Biografie van Karen Horney

Haar benadering tot sielkunde en waarom sy nie met Freud verskil nie

Karen Horney (uitgespreek Hor-neye) was 'n neo-Freudiese sielkundige wat bekend was vir haar teorie van neurotiese behoeftes, haar navorsing oor vroulike sielkunde, en haar kritiek op Freud se klem op die konsep van penis afguns . Daarbenewens het sy belangrike bydraes gelewer aan die areas van selfpsigologie en haar klem op die rol wat selfanalise en selfhulp speel in geestesgesondheid.

Die lewe self bly steeds 'n baie effektiewe terapeut. - Karen Horney

Karen Horney is die beste bekend vir

'N Kort tydlyn van haar lewe

Vroeë lewe

Karen Horney het vroeg in die lewe depressie behandel. Sy beskryf haar pa as 'n streng dissiplinêre en was baie naby aan haar ouer broer, Berndt. Toe hy hom van haar afwyk, word Horney depressief, 'n probleem wat sy deur haar hele lewe sal hanteer.

Horney het haarself aan die skool toegewy en geglo dat "As ek nie mooi kon wees nie, het ek besluit ek sou slim wees."

Sy het in 1906 mediese skool begin en het in 1909 met 'n regstudent, Oskar Horney, getrou.

Die dood van haar ma en dan broer in 1911 en 1923 was uiters moeilik vir Horney. In 1926 het Horney haar man verlaat en in 1930 met haar drie dogters, Brigitte, Marianne en Renate, na die Verenigde State verskuif. Dit was hier dat sy vriende geword het met ander prominente intellektuele en ontwikkel haar teorieë oor sielkunde.

Haar loopbaan, teorieë en kritiek van Freud

Karen Horney ontwikkel 'n teorie van neurose wat vandag nog prominent is. Anders as vorige teoretici het Horney hierdie neurose beskou as 'n soort hanteringsmeganisme wat 'n groot deel van die normale lewe is. Sy het tien neurose geïdentifiseer, insluitende die behoefte aan mag, die behoefte aan liefde, die behoefte aan sosiale prestige en die behoefte aan onafhanklikheid.

Sy het neurose gedefinieer as die "psigiese versteuring deur vrese en verdediging teen hierdie vrese, en deur pogings om kompromie-oplossings vir teenstrydige tendense te vind." Sy het ook geglo dat om hierdie neuroses te verstaan, dit noodsaaklik was om na die kultuur waarin 'n persoon geleef het, te kyk. Waar Freud het voorgestel dat baie neurose 'n biologiese basis het, het Horney geglo dat kulturele houdings 'n rol gespeel het in die bepaling van hierdie neurotiese gevoelens.

Terwyl Horney baie van Sigmund Freud se teorie gevolg het, het sy nie saamgestem met sy siening oor vroulike sielkunde nie. Sy het sy konsep van penis afguns verwerp en verklaar dat dit beide onakkuraat en bevredigend vir vroue is. Horney het in plaas daarvan die konsep van baarmoeder afguns voorgestel waarin mans gevoelens van minderwaardigheid ervaar omdat hulle nie kinders kan bevrug nie.

"Is dit nie die geweldige krag in mans van impuls tot kreatiewe werk in elke veld nie, juis as gevolg van hul gevoel van 'n relatief klein rol in die skepping van lewende wesens, wat hulle voortdurend tot 'n oorcompensasie in prestasie impliseer?" Horney het voorgestel.

Belangrike bydraes tot die sielkunde

Karen Horney het beduidende bydraes gelewer tot humanisme, selfpsigologie, psigoanalise en vroulike sielkunde. Haar weerlegging van Freud se teorieë oor vroue het meer belangstelling in die sielkunde van vroue veroorsaak. Horney het ook geglo dat mense as hul eie terapeute kon optree, met die klem op die persoonlike rol wat elke persoon in hul eie geestesgesondheid het en selfontleding en selfhelp aanmoedig.

Horney was 'n sielkundige in 'n tyd toe vroue se bydraes dikwels oor die hoof gesien en geïgnoreer word. Ten spyte van die talle struikelblokke wat sy as vrou in 'n veld oorheers het, het sy 'n prominente denker geword wat belangrike bydraes tot ons begrip van menslike sielkunde gemaak het.

Geselekteerde werke deur Karen Horney

Biografieë van Karen Horney

Verdere leeswerk

Bronne:

Boeree, CG Karen Horney: 1885-1952. Persoonlikheidsteorieë; 1997.

Gilman, SL Karen Horney, MD, 1885-1952. Die Amerikaanse Tydskrif vir Psigiatrie. 2001; 158: 1205-1205.

Quinn, S. 'n Gees van haar eie: Die lewe van Karen Horney. New York: Top Books; 1987.