Diagnostiese kriteria vir fobies

By die diagnose van 'n fobie moet geestesgesondheidswerkers kliniese vaardighede en oordeel gebruik saam met die skriftelike lys van diagnostiese kriteria wat in die Diagnostiese en Statistiese Handleiding (DSM-IV, 4de Ed.) Gevind word. Baie van die simptome van fobies is baie soortgelyk aan dié van ander geestesversteurings sowel as fisiese siektes. 'N Fobie kan gedefinieer word as 'n intense en irrasionele vrees. Daar is drie tipes fobies, soos gedefinieer deur die DSM-IV: spesifieke fobie, sosiale fobie en agorafobie . Elke tipe fobie het sy eie unieke diagnostiese kriteria.

Differensiële diagnose

Volanthevist / Moment / Getty Images

Een van die belangrikste stappe in die diagnose van 'n fobie is om te besluit of die simptome beter verklaar word deur 'n ander siekte. Fobies kan opgespoor word na spesifieke, konkrete vrese dat volwasse lyers erken as irrasioneel.

Die feit dat die vrees konkreet is, skei fobies van afwykings soos veralgemeende angsversteuring, waarin die angs meer breedgebaseer is. Fobie-lyers kan 'n presiese voorwerp of situasie identifiseer wat hulle vrees.

Om die vrees as irrasioneel te herken, skei angsversteurings uit die psigotiese afwykings soos skisofrenie . Mense wat aan psigotiese afwykings ly, glo werklik dat die vrees gebaseer is op 'n werklike gevaar, alhoewel die aard van die gevaar onlogies teenoor ander lyk.

meer

Algemene Kriteria

Elke tipe fobie het sy eie unieke stel diagnostiese kriteria. Daar is egter 'n paar oorvleuelings. Diagnostiese kriteria wat soortgelyk aan alle fobies is:

Lewensbeperking : ' n Fobie word nie gediagnoseer nie, tensy dit op 'n manier die lewe van die lyer aansienlik beïnvloed.

Vermyding: Sommige mense met klinies diagnoseerbare fobies kan die gevreesde situasie verduur. Pogings om die gevreesde situasie te vermy, is egter 'n belangrike maatstaf vir die diagnose van 'n fobie.

Voorkomende angs: Mense met fobies is geneig om op aankomende gebeure op te tree wat die gevreesde voorwerp of situasie kan bevat.

Diagnose van 'n spesifieke fobie

Ten einde vir 'n spesifieke fobie gediagnoseer te word, moet een of meer voorwerpe of situasies geïdentifiseer word as die oorsaak van vrees. Mense met spesifieke fobies het ook dikwels ander angsversteurings, wat dit moeilik maak om die diagnose akkuraat te bepaal.

meer

Diagnostiese sosiale fobie

Sosiale fobie is 'n fobie van interaksie met vreemdelinge in sosiale situasies. Sosiale fobie kan slegs verband hou met een tipe situasie, of dit kan veralgemeen word om alle of meeste sosiale instellings in te sluit. Die simptome van ernstige sosiale fobie is dikwels baie soortgelyk aan dié van agorafobie. Die verskil is in die presiese oorsaak van die vrees.

Diagnostiese Agorafobie

Agorafobie is 'n vrees om vas te lê in situasies waar hulp of ontsnap nie maklik beskikbaar is in die geval van 'n paniekaanval nie . Die toestand kan moeilik wees om te diagnoseer, veral in mense wat nie aan die diagnostiese kriteria vir paniekversteuring voldoen nie.

Bron:

Amerikaanse Psigiatriese Vereniging. (1994). Diagnostiese en Statistiese Handleiding van Geestesversteurings (4de Ed.) . Washington, DC: outeur.

meer