Die 12 Tradisies van die AA Studiegids

Die beginsels bepaal die interne bedrywighede van die 12-stap program

Die 12 tradisies is die beginsels wat 12-stap-ondersteuningsgroepe, soos Alcoholics Anonymous en die Al-Anon Family Support Group , fokus op hul primêre doel van gemeenskap. Die 12 tradisies dien as 'n riglyn of handleiding wat die interne bedrywighede van die 12-stap-programme definieer.

Geskiedenis van die 12 tradisies

Die 12 tradisies het begin in 1939 in die voorwoord van die eerste uitgawes van die "Big Book of Alcoholic Anonymous." As gevolg van die vinnige groei van die groep, het baie vrae rondom publisiteit, godsdiens en finansies ontstaan.

In 1946 het die mede-stigter, Bill Wilson, die "Twaalf punte om ons toekoms te verseker" in die AA Grapevine-koerant gepubliseer. In 1953 publiseer hy die boek, "Twaalf Stappe en Twaalf Tradisies."

Die Twaalf Tradisies van Alkoholiste Anoniem en Al-Anon

tradisie beskrywing
1. Eenheid Gemeenskapswelsyn kom eerste. Sonder eenheid binne die groep, sal lede van 12 stappe ondersteuningsgroepe dit moeilik vind om vordering te maak.
2. Leierskap Daar is 'n uiteindelike gesag, God of 'n hoër mag. In 12-stap-groepe is daar nie so iets soos individuele gesag of bestuur nie, maar daar is groepleiers.
3. Geskiktheid Die enigste vereiste in AA is 'n begeerte om op te hou om te drink. Die klem op hierdie tradisie is om die primêre fokus van die gemeenskap te verdwyn.
4. Outonomie Die vryheid individuele groepe het in hierdie tradisie dra die vermaning om die gemeenskap as geheel te beskerm.
5. Die boodskap dra Die primêre doel van enige 12-stap groep is om sy boodskap te dra en troos te gee aan ander wat nog steeds ly.
6. Buite-ondernemings Om die integriteit van die program te behou, ondersteun groepe nie enige buite-organisasies en oorsake nie.
7. Selfondersteunend Deur die dalende buitebydraes te beskerm, beskerm die groep sy basiese struktuur en is selfonderhoudend.
8. Gee dit weg Die 12-stap program is gratis. Daar is 'n spreekwoord in die kamers: "Om dit te behou, moet jy dit weggee, met die term" gee. "
9. Organisasie Deur nie hoogs georganiseerd te wees nie, hou ondersteuningsgroepe klem op ware gemeenskap en hul primêre doel. Daar kan komitees of 'n sekretaris wees om te help met die hantering van bydraes.
10. Buite menings Deur die gebruik van menings oor buite kwessies soos politiek, alkoholhervorming of godsdiens, vermy AA en Al-Anon omstredenheid.
11. Openbare Betrekkinge Anonymiteit in die media beskerm nie net die individuele lid nie, maar ook die gemeenskap as geheel. Dit is AA se openbare betrekkingebeleid om eerder te lok as om te bevorder.
12. Anonimiteit 'N kenmerk van 12-stap herstel programme is die aanbod van anonimiteit aan deelnemers.

> Bron:

> Anonieme Alkoholiste. Twaalf Stappe en Twaalf Tradisies. 77ste drukwerk. Alkoholiste Anonieme Wêrelddienste; 2012.