Hoe om 'n Sielkunde Lab verslag te skryf

'N Gids tot die spesifieke afdelings en wat elkeen moet insluit

'N Sielkunde-laboratoriumverslag is 'n referaat wat 'n eksperiment georganiseer en geskryf volgens dieselfde formaat gebruik in professionele tydskrifartikels. Hierdie is die noodsaaklike elemente van 'n sielkunde laboratoriumverslag en wat moet elkeen insluit.

Titelblad

Dit sal die eerste bladsy van u labrapport wees. Dit moet belangrike inligting insluit soos die naam van u referaat, u naam en u akademiese affiliasie.

abstrakte

Bladsy twee van u lab verslag sal 'n abstrak wees - 'n kort beskrywing van wat u in u navorsing uiteensit, hoe u dit aangaan en 'n algemene stelling wat u bevindings beskryf. Volgens die American Psychological Association (APA) stylgids, vir die meeste labverslae, moet die abstrak tussen 150 en 200 woorde wees. Die spesifieke woordtelling en formaat van 'n abstrak kan egter wissel na gelang van u instrukteur of die akademiese joernaal wat u beplan om in te publiseer.

inleiding

Jou referaat moet begin met 'n inleiding wat vorige bevindings beskryf oor jou onderwerp van belangstelling, verduidelik die doelwitte van jou huidige navorsing en beskryf jou hipotese. Wat jy verwag om te ontdek as gevolg van jou navorsing. Om 'n deeglike en voldoende oorsig van vorige navorsing te bied, sal u inleiding waarskynlik verskeie bladsye lank wees. Maak seker dat u al die bronne gebruik deur die korrekte APA-styl te gebruik .

metode

Die volgende afdeling van u lab verslag sal die metode afdeling wees . In hierdie gedeelte van u verslag beskryf u die prosedures wat u in u navorsing gebruik het. Jy sal spesifieke inligting insluit, soos die aantal deelnemers in jou studie, die agtergrond van elke individu, jou onafhanklike en afhanklike veranderlikes en die tipe eksperimentele ontwerp wat jy gebruik het.

Resultate

In die uitslae-afdeling van u labrapport sal u die statistiese data wat u van u navorsing gekry het, beskryf. Hierdie afdeling sal waarskynlik redelik kort wees; jy hoef nie enige interpretasie van jou resultate in te sluit nie. Gebruik tabelle en figure om statistiese data en resultate te vertoon.

bespreking

Vervolgens moet u labrapport 'n besprekingsafdeling insluit. Hier sal u die resultate van u eksperiment interpreteer en bepaal of u bevindinge u hipotese ondersteun het. U moet ook moontlike verklarings vir u bevindings bied en wat hulle kan beteken in terme van toekomstige navorsing oor die onderwerp.

verwysings

Na jou besprekingsafdeling moet u labrapport 'n lys bevat van die verwysings wat u in u eksperiment- en laboratoriumverslag gebruik het. Onthou, alle verwysings wat in die teks aangehaal word, moet in die verwysingsafdeling gelys word en omgekeerd. Alle verwysings moet in APA formaat wees.

Tabelle en figure

Enige tabelle of figure wat gebruik word om u resultate te vertoon, moet in hierdie laaste afdeling van u laboratoriumverslag ingesluit word. Vir meer gedetailleerde beskrywings en voorbeelde van tabelle en figure, raadpleeg die publikasiehandleiding van die American Psychological Association (6de uitgawe).