Hoe om 'n skrywer of outeurs in APA-formaat te verwys

APA-formaat bepaal 'n aantal duidelike reëls vir die lys van naslaanwerke met outeurinligting. Hoe u verwys na verskillende bronne, hang af van die aantal outeurs aan wie die bron toegeskryf word. Byvoorbeeld, die manier waarop jy 'n enkele skrywer verwys, sal 'n bietjie verskil van hoe jy 'n bron met verskeie skrywers verwys.

Voordat jy 'n verwysingsafdeling vir 'n sielkunde vraestel maak, is dit belangrik om te weet hoe om boeke, artikels en ander bronne in APA-formaat behoorlik te lys.

Die volgende riglyne kan u help om 'n verwysingsafdeling vir u APA-formaat papier op te stel .

APA-verwysing vir geen outeur nie

Artikels en ander werke wat nie 'n skrywer se toeskrywing verskaf nie, moet begin met die titel van die werk. As die titel 'n boek is, lys die titel eers in kursief. Die volume nommer en bladsynommers moet artikelsitels volg, terwyl boektitels gevolg moet word deur die plek en uitgewer se naam.

Byvoorbeeld:

'N Studentegids vir APA-formaat. (1997). Sielkunde Weekliks, 8, 13-27.

en

Die uiteindelike APA formaat gids. (2006). Hartford, CT: Student Press.

APA-verwysing vir 'n enkele skrywer

Werk deur 'n enkele outeur moet die outeur se van en voorletters noem. Die datum van publikasie moet tussen hakies ingevul word en gevolg deur die titel van die artikel of boek. Boeke en joernale moet in kursief gelys word. Die volume nommer en bladsynommers van die artikel moet joernaaltitels volg, terwyl boektitels gevolg moet word deur die plek en naam van die uitgewer.

Byvoorbeeld:

McCrae, RR (1993). Gematigde ontledings van stabiliteit in longitudinale persoonlikheid. Blaar van Persoonlikheid en Sosiale Sielkunde, 65, 577-585.

en

Bandura, A. (1977). Sosiale leerteorie. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

APA Verwysings vir Twee Skrywers

Werke van twee skrywers moet die name en eerste voorletters wat geskei is deur 'n ampersand (&), lys.

Hierdie name moet gevolg word deur die datum van publikasie tussen hakies. As die werk 'n tydskrifartikel is, moet die titel van die artikel onmiddellik op die publikasiedatum volg. Vervolgens moet die titel van die boek of joernaal kursief gelys word. As die verwysing 'n tydskrifartikel is, verskaf die volume nommer en bladsynommers. Vir boeke, lys die ligging en naam van die uitgewer.

Byvoorbeeld:

Kanfer, FH, & Busemeyer, JR (1982). Die gebruik van probleemoplossing en besluitneming in gedragsterapie . Clinical Psychology Review, 2, 239-266.

en

Buss, AH, & Pomin, R. (1975). 'N temperamentteorie van persoonlikheidsontwikkeling . Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Drie tot Sewe Skrywers

Werke van drie tot sewe skrywers moet die name en eerste voorletters van elke skrywer wat deur 'n ampersand geskei is, lys. Skrywer se name moet gevolg word deur die datum van publikasie tussen hakies.

As die werk 'n tydskrifartikel is, sluit die titel van die artikel onmiddellik na die publikasiedatum in. Die titel van die boek of joernaal moet dan kursief gelys word. As die verwysing 'n tydskrifartikel is, verskaf die volume nommer en bladsynommers. Vir boeke, lys die ligging en naam van die uitgewer.

Byvoorbeeld:

Abma, JC, Chandra, A., Mosher, WD, Peterson, LS, & Piccinino, LJ (1997). Vrugbaarheid, gesinsbeplanning en vroue se gesondheid: Nuwe data van die 1995 Nasionale Opname van Gesinsgroei. Vital and Health Statistics, 23 (9), 1-67.

en

Alper, S., Schloss, PJ, Etscheidt, SK, & Macfarlane, CA (1995). Insluiting: verlaat ons of help studente? Duisend Oaks, CA: Corwin Press.

APA verwysings vir meer as sewe outeurs skrywers

Wanneer 'n werk aan meer as sewe skrywers gekrediteer word, word die verwysing gelys deur die name van die eerste ses skrywers gevolg deur . . . en dan die finale skrywer.

Die res van die verwysing volg dieselfde formaat as vir sewe of minder skrywers.

Skrywer se voorname en voorletters word gevolg deur die datum van publikasie tussen hakies. Die naam van die artikel word onmiddellik na die publikasiedatum gelys. Die titel van die joernaal of die boek titel moet kursief verskaf word. Die volume nommer en bladsynommer moet joernaaltitels volg, terwyl boektitels gevolg moet word deur die plek en uitgewer se naam.

Byvoorbeeld:

Swart, CP, Arlo, ST, Rechit, R., Machlen, JP, Sempson, K., Bee, AL ,. . . Smith, RK (1999). Met verwysing na sewe of meer skrywers in APA-formaat. Tydskrif van APA Style en Format, 17 , 45-75.

en

Swart, CP, Arlo, ST, Rechit, R., Machlen, JP, Sempson, K., Bee, AL ,. . . Clark, SP (2001). APA formaat vir sielkunde studente . Newark, NJ: Prentice-Hall.

Kom meer te wete oor 'n paar verskillende aspekte van verwysingsbronne in APA-formaat: