Kindersielkunde, Verduidelik

Konteks en belangrike dinge om te oorweeg

Kindersielkunde is een van die vele takke van sielkunde en een van die mees besondere spesialisareas. Hierdie spesifieke tak fokus op die verstand en gedrag van kinders uit prenatale ontwikkeling deur adolessensie. Kindersielkunde handel nie net met hoe kinders fisies groei nie, maar ook met hul geestelike, emosionele en sosiale ontwikkeling.

Histories is kinders dikwels beskou as kleiner weergawes van volwassenes. Toe Jean Piaget voorgestel het dat kinders eintlik anders as volwassenes dink , het Albert Einstein verklaar dat die ontdekking "so eenvoudig was dat net 'n genie daaraan kon dink."

Sielkundiges erken vandag dat kinderpsigologie uniek en kompleks is, maar baie verskil in terme van die unieke perspektief wat hulle in die ontwikkeling van ontwikkeling volg. Kenners verskil ook in hul antwoorde op sommige van die groter vrae in kinderpsigologie , soos of vroeë ervarings meer as latere aangeleenthede uitoefen, of natuur of versorging 'n groter rol speel in sekere aspekte van ontwikkeling.

Aangesien kinderdae so 'n belangrike rol speel in die res van die lewe, is dit min wonder waarom hierdie onderwerp so belangrik geword het binne sielkunde, sosiologie en opvoeding. Kenners fokus slegs op die baie invloede wat bydra tot normale kindontwikkeling, maar ook na verskeie faktore wat tydens die kinderjare sielkundige probleme kan veroorsaak.

Selfbeeld, skool, ouerskap, sosiale druk en ander vakke is van groot belang vir kindersielkundiges wat poog om kinders te help ontwikkel en groei op maniere wat gesond en toepaslik is.

Verskillende Kontekste van Kinderpsigologie

Wanneer u aan ontwikkeling dink, wat is daar in gedagte? As jy soos die meeste mense is, dink jy waarskynlik aan die interne faktore wat beïnvloed hoe 'n kind groei, soos genetika en persoonlike eienskappe.

Ontwikkeling behels egter veel meer as die invloede wat uit 'n individu ontstaan. Omgewingsfaktore soos sosiale verhoudings en die kultuur waarin ons leef, speel ook belangrike rolle.

Sommige van die belangrikste kontekste wat ons in ons ontleding van kinderpsigologie moet oorweeg, sluit in:

Die sosiale konteks

Verhoudings met eweknieë en volwassenes het 'n invloed op hoe kinders dink, leer en ontwikkel. Gesinne, skole en portuurgroepe maak almal deel uit van die sosiale konteks.

Die kulturele konteks

Die kultuur waarin 'n kind leef, dra by tot 'n stel waardes, gebruike, gedeelde aannames en lewenswyses wat ontwikkeling gedurende die leeftyd beïnvloed. Kultuur kan 'n rol speel in hoe kinders met hul ouers verband hou, die tipe onderwys wat hulle ontvang en die tipe kinderopvang wat voorsien word.

Die sosio-ekonomiese konteks

Sosiale klas kan ook 'n belangrike rol speel in kinderontwikkeling. Sosio-ekonomiese status (dikwels afgekort as SES) is gebaseer op 'n aantal verskillende faktore, insluitend hoeveel onderwysers mense het, hoeveel geld hulle verdien, die werk wat hulle inneem en waar hulle woon. Kinders wat opgevoed word in huishoudings met 'n hoë sosio-ekonomiese status, het meer toegang tot geleenthede, terwyl dié van huishoudings met laer sosio-ekonomiese status minder toegang tot sulke dinge soos gesondheidsorg, gehaltevoeding en onderwys kan hê.

Sulke faktore kan 'n groot impak op kinderpsigologie hê.

Onthou, al drie hierdie kontekste is voortdurend in wisselwerking. Terwyl 'n kind minder geleenthede het as gevolg van 'n lae sosio-ekonomiese status, kan verrykende sosiale verhoudings en sterk kulturele bande help om hierdie wanbalans reg te stel.

Belangrike dinge om oor kinderpsigologie te oorweeg

Kindersielkunde behels 'n wye verskeidenheid onderwerpe, van die genetiese invloede op gedrag tot die sosiale druk op ontwikkeling. Die volgende is slegs enkele van die hoofvakke wat noodsaaklik is vir die studie van kinderpsigologie:

Kindersielkundiges kan spesialiseer in die hulp van kinders om spesifieke ontwikkelingsbekommernisse te hanteer, of hulle kan 'n meer algemene benadering volg. In beide gevalle streef hierdie professionele persone om kinders te help om moontlike probleme te oorkom en te groei op maniere wat tot gesonde uitkomste lei. Kindersielkundiges kan byvoorbeeld kyk na watter kinderopvanginstellings en -praktyke tot die beste sielkundige uitkomste lei, of hulle kan met kinders werk om hulle te help om groei- ingesteldhede te ontwikkel .

Finale gedagtes

Om te verstaan ​​wat kinders maak, is 'n enorme taak, so die studie van kinderpsigologie is wyd en diep. Die uiteindelike doel van hierdie veld is om die baie invloede te bestudeer wat kombineer en interaksie het om kinders te help maak wat hulle is en om daardie inligting te gebruik om ouerskap, opvoeding, kindersorg, psigoterapie en ander gebiede wat daarop gemik is om kinders te bevoordeel, te verbeter. Deur 'n goeie begrip te hê van hoe kinders groei, dink en optree, kan ouers en professionele persone wat met kinders werk, beter voorbereid wees om die kinders in hul sorg te help.