Etiese Navorsing in Sielkunde

Vroeër in die sielkunde geskiedenis, is baie eksperimente uitgevoer met hoogs twyfelagtige en selfs buitensporige oortredings van etiese oorwegings. Milgram se berugte gehoorsaamheidseksperiment het byvoorbeeld die menslike vakke mislei om te glo dat hulle pynlike, moontlik selfs lewensbedreigende, elektriese skokke aan 'n ander persoon kon lewer.

Hierdie omstrede sielkundige eksperimente het 'n belangrike rol gespeel in die ontwikkeling van die etiese riglyne en regulasies wat sielkundiges vandag moet nakom. By die uitvoer van studies of eksperimente wat menslike deelnemers betrek, moet sielkundiges hul voorstel by 'n institusionele hersieningsraad (IRB) indien. Hierdie komitees help om te verseker dat eksperimente aan etiese en wetlike riglyne voldoen.

Etiese kodes, soos dié wat deur die American Psychological Association ingestel is, is ontwerp om die veiligheid en beste belange van diegene wat aan sielkundige navorsing deelneem, te beskerm. Sulke riglyne beskerm ook die reputasie van sielkundiges, die terrein van sielkunde self en die instellings wat sielkunde-navorsing borg.

By die bepaling van etiese riglyne vir navorsing, meen meeste kenners dat die koste van die uitvoer van die eksperiment geweeg moet word teen die potensiële voordeel vir die samelewing wat die navorsing mag bied.

Alhoewel daar steeds baie debat oor etiese riglyne is, is daar 'n paar sleutelkomponente wat gevolg moet word wanneer enige soort navorsing met menslike vakke gedoen word.

Deelname moet vrywillig wees

Alle etiese navorsing moet gedoen word deur gebruik te maak van gewillige deelnemers. Studie-vrywilligers moet nie gedwonge, bedreigde of omgekoop word nie.

Dit word veral belangrik vir navorsers wat by universiteite of gevangenisse werk, waar studente en gevangenes dikwels aangemoedig word om aan eksperimente deel te neem.

Navorsers moet ingeligte toestemming verkry

Ingeligte toestemming is 'n prosedure waarin alle deelnemers aan die studie vertel word oor prosedures en ingelig word oor moontlike risiko's. Toestemming moet in geskrewe vorm gedokumenteer word. Ingeligte toestemming verseker dat deelnemers genoeg weet van die eksperiment om 'n ingeligte besluit te neem oor of hulle wil deelneem.

Dit kan duidelik wees dat dit probleme kan veroorsaak in gevalle waar die deelnemers die nodige besonderhede oor die eksperiment kan vertel, hul antwoorde of gedrag in die studie kan beïnvloed. Die gebruik van bedrog in sielkunde-navorsing word in sekere gevalle toegelaat, maar slegs indien die studie onmoontlik sou wees om sonder bedrog te gebruik, indien die navorsing 'n soort waardevolle insig sal lewer en indien die vakke deurgebring word en ingelig sal word oor die Bestudeer die ware doel nadat die data afgehaal is.

Navorsers moet vertroulikheid van deelnemers behou

Vertroulikheid is 'n noodsaaklike deel van enige etiese sielkundige navorsing. Deelnemers moet gewaarborg word dat identifiserende inligting en individuele antwoorde sal nie gedeel word met enigiemand wat nie by die studie betrokke is nie.

Terwyl hierdie riglyne sommige etiese standaarde vir navorsing bevat, is elke studie anders en kan dit unieke uitdagings bied. As gevolg hiervan het die meeste kolleges en universiteite 'n Menslike Vakkomitee of Institusionele Oorsigraad wat toesig hou oor en goedkeuring verleen vir enige navorsing deur fakulteitslede of studente. Hierdie komitees bied 'n belangrike beskerming om te verseker dat akademiese navorsing eties is en nie 'n risiko inhou om deelnemers te studeer nie.