Oop en geslote 12-stap-vergaderings

Op gepubliseerde skedules van 12-stap-vergaderings word sommige as oop vergaderings aangewys, terwyl ander as geslote vergaderings aangedui word. Oop vergaderings is oop vir die publiek, terwyl geslote vergaderings slegs vir lede is. Die riglyne van elke program bepaal egter wie as lid dien.

Geslote Vergaderings

Alkoholiste Anoniem, Al-Anon Familiegroepe en Volwasse Kinders van Alkoholiste- vergaderings is oor die algemeen geslote vergaderings, tensy anders vermeld.

Geslote vergaderings is slegs beperk tot lede en voornemende lede.

Dit is aan individue om vas te stel of hulle gekwalifiseer is vir lidmaatskap, gebaseer op die volgende kriteria uit Tradisie 3 van die 12- stap-groepe:

Redes vir Geslote Vergaderings

Die geestelike grondslag van alle 12-stap-groepe is anonimiteit.

Lede van die groep kan kies om geslote vergaderings by te woon omdat hulle weet dat almal in die vergadering gelei word deur die groep se stappe en tradisies wat elke lid aanmoedig om hul eie anonimiteit en anonimiteit van ander in die vergadering te handhaaf.

In 'n geslote vergadering kan lede openlik en eerlik praat oor hul probleem of situasie, met die wete dat almal in die kamer soortgelyke situasies ervaar het.

Oop Vergaderings

As die vergadering egter 'n oop vergadering is , verstaan ​​die lede dat daar besoekers van die publiek of selfs die media in die vergadering kan wees en hulle dien hulself dienooreenkomstig.

Gewoonlik, maar nie altyd nie, oop vergaderings is sprekervergaderings, waarop een persoon aangewys is om te praat, sy storie vertel, hoe dit was, wat gebeur het en wat sy lewe is soos nou. Die spreker weet voor die tyd dat die vergadering 'n oop vergadering is en daar kan nie-lede besoekers teenwoordig wees.

Oop vergaderings is vir almal wat belangstel om meer te leer oor die ondersteuningsgroepprogram. Oop vergaderings kan bygewoon word deur studente, professionele persone en ander nie-lede wat belangstel om meer te leer oor die herstelprogramme.

Primêre doel

Die aanwysing van 'n vergadering as 'oop' verander nie die vergadering se primêre doel van die groep nie.

Die primêre doel van tradisie 5 van die individuele genootskappe is om elke groep se boodskap te dra aan die verdrukkinge wat nog steeds ly.

Oor die algemeen, wanneer 'n 12- stap vergadering bygewoon word , noem lede nie hul lidmaatskap in ander 12-stap-groepe tydens die vergadering om die vergadering op sy primêre doel te fokus nie.

As 'n vergadering nie aangewys is óf oop of gesluit op 'n gepubliseerde skedule nie, moet dit as gesluit beskou word.