Hoe Kognitiewe Teorie kan help om jou fobies te verlig

Kognitiewe herstrukturering help u om 'n nuwe skrif vir u angstrigters te skryf

Kognitiewe teorie is ' n benadering tot sielkunde wat poog om menslike gedrag te verduidelik deur jou denkprosesse te verstaan. Byvoorbeeld, 'n terapeut gebruik beginsels van kognitiewe teorie wanneer sy jou leer hoe om jou maladaptiewe denkpatrone te identifiseer en omskep in konstruktiewe.

Basiese Kognitiewe Teorie

Die aanname van kognitiewe teorie is dat gedagtes die primêre determinante van emosies en gedrag is.

Inligtingverwerking is 'n algemene beskrywing van hierdie verstandelike proses en teoretici vergelyk die manier waarop die menslike brein op 'n rekenaar funksioneer.

Suiwer kognitiewe teorie verwerp hoofsaaklik gedragswyse, 'n ander benadering tot sielkunde, op grond daarvan dat dit komplekse menslike gedrag tot eenvoudige oorsaak en gevolg verminder.

Die tendens van die afgelope dekades was om kognitiewe teorie en gedrag in 'n omvattende kognitiewe gedragsteorie (CBT) saam te voeg. Dit stel terapeute in staat om tegnieke van albei denkrigtings te gebruik om kliënte te help om hul doelwitte te bereik.

Sosiale Kognitiewe Teorie

Sosiale kognitiewe teorie is 'n deelversameling van kognitiewe teorie en terapeute gebruik dit om fobies en ander sielkundige afwykings te behandel. Dit is hoofsaaklik gefokus op die maniere waarop ons leer om ander se gedrag te modelleer . Advertensieveldtogte en portuurdruk situasies is goeie voorbeelde.

Kognitiewe herstrukturering om fobie te behandel

Al drie tipes fobie val in 'n groter groep sielkundige kwessies genaamd angsversteurings, wat die algemeenste soort psigiatriese versteuring is.

Kognitiewe herstrukturering, gebaseer op kognitiewe teorie, is deel van 'n effektiewe behandelingsplan vir angsversteuring.

Tydens 'n kognitiewe herstruktureringsessie sal die terapeut u vrae vra, u help om u antwoorde te analiseer om u begrip van u angs te verhoog en u te help om u wanaanpassende gedagtes te herschrijf.

Die basiese benadering tot kognitiewe herstrukturering wat deur die voorste kognitiewe teoretikus Christine A. Padesky, Ph.D., voorgestel word, beveel aan dat jou terapeut met vier basiese stappe met jou gaan, insluitend:

  1. Vra jou vrae om die selfprent te identifiseer wat in jou kop aangaan wanneer jy angstig voel en dan 'n bespreking fasiliteer om te toets of dit wat jy dink werklik waar is.
  2. Luister na wat jy met 'n empatiese oor en onvoorwaardelike aanvaarding moet sê.
  3. Vra u om die hoofpunte van die sessie op te som om te versterk wat u geleer het en om haar te laat misverstaan.
  4. Vra jou vrae wat jou toelaat om die nuwe en meer realistiese siening van jou angs te sintetiseer en analiseer, sodat jy jou denkpatrone kan herstruktureer.

Kognitiewe vooroordeel Behandeling vir fobie

Jou terapeut is afhanklik van die kognitiewe teorie as hy die kognitiewe vooroordeel in jou wanaanpassende gedagtes identifiseer as deel van jou behandelingsplan . Twee tipes kognitiewe vooroordeel wat in angsbehandeling behandel word, sluit in:

> Bronne:

> Baard C. Kognitiewe Bias Modifikasie vir Angs: Huidige Bewyse en Toekomstige Aanwysings. Expert Review of Neurotherapeutics . 2011; 11 (2): 299-311. doi: 10,1586 / ern.10.194.

> Padesky CA, Mooney KA. Sterkgebaseerde Kognitiewe-Gedragsterapie: 'n Vier-stap-model om veerkragtigheid te bou. Kliniese Sielkunde en Psigoterapie. Julie / Augustus 2012; 19 (4): 283-290. doi: 10,1002 / cpp.1795.

> Seligman LD, Ollendick TH. Kognitiewe-Gedragsterapie vir Angsversteurings in Jeug. Kinder- en adolessente psigiatriese klinieke van Noord-Amerika . 2011; 20 (2): 217-238. doi: 10,1016 / j.chc.2011.01.003.