Hoe om 'n sielkunde gevallestudie te skryf

Sielkunde Gevallestudie Voorbeelde, Wenke en Riglyne

Op 'n sekere punt in u studie van sielkunde mag u 'n gevallestudie skryf. Hierdie word dikwels in kliniese gevalle gebruik of in situasies waar laboratoriumnavorsing nie moontlik of prakties is nie. In voorgraadse kursusse word dit dikwels gebaseer op 'n werklike individu, 'n verbeelde individu of 'n karakter uit 'n televisieprogram, film of boek.

Die spesifieke formaat vir 'n gevallestudie kan baie wissel.

In sommige gevalle sal u gevallestudie slegs op die individu van belang fokus. Ander moontlike vereistes sluit in toepaslike navorsing en agtergrondinligting oor 'n spesifieke onderwerp. Raadpleeg altyd u instrukteur vir 'n gedetailleerde uiteensetting van u opdrag.

Wat is 'n gevallestudie?

'N Gevallestudie is 'n in-diepte studie van een persoon, groep of gebeurtenis. Baie van Freud se werk en teorieë is ontwikkel deur die gebruik van individuele gevallestudies. 'N Paar goeie voorbeelde van gevallestudies in die sielkunde sluit in Anna O , Phineas Gage en Genie .

In 'n gevallestudie word byna elke aspek van die vak se lewe en geskiedenis ontleed om patrone en oorsake van gedrag te soek. Die hoop is dat leer wat opgedoen word om een ​​saak te studeer, vir baie ander veralgemeen kan word.

Ongelukkig is gevallestudies geneig om hoogs subjektief te wees en dit is soms moeilik om resultate te veralgemeen tot 'n groter bevolking.

Een van die grootste voordele van 'n gevallestudie is dat dit navorsers toelaat om dinge te ondersoek wat dikwels moeilik is om onmoontlik te repliseer in 'n laboratorium.

Die gevallestudie van Genie het byvoorbeeld toegelaat dat navorsers ondersoek of taal geleer kan word selfs nadat kritieke tydperke vir taalontwikkeling gemis is.

In Genie se geval het haar verskriklike mishandeling haar die geleentheid gekry om taal op kritieke punte in haar ontwikkeling te leer. Dit is duidelik nie iets wat navorsers eties kon repliseer nie, maar 'n gevallestudie op Genie kon navorsers die kans kry om andersins onmoontlik te studeer om verskynsels te reproduseer.

tipes

Daar is 'n paar verskillende tipes gevallestudies wat sielkundiges en ander navorsers mag gebruik:

metodes

Daar is ook verskillende metodes wat gebruik kan word om 'n gevallestudie te doen:

Bronne van inligting wat gebruik word

Daar is 'n aantal verskillende bronne en metodes wat navorsers kan gebruik om inligting oor 'n individu of groep te versamel. Die ses hoofbronne wat deur navorsers geïdentifiseer is, is:

  1. Direkte waarneming: Hierdie strategie behels die waarneming van die vak, dikwels in 'n natuurlike omgewing . Terwyl 'n individuele waarnemer soms gebruik word, is dit meer algemeen om 'n groep waarnemers aan te wend.
  2. Onderhoude: Een van die belangrikste metodes vir die insameling van inligting in gevallestudies. 'N Onderhoud kan behels gestruktureerde opname tipe vrae of meer oop vrae.
  3. Dokumente: Briewe, koerantartikels, administratiewe rekords, ens.
  4. Argief rekords: Sensus rekords, opname rekords, naam lyste, ens.
  5. Fisiese artefakte: Gereedskap, voorwerpe, instrumente en ander artefakte wat dikwels tydens 'n direkte waarneming van die vak waargeneem word.
  6. Deelnemende waarneming: Betrek die navorser werklik as deelnemer aan gebeure en waarneem die aksies en uitkomste.

Afdeling 1: 'n Gevallestudie

1. Agtergrondinligting

Die eerste gedeelte van u referaat sal u kliënt se agtergrond voorstel. Sluit faktore soos ouderdom, geslag, werk, gesondheidstatus, gesinsgesondheidsgeskiedenis, familie- en sosiale verhoudings, dwelm- en alkoholgeskiedenis, lewensprobleme, doelwitte en hanteringsvaardighede en swakpunte in.

2. Beskrywing van die Aanbiedingsprobleem

In die volgende afdeling van u gevallestudie sal u die probleem of simptome beskryf wat die kliënt aangebied het. Beskryf enige fisiese, emosionele of sensoriese simptome wat deur die kliënt gerapporteer word. Gedagtes, gevoelens en persepsies wat verband hou met die simptome moet ook opgemerk word. Enige siftings- of diagnostiese assesserings wat gebruik word, moet ook volledig beskryf word en alle getalle wat gerapporteer word.

3. Jou diagnose

Verskaf u diagnose en gee die toepaslike Diagnostiese en Statistiese Handleidingkode . Verduidelik hoe u u diagnose bereik het, hoe die kliënt simptome pas by die diagnostiese kriteria vir die siekte of die moontlike probleme om 'n diagnose te bereik.

Afdeling 2: Die Intervensie

Die tweede gedeelte van u referaat sal fokus op die intervensie wat gebruik word om die kliënt te help. U instrukteur kan u vereis om van 'n bepaalde teoretiese benadering te kies of u vra om twee of meer moontlike behandelingsbenaderings op te som.

Sommige van die moontlike behandelingsbenaderings wat u verkies om te verken, sluit in:

1. Psigoanalitiese Benadering

Beskryf hoe 'n psigoanalitiese terapeut die kliënt se probleem sal beskou. Gee 'n mate van agtergrond oor die psigoanalitiese benadering en noem relevante verwysings. Verduidelik hoe psigoanalitiese terapie gebruik sal word om die kliënt te behandel, hoe die kliënt sal reageer op terapie en die effektiwiteit van hierdie behandelingsbenadering.

2. Kognitiewe-Gedragsbenadering

Verduidelik hoe 'n kognitiewe gedragsterapeut die behandeling sal nader. Bied agtergrondinligting oor kognitiewe gedragsterapie en beskryf die behandelingsessies, kliëntrespons en uitkoms van hierdie tipe behandeling. Let op enige probleme of suksesse wat u kliënt tydens behandeling ondervind het.

3. Humanistiese benadering

Beskryf 'n humanistiese benadering wat gebruik kan word om jou kliënt te behandel, soos kliëntgesentreerde terapie . Verskaf inligting oor die tipe behandeling wat u gekies het, die kliënt se reaksie op die behandeling en die eindresultaat van hierdie benadering. Verduidelik hoekom die behandeling suksesvol of onsuksesvol was.

Wenke:

'N Woord Van

Gevallestudies kan 'n nuttige navorsingsinstrument wees, maar dit moet verstandig gebruik word. In baie gevalle word hulle die beste aangewend in situasies waar 'n eksperiment moeilik of onmoontlik sou wees. Hulle kan nuttig wees om na unieke situasies te kyk en navorsers in staat stel om baie inligting oor 'n spesifieke individu of groep mense te versamel.

As u gerig is om 'n gevallestudie vir 'n sielkunde kursus te skryf, moet u seker maak dat u die instrukteur raadpleeg vir enige spesifieke riglyne wat u moet volg.

> Bronne:

> Gagnon, YC. Die Gevallestudie as 'n Navorsingsmetode: 'n Praktiese Handboek. Quebec: PUQ; 2010.

> Yin, RK. Gevallestudie Navorsing: Ontwerp en Metodes . Sage Publikasies; 2013.