Stappe van die Wetenskaplike Metode in Sielkunde Navorsing

Wat is die wetenskaplike metode en hoe word dit in die sielkunde gebruik? Sielkundiges en ander sosiale wetenskaplikes stel gereeld verklarings vir menslike gedrag voor. Op 'n meer informele vlak maak mense daagliks oordele oor die bedoelings, motivering en optrede van ander.

Terwyl die alledaagse oordele wat ons oor menslike gedrag maak, subjektief en anekdoties is, gebruik navorsers die wetenskaplike metode om die sielkunde op objektiewe en sistematiese wyse te studeer.

Die resultate van hierdie studies word dikwels in populêre media gerapporteer, wat baie lei om net te wonder hoe of waarom navorsers by die gevolgtrekkings wat hulle gedoen het, aangekom het.

Om werklik te verstaan ​​hoe sielkundiges en ander navorsers hierdie gevolgtrekkings bereik , moet u meer weet oor die navorsingsproses wat gebruik word om sielkunde te studeer en die basiese stappe wat gebruik word om enige tipe sielkundige navorsing te doen. Deur die stappe van die wetenskaplike metode te ken, kan u die proses waaroor navorsers gaan, beter verstaan ​​om tot gevolgtrekkings oor menslike gedrag te kom.

Wat is die wetenskaplike metode?

Die doelwitte van sielkundige studies is om verstandelike prosesse of gedrag te beskryf, verduidelik, voorspel en miskien beïnvloed. Om dit te kan doen, gebruik sielkundiges die wetenskaplike metode om sielkundige navorsing te doen. Die wetenskaplike metode is 'n stel beginsels en prosedures wat deur navorsers gebruik word om vrae te ontwikkel, data te versamel en gevolgtrekkings te maak.

Wat is die doelwitte van wetenskaplike navorsing in die sielkunde? Navorsers soek nie net om gedrag te beskryf en verduidelik hoekom hierdie gedrag plaasvind nie; Hulle poog ook om navorsing te skep wat gebruik kan word om menslike gedrag te voorspel en selfs te verander.

Sleutelterme om te weet

Voordat 'n navorser kan begin, moet hulle 'n onderwerp kies om te studeer. Sodra 'n belangstellingsgebied gekies is, moet die navorsers die bestaande literatuur oor die onderwerp deeglik hersien. Hierdie resensie sal waardevolle inligting verskaf oor wat reeds oor die onderwerp geleer is en watter vrae nog beantwoord moet word.

'N Literatuuroorsig mag behels dat daar 'n aansienlike hoeveelheid geskrewe materiaal uit beide boeke en akademiese joernale wat uit dekades dateer, is. Die relevante inligting wat deur die navorser versamel word, sal in die inleidingsafdeling van die finale gepubliseerde studieuitslae aangebied word. Hierdie agtergrondmateriaal sal ook die navorser help met die eerste groot stap in die uitvoering van 'n sielkunde-studie - die formulering van 'n hipotese.