S. Die ontbinding van die Oedipus-kompleks. Standard Edition. 1924; 19: 172-179.

> Freud, S. Die Vraag van Lêontleding, Standaarduitgawe. 1926; 20: 183-250.

> Freud, S. 'n Oorsig van Psigoanalise, James Strachey Trans. New York: Norton; 1940.

> Mitchen, SA & Black, M. Freud en Beyond: 'n Geskiedenis van Moderne Psigoanalitiese Gedagtes. New York: Basiese Boeke; 2016.

> Hockenbury, DH & Hockenbury, SE. Sielkunde. New York: Worth Publishers; 2012.