Hoe Parroting gebruik word in terapie

'N Effektiewe Gesprekstegniek

Parroting is 'n gesprekstegniek wat redelik doeltreffend in terapie kan wees. Die terapeut herhaal herhaaldelik wat die kliënt net gesê het. Die tweeledige doelwitte van hierdie tegniek is om te verseker dat die terapeut gehoor het wat korrek gesê is en die kliënt aanmoedig om sy of haar gedagtes verder te verduidelik.

Doeltreffende gebruik van parroting in terapie

By die parroting is dit belangrik om nie te ver te gaan nie.

Dit is baie beter om net die laaste paar woorde te herhaal as om verskeie sinne te probeer herhaal. Daarbenewens kan herhalende parroting irriterend word. Dit kan ook die kliënt senuweeagtig of edgy voel.

Wanneer dit behoorlik gebruik word, kan dit help om die kliënt aan te moedig om deur alle kante van 'n probleem te praat en na sy eie logiese gevolgtrekking te kom.

Parroting as deel van praatterapie

Parroting word gebruik in praatterapie, ook bekend as psigoterapie. Praatterapie is gebaseer op die kernidee dat praat oor die dinge wat jou pla, kan help om hulle te verduidelik en in perspektief te plaas. Sommige praatterapeute volg 'n spesifieke denkskool, soos kognitiewe teorie of gedrag. Ander gebruik 'n meer eklektiese benadering , tekentegnieke en beginsels uit verskeie teorieë.

Doelwitte van Terapie

Enigeen wat terapie soek, moet doelwitte in gedagte hê. As jy 'n fobie lyer is, sal jou doel waarskynlik bevry word van jou irrasionele vrese.

Ander doelwitte van terapie is: