Afhanklike Veranderlike in Eksperimente

Verstaan ​​die verskil tussen afhanklike en onafhanklike veranderlikes

Die afhanklike veranderlike is die veranderlike wat in 'n eksperiment gemeet word. Byvoorbeeld, in 'n studie wat kyk hoe tutoriale toetstellings beïnvloed, sal die afhanklike veranderlike die toets tellings van die deelnemers wees, aangesien dit gemeet word.

In 'n sielkundige eksperiment kyk navorsers na hoe veranderinge in die onafhanklike veranderlike veranderinge in die afhanklike veranderlike veroorsaak.

Een manier om die afhanklike veranderlike te help identifiseer, is om te onthou dat dit afhanklik is van die onafhanklike veranderlike. Wanneer navorsers veranderinge aan die onafhanklike veranderlike maak, meet hulle dan enige gevolglike veranderinge aan die afhanklike veranderlike.

Byvoorbeeld, as 'n navorser gekyk het na hoe studeer die toets tellings beïnvloed, sou die hoeveelheid studie die onafhanklike veranderlike wees en die toets tellings sal die afhanklike veranderlike wees. Die toets tellings wissel na gelang van die hoeveelheid studie voor die toets. Die navorser kan die onafhanklike veranderlike verander deur eerder te evalueer hoe ouderdom of geslag invloed toets tellings beïnvloed.

Waarnemings

In baie sielkundige eksperimente en studies is die afhanklike veranderlike 'n maatstaf van 'n sekere aspek van 'n deelnemer se gedrag. In 'n eksperiment wat kyk na hoe slaap die toetsprestasie beïnvloed, sal die afhanklike veranderlike prestasie toets aangesien dit 'n mate van die gedrag van die deelnemers is.

Die onafhanklike veranderlike word as onafhanklik beskou omdat die eksperimente vry is om dit te verander soos wat hulle benodig. Die afhanklike veranderlike word genoem afhanklik omdat dit op een of ander manier afhanklik is van die variasies van die onafhanklike veranderlike.

So, hoe bepaal navorsers wat 'n goeie afhanklike veranderlike sal wees?

Stabiliteit is dikwels 'n goeie teken van 'n kwaliteit afhanklike veranderlike. As dieselfde eksperiment met dieselfde deelnemers, toestande en eksperimentele manipulasies herhaal word, moet die effekte op die afhanklike veranderlike baie naby wees aan wat hulle die eerste keer was.

Voorbeelde van afhanklike en onafhanklike veranderlikes

> Bronne:

> Kantowitz, BH, Roediger, HL, Elmes, DG. Eksperimentele Sielkunde. Belmont, CA: Wadsworth; 2009.

> Weiten, W. Sielkunde: Temas en Variasies. 9de uitgawe. Belmont, CA: Wadsworth; 2013.