Generativiteit vs Stagnasie

Die sewende stadium van psigososiale ontwikkeling

Generativiteit versus stagnasie is die sewende van agt stadiums van Erik Erikson se teorie van psigososiale ontwikkeling . Hierdie stadium vind plaas gedurende die middeljarige volwassenheid tussen die ouderdomme van ongeveer 40 en 65.

Gedurende hierdie tyd poog volwassenes om dinge te skep of te koester wat hulle sal oorskry; dikwels deur kinders ouers of bydraes tot positiewe veranderinge wat ander mense bevoordeel.

Om by die samelewing by te staan ​​en dinge te doen om toekomstige geslagte te bevoordeel, is belangrike behoeftes in die generativiteit versus stagnasie stadium van ontwikkeling .

Generativiteit verwys na "maak jou punt" op die wêreld deur om vir ander te sorg, asook om dinge te skep en te bereik wat die wêreld 'n beter plek maak.

Stagnasie verwys na die versuim om 'n manier te vind om by te dra. Hierdie individue mag ongemaklik of onbetrokke voel met hul gemeenskap en met die samelewing as geheel.

Diegene wat tydens hierdie fase suksesvol is, sal voel dat hulle bydra tot die wêreld deur aktief te wees in hul huis en gemeenskap.

Diegene wat nie hierdie vaardigheid bereik nie, sal onproduktief en onbetrokke in die wêreld voel.

'N Kort opsomming van hierdie stadium:

Eienskappe van generativiteit en stagnasie

Sekere sleutelkenmerke van generatiwiteit sluit in verpligtinge teenoor ander mense, die ontwikkeling van verhoudings met familie, mentorsing van ander en by te dra tot die volgende generasie.

Soos u dalk dink, word hierdie soort dinge gereeld gerealiseer deur kinders te hê en op te hef.

Sommige eienskappe van stagnasie sluit in om selfgesentreerd te wees, om nie betrokke te raak by ander nie, nie belangstel in produktiwiteit, geen pogings om die self te verbeter en boonop sy besorgdheid bo te stel nie.

Een ding om op te let oor hierdie stadium is dat lewensgebeure geneig is om minder ouderdomspesifiek te wees as wat hulle in die vroeë stadium en laat stadiums is. Die belangrikste gebeure wat tot hierdie stadium bydra, soos huwelik, werk en kinderopvoeding, kan op enige tydstip plaasvind gedurende die taamlik breë span van middel volwassenheid.

Dit is op hierdie punt in die lewe dat sommige mense dalk ervaar wat dikwels na verwys word as 'n "midlife crisis ". Mense kan dalk terug reflekteer op hul prestasies en oorweeg hul toekomstige trajek en voel spyt. In sommige gevalle kan dit betref die verskoning van gemiste geleenthede soos om skool toe te gaan, 'n loopbaan te loop of kinders te hê.

In sommige gevalle kan mense hierdie krisis gebruik as 'n geleentheid om aanpassings in hul lewens aan te bring wat tot groter vervulling sal lei. Dit is belangrik om daarop te let dat dit die manier is waarop mense hierdie spyt interpreteer wat hul welstand beïnvloed. Diegene wat voel dat hulle foute gemaak het, het hul tyd vermors, en het geen tyd om veranderinge te maak nie, kan bitter gevoel word.

Daar is ook talle faktore wat gevoelens van generativiteit teenoor gevoelens van stagnasie op hierdie punt in die lewe kan beïnvloed. Mense wat positiewe verhoudings met ander het, gesondheid van goeie gehalte en 'n gevoel van beheer oor hul lewens, sal meer produktief en tevrede voel.

Diegene wat ly aan swak gesondheid, swak verhoudings en voel dat hulle geen beheer oor hul lot het nie, sal waarskynlik gevoelens van stagnasie ervaar.

Uitbreiding op die Generativity vs Stagnation Stage

Onlangse navorsing het voorgestel dat verdere primêre konflikte van die generativiteit versus stagnasie stadium verder uitgewerk word. Dit sluit in:

> Bron:

> Erikson, EH Childhood and Society . (2de uitg.). New York: Norton; 1993.

> Erikson, EH & Erikson, JM. Die lewensiklus voltooi. New York: Norton; 1998.