Anna Freud Biografie (1895-1982)

Stigter van kinderpsigoanalise

Die naam Freud word meestal geassosieer met Sigmund, die Oostenrykse dokter wat die denkskool bekend as psigoanalise gestig het. Maar sy jongste dogter, Anna Freud, was ook 'n invloedryke sielkundige wat 'n groot impak op psigoanalise, psigoterapie en kinderpsigologie gehad het.

Wie was Anna Freud?

Anna Freud het meer as in haar pa se taamlik lang skaduwee gelewe.

In plaas daarvan het sy een van die wêreld se voorste psigoanaliste geword. Sy word erken as die stigter van kinderpsigoanalise, ondanks die feit dat haar vader dikwels voorgestel het dat kinders nie psigoanaliseer kon word nie.

Sy het ook op haar pa se werk uitgebrei en baie verskillende tipes verdedigingsmeganismes geïdentifiseer wat die ego gebruik om homself te beskerm teen angs. Terwyl Sigmund Freud 'n aantal verdedigingsmeganismes beskryf het, was dit sy dogter Anna Freud wat die duidelikste en omvattende beskrywing van verdedigingsmeganismes in haar boek The Ego en the Mechanisms of Defense (1936) verskaf het. Baie van hierdie verdedigingsmeganismes (soos ontkenning, onderdrukking en onderdrukking) het so bekend geword dat hulle dikwels in die alledaagse taal gebruik word.

Beste bekend vir

Geboorte en Dood

Vroeë lewe

Die jongste van Sigmund Freud se ses kinders, Anna, was buitengewoon naby haar pa. Anna was nie naby haar ma nie en het gesê dat sy gespanne met haar vyf broers en susters gehad het. Sy het 'n privaatskool bygewoon, maar het later gesê sy het min by die skool geleer.

Die meerderheid van haar opleiding was uit die leer van haar pa se vriende en medewerkers.

Beroep

Na die hoërskool het Anna Freud as basisschoolonderwyser gewerk en het sommige van haar pa se werke in Duits begin vertaal en haar belangstelling in kinderpsigologie en psigoanalise verhoog. Terwyl sy swaar beïnvloed is deur haar pa se werk, was sy ver van sy skaduwee. Haar eie werk het uitgebrei oor haar pa se idees, maar het ook die veld van kinderpsigoanalise geskep.

Alhoewel Anna Freud nooit 'n hoër graad behaal het nie, het haar werk in psigoanalise en kinderpsigologie tot haar eminensie op die gebied van sielkunde bygedra. Sy het in 1923 in Wene, Oostenryk haar kinders se psigoanalitiese praktyk begin en later as voorsitter van die Wene-psigo-analitiese vereniging gedien. Gedurende haar tyd in Wene het sy 'n groot invloed gehad op Erik Erikson , wat later die gebied van psigoanalise en ego-sielkunde uitgebrei het.

In 1938 is Anna deur die Gestapo ondervra en dan saam met haar vader na Londen gevlug. In 1941 het sy die Hampstead-kwekery met Burlingham gestig. Die kwekery dien as 'n psigoanalitiese program en huis vir hawelose kinders.

Haar ervarings by die kwekery het die inspirasie gegee vir drie boeke, Young Children in Wartime (1942), Zuigelinge sonder gesinne (1943), en Oorlog en Kinders (1943).

Nadat die Hampstead-kleuterskool in 1945 gesluit is, het Freud die Hampstead Kinderterapiekursus en -kliniek geskep en sedert 1952 as direkteur gedien tot haar dood in 1982.

Bydraes tot Sielkunde

Anna Freud het die veld van kinderpsigoanalise geskep en haar werk het grootliks bygedra tot ons begrip van kinderpsigologie. Sy het ook verskillende tegnieke ontwikkel om kinders te behandel. Freud het opgemerk dat kinders se simptome verskil van dié van volwassenes en dikwels verband hou met ontwikkelingsfases. Sy het ook duidelike verduidelikings gegee van die ego se verdedigingsmeganismes in haar boek The Ego and the Mechanisms of Defense (1936).

Kies Werke

biografieë