Sosiale en emosionele ontwikkeling in vroeë kinderjare

Hoe kinders leer om te deel en te versorg

'N Groot hoeveelheid sosiale en emosionele ontwikkeling vind plaas tydens die vroeë kinderjare. Aangesien kinders onderdrukking van humeur, gemoedstoestande en 'n groeiende sosiale wêreld ervaar, moet hulle meer leer oor hul emosies sowel as dié van ander mense.

Emosies en sosiale ervarings van vroeë kinderjare

Gedurende die kleuterjare is humeurstrooitjies baie algemeen.

Daar is 'n goeie rede waarom mense dikwels na hierdie stadium verwys as die "verskriklike twee's"! Kleuters is geneig om vinnige bui te hê. Terwyl hul emosies baie intens kan wees, is hierdie gevoelens ook baie kortstondig. Jy mag dalk verbaas wees oor hoe jou kind kan gaan om histeries te skree oor 'n speelding wat hy op 'n oomblik wil hê om voor die televisie te sit, en kyk net na sy gunstelingskou net 'n oomblik later.

Kinders van hierdie ouderdom kan baie besitlik wees en moeilik deel. Om egter met ander kinders te leer, is egter 'n noodsaaklike vaardigheid. In net 'n paar kort jare gaan jou kind uit die meeste van sy tyd saam met familie en goeie vriende spandeer om groot stukkies van sy dag te spandeer, te leer en met ander kinders op skool te speel.

Trouens, navorsers het emosionele ontwikkeling gevind en sosiale vaardighede is noodsaaklik vir skoolgereedheid. Voorbeelde van sulke vermoëns sluit in aandag aan volwasse figure, omskakeling maklik van een aktiwiteit na die volgende, en saam met ander kinders.

Helpende kinders ontwikkel sosiale en emosionele vaardighede

So, hoe kan jy jou kind help om te leer hoe om goed met ander te speel? Sosiale bevoegdheid behels nie net die vermoë om met eweknieë saam te werk nie; Dit sluit ook in dinge soos die vermoë om empatie te toon, gevoelens uit te druk en vrygewig te deel. Gelukkig is daar baie dinge wat jy kan doen om jou kinders te help om hierdie belangrike sosiale en emosionele vaardighede te ontwikkel.

Modellering van gepaste gedrag is noodsaaklik. Waarneming speel 'n belangrike rol in hoe jong kinders nuwe dinge leer. As jou kind jou deel, dankbaarheid, hulpvaardigheid en gevoelens uitdeel, sal jou kind goeie begrip hê van hoe om met ander mense buite die huis te kommunikeer. U kan hierdie antwoorde in u eie huishouding met u kind en ander familielede modelleer. Elke keer as jy sê "asseblief" of "dankie", demonstreer jy hoe jy wil hê dat jou kinders moet optree.

Die belangrikste is om lof te bied wanneer u kinders goeie sosiale gedrag demonstreer. Versterking maak nie net jong kinders goed oor hulself nie, dit help hulle om te verstaan ​​hoekom sekere gedrag wenslik en lofwaardig is. Om jou kinders te help om hulself goed te voel, speel ook 'n belangrike rol in die ontwikkeling van 'n gevoel van empatie en emosionele vaardigheid. Deur 'n positiewe klimaat te skep waar kinders toegelaat word om hul gevoelens te deel, sal kinders natuurlik begin om meer vrygewig en bedagsaam te word.

Onderrig empatie en samewerking

Ouers kan ook empatie bevorder en emosionele intelligensie bou deur hul kinders aan te moedig om te dink oor hoe ander mense voel.

Begin deur navraag te doen oor jou kind se eie gevoelens en vra vrae oor gebeure in jou kind se lewe. "Hoe het jy gevoel toe jy jou speelgoed verloor het?" "Hoe het die storie jou laat voel?"

Sodra kinders vaardig geword het om hul eie emosionele reaksies uit te druk, begin vra vrae oor hoe ander mense mag voel. "Hoe dink jy het Nadia gevoel toe jy die speelding weggeneem het waarna sy gespeel het?" Deur sulke vrae te stel, kan kinders begin dink aan hoe hul eie aksies die emosies van diegene rondom hulle kan beïnvloed.

Samewerking is een vaardigheid wat baie voordeel trek uit direkte ervaring. Om jou kind die geleentheid te bied om met ander kinders te kommunikeer en te speel, is een van die beste maniere om jou kind te leer hoe om met ander te kan kommunikeer.

Terwyl jou peuter soms met ander kinders kan speel, is sy ouderdom soms frustrerend, aangesien kinders dikwels nie geduld het nie en die vermoë om te deel, sal dinge geleidelik verbeter met ouderdom en ervaring.

Soos kinders speel en interaksie het, begin hulle ook om sosiale probleemoplossingsvaardighede te ontwikkel . Vroeë pogings kan baie argumente en konflik met broers en susters meebring, maar uiteindelik leer kinders om te onderhandel en te kompromitteer met ander kinders.