Wat presies is 'n alkoholiese herstel?

Dit is meer as net nugter, sê Paneel

Mense wat suksesvol was om hul afhanklikheid van alkohol en ander dwelmmiddels te oorkom, verwys gewoonlik na hul nuwe lewenstyl as "herstel." Maar 'n paneel van kundiges wat deur die Betty Ford Institute belê word, sê daar is meer om te herstel as om net nugter te wees.

Die paneellede - navorsers, behandelingsverskaffers, advokate en beleidmakers - glo dat die feit dat daar nooit 'n standaard definisie van die term "herstel" was nie, openbare begrip en navorsing verhinder het om herstelpogings te meet.

Hulle stel voor dat 'n standaarddefinisie kan lei tot meer en beter herstelgerigte intervensies.

Die definisie van herstel

Gevolglik het die paneel 'n werkende definisie van herstel as uitgangspunt ontwikkel om beter kommunikasie, navorsing en openbare begrip te bevorder.

In hul referaat, wat in die Journal of Substance Abuse Treatment gepubliseer is , definieer die paneel herstel as 'n vrywillig gehandhaafde lewenstyl wat gekenmerk word deur soberheid, persoonlike gesondheid en burgerskap. '

"Herstel kan die beste woord wees om al die positiewe voordele op te som vir die fisiese, geestelike en sosiale gesondheid wat kan gebeur wanneer alkohol- en ander dwelmafhanklike individue die nodige hulp kry," het die deskundige paneel in hul artikel geskryf.

Daar is meer aan dit as netmoedigheid

Volgens die paneel is soberheid - volledige onthouding van alkohol en al die ander nie-beskrewe dwelms - 'n noodsaaklike deel van herstel, maar nie voldoende genoeg om iemand in ware herstel te oorweeg nie.

Die paneel het ook drie vlakke van soberheid genoem:

Terug te gee aan die samelewing

Die paneel erken dat die "persoonlike gesondheid en burgerskap" gedeelte van hul definisie moet verfyn, maar dat beide elemente sleutelkomponente van herstel is.

Persoonlike gesondheid verwys nie net na fisiese en geestesgesondheid nie, maar ook tot sosiale gesondheidsdeelname in gesins- en sosiale rolle. Burgerskap verwys na "gee terug" aan die gemeenskap en die samelewing.

Stabiele herstel behaal

Baie mense kan ophou drink of dwelms gebruik en voel dat dit alles is wat nodig is om herstel te behaal. Die Betty Ford-paneel van kundiges meen egter meer is nodig om 'n volgehoue, stabiele herstel van alkohol of dwelms te behaal.

Die bereiking van die ander komponente van herstel - persoonlike gesondheid en burgerskap - raak nie net die persoon wat probeer herstel nie, maar sy of haar familie, vriende en die samelewing as geheel.

Bron:

Die Betty Ford Instituut Konsensus Paneel. "Wat is 'n herstel? 'N Werkdefinisie van die Betty Ford Institute" Joernaal van Substansmisbruikbehandeling . 20 September 2007.