Sielkunde Navorsingsmetodes Studiegids

Sielkunde navorsers bestudeer 'n wye verskeidenheid onderwerpe, wat wissel van die ontwikkeling van babas tot die gedrag van sosiale groepe. Sielkundiges gebruik die wetenskaplike metode om vrae sistematies en empiries te ondersoek. Gebruik hierdie studiegids om jouself te vergewis van die sielkundige navorsingsproses of om jou vaardighede op te knap. As jy dink dat jy dit bemeester het, neem ons sielkunde navorsingsmetodes selftoets om seker te maak!

Inleiding tot Navorsingsmetodes

Die eerste stap in u resensie moet 'n basiese inleiding tot die sielkundige navorsingsmetodes insluit .

Sielkundige eksperimente kan wissel van eenvoudig tot kompleks, maar daar is basiese terme en konsepte wat alle studente van die sielkunde moet verstaan. Begin jou studies deur meer te leer oor die verskillende tipes navorsing, die basiese beginsels van eksperimentele ontwerp en verhoudings tussen veranderlikes.

Die wetenskaplike metode

Sielkundiges gebruik die wetenskaplike metode om studies en navorsing in die sielkunde te doen. Die basiese proses van sielkunde-navorsing behels die vraag van 'n studie, die ontwerp van data, die insameling van data, die ontleding van resultate, die bereiking van gevolgtrekkings en die bevinding van die bevindinge.

Om 'n onderwerp te kies, navorsingsmetodes te kies en uit te vind hoe om die data wat jy versamel te analiseer, kan intimiderend wees, veral as jy min of geen agtergrond in eksperimentele metodes het nie.

As jy hulp nodig het vir die voorbereiding van 'n navorsingsprojek, studeer of eksperimenteer, begin met die lees van hierdie artikel waarin die basiese stappe in die sielkundige navorsing uiteengesit word .

Korrelasie Navorsingsmetodes

Korrelasiestudies is een van die twee hoofsoorte van sielkundige navorsing. Korrelasiestudies word dikwels gebruik in sielkundige navorsing om verhoudings tussen veranderlikes te soek.

Terwyl korrelasiestudies kan voorstel dat daar 'n verband tussen twee veranderlikes bestaan, kan 'n korrelasie nie bewys dat een veranderlike 'n verandering in 'n ander veranderlike veroorsaak nie. Met ander woorde, korrelasie is nie gelyk aan oorsaak nie. Kom meer te wete oor die subtipes van korrelasiestudies, asook metodes van waarneming en wetenskaplike opnames.

Eksperimentele Navorsingsmetodes

Die eenvoudige eksperiment is een van die mees basiese metodes om te bepaal of daar 'n oorsaak-en-effek verhouding tussen twee veranderlikes is. 'N Eenvoudige eksperiment gebruik 'n beheergroep van deelnemers wat geen behandeling ontvang nie en 'n eksperimentele groep deelnemers wat die behandeling ontvang. Eksperimente vergelyk dan die resultate van die twee groepe om te bepaal of die behandeling 'n effek gehad het. Vind meer inligting oor die dele van 'n eenvoudige eksperiment en hoe resultate gemeet word.

betroubaarheid

Betroubaarheid is 'n belangrike komponent van 'n geldige sielkundige toets. Wat is betroubaarheid? Hoe meet ons dit? Eenvoudig gestel, betroubaarheid verwys na die konsekwentheid van 'n maatstaf. 'N Toets word as betroubaar beskou as ons herhaaldelik dieselfde resultaat kry. Kom meer te wete oor betroubaarheid in sielkundige toetse.

geldigheid

By die bepaling van die meriete van 'n sielkundige toets is geldigheid een van die belangrikste faktore wat in ag geneem moet word.

Wat is presies geldigheid? Een van die grootste bekommernisse by die skep van 'n sielkundige toets is of dit eintlik meet wat ons dink dit meet. Byvoorbeeld, 'n toets kan ontwerp word om 'n stabiele persoonlikheidseienskap te meet, maar meet tydelike emosies gegenereer deur situasionele of omgewingstoestande. 'N Geldige toets verseker dat die resultate 'n akkurate weerspieëling is van die dimensie wat die assessering ondergaan.

Woordelys

Die volgende is enkele sleutelterme wat u moet ken en verstaan ​​oor sielkundige navorsingsmetodes. Spandeer tyd om hierdie terme en definisies voor u eksamen te bestudeer.

Toegepaste Navorsing
Basiese Navorsing
Gevallestudie
Vraag Karakteristiek
Afhanklike veranderlike
Dubbelblind studie
Eksperimentele Metode
Hawthorn Effect
Beteken
mediaan
Wyse
Naturalistiese waarneming
Toevallige Opdrag
replikasie
Selektiewe besoedeling