Psigososiale oorsake van sosiale angsversteuring

Die psigososiale oorsake van sosiale angsversteuring (SAD) sluit in faktore in die omgewing wat jou beïnvloed soos jy grootword. As een van jou ouers 'n sosiale angsversteuring het, dan is jy meer geneig om die siekte self te ontwikkel.

Is dit omdat jy soortgelyke genstruktuur deel of is dit omdat jy op 'n bepaalde manier opgewek is?

Die antwoord is dat dit waarskynlik 'n kombinasie van die twee is.

Benewens die genes van jou ouers, leer jy ook van hul gedrag en van wat hulle jou vertel (beide verbaal en nie-verbaal) oor sosiale situasies.

Omgewings faktore

Sielkundiges het teorieë ontwikkel oor hoe kinders sosiaal angstig kan raak deur te leer.

Daar is veral drie maniere waarop kinders kan leer om sosiaal angstig te word uit hul omgewing:

Jou opvoeding kan ook die waarskynlikheid beïnvloed dat jy SAD sal ontwikkel. Jy is meer geneig om die siekte te ontwikkel as:

Sielkundige faktore

Benewens die omgewingsuitdrukkers van SAD, is sielkundige faktore by die werk. As jy SAD het, sal jy dikwels vir jouself sê dat jy "nie goed genoeg is" in sosiale situasies nie.

Heel dikwels sal daar 'n lopende kommentaar wees wat deur jou gedagtes in gevreesde sosiale situasies gaan. Hierdie negatiewe selfspraak is gewortel in iets wat bekend staan ​​as 'n negatiewe kern geloof .

In die geval van sosiale angs, is negatiewe kern oortuigings langdurige negatiewe oortuigings wat jy oor jou onvoldoende in sosiale situasies het. Hierdie oortuigings word geaktiveer wanneer jy in 'n situasie is wat jy as bedreig beskou.

Jou kern oortuigings veroorsaak dat jy die kognitiewe simptome van SAD ervaar, soos negatiewe gedagtes, 'n neiging om net jou tekortkominge te sien en 'n obsessie met die monitering van jou eie simptome van angs.

Op 'n positiewe noot, omdat SAD nie heeltemal deur jou genetika bepaal word nie, is dit moontlik om 'n paar van die negatiewe gedagte en gedragspatrone wat jy ontwikkel het, te ontleed. Die effektiwiteit van kognitiewe gedragsterapie (CBT) is grootliks gebaseer op die idee dat sielkundige faktore gedeeltelik die skuld gee om die wanorde te handhaaf.

> Bron:

Hales RE, & Yudofsky SC (Eds.). Die Amerikaanse psigiatrie publiseer handboek van kliniese psigiatrie. Washington, DC: Amerikaanse Psigiatriese; 2003.