Gebruik 'n Beloningsisteem om ADHD Gedrag te verbeter

"Doen 'n goeie werk en jy kry 'n prys!" Klink bekend? Hierdie benadering tot gedragsbestuur word oral gebruik, vir volwassenes en kinders - hetsy by die huis of by die skool, in die werkplek of in die gimnasium. Wanneer dit konsekwent en op gestruktureerde wyse vir kinders met spesiale behoeftes gebruik word, word dit dikwels "gedragsbestuur" genoem.

Gedragsbeheer is eintlik net so eenvoudig soos dit klink:

  1. Identifiseer die probleemgedrag wat verander moet word
  2. Vestig 'n stel belonings om verdien te word vir goeie gedrag
  3. Hou by die plan

Die meeste van die tyd word gedragsbestuurstelsels opgestel deur spesialiste in 'n skool omgewing. Ideaal gesproke word hulle by die huis ondersteun sodat kinders dieselfde boodskappe in verskillende situasies ontvang.

1. Identifiseer doelgedrag

Die eerste stap is om die gedrag te identifiseer wat jy wil sien en die gedrag wat jy wil verminder of uit te skakel. Duidelik gedefinieerde teikengedrag werk die beste. Ideaal gesproke moet die gedrag konkreet, meetbaar en maklik wees om te identifiseer. Byvoorbeeld:

Goed: "Raak jou hand eerder as om antwoorde in die Wiskundeklas vandag uit te blaas."

Sleg: "Stop blurting."

2. Identifiseer effektiewe belonings

Belonings moet motiveer om doeltreffend te wees. Dit is belangrik om te identifiseer wat die kind eintlik wil hê, deur te vra of deur waarneming. Dikwels kan 'n beloning die vorm kry van 'n geleentheid om iets wenslik te doen - staan ​​aan die hoof van 'n lyn, maak aankondigings oor die luidspreker ens.

- maar dit kan ook iets konkreet wees soos 'n speelding of koekie. Vir ouer kinders kan dit help om 'n tokenstelsel te implementeer: 'n kind verdien 'n plakker vir elke periode van goeie gedrag. Wanneer 'n sekere aantal plakkers verdien word, word die beloning geïmplementeer.

In die verlede was gevolge ook deel van gedragsbestuursprogramme, maar in die algemeen is 'n beloning / geen beloningsprogram verkieslik.

As gevolge geïmplementeer word, moet hulle versigtig gekies word om die kind te ontmoedig sonder om meer probleme te skep as wat hulle op te los. Byvoorbeeld, om weg te neem van 'n hiperaktiewe kind kan ernstige probleme veroorsaak; Om 'n kind na skool te bly, kan in sommige gevalle werklik 'n beloning wees.

3. Handhaaf die plan

Om 'n gedragswysigingsplan suksesvol te maak, moet dit konsekwent toegepas word. Belonings en gevolge moet so gou as moontlik gegee word nadat die teikengedrag plaasgevind het. Negatiewe gedrag moet ook onmiddellik gevolge hê (indien die gevolge deel van die plan is). Gereelde monitering en terugvoering is ook nuttig, asook die implementering van die plan oor instellings soos skool / werk en huis.

Gedragsintervensies vir volwassenes

Volwassenes kan ook baat vind by 'n beloningstelsel. Dit is maklik om vasgevang te word met die negatiewe aspekte van ADHD. Aanmoediging, fokus op die positiewe, en jouself beloon vir suksesse is al die belangrike strategieë.

Gebruik lyste om jouself gefokus en op koers te hou. Kontroleer elke item as jy 'n taak voltooi. Stel 'n kleurkoderingstelsel op om te help om jou georganiseer te hou. Gebruik 'n daaglikse skedule of beplanner, gebruik Post-sy of droë skyfbord vir herinneringnotas.

Ongeag watter ouderdom, mense met ADHD kan baat vind by gereelde pouses, gereelde terugvoering, werk wat in klein inkremente gegee word, rommel en afleiding verminder, tyd vergroot om die werk te voltooi en help om take te organiseer . Dit is alle maniere om 'n invloed op jou omgewing te hê, om dit te struktureer om jouself die beste geleentheid vir sukses te gee.