Skema-gefokusde terapie in BPD

Skema-gefokusde terapie vir borderline persoonlikheidsversteuring (BPD) is 'n tipe psigoterapie wat fokus op die identifisering en verandering van spesifieke ongesonde denkwyses. Die terapie sluit in elemente wat tradisionele dele van kognitiewe gedragsterapie (CBT) is, maar sluit ook elemente van ander tipes psigoterapie in.

Kinderbehoeftes en maladaptiewe skemas

Die teorie onderliggend aan skema-gefokusde terapie veronderstel dat wanneer ons basiese kinderbehoeftes (soos behoeftes vir veiligheid, aanvaarding en liefde) onvoldoende ontmoet word, ons ongesonde maniere ontwikkel om te interpreteer en met die wêreld te kommunikeer, wat sogenaamde maladaptiewe vroeë skemas genoem word.

Skemas is breë en deurlopende patrone van denke en gedrag. Dit is meer as net oortuigings; skemas is diep gehou patrone wat nou verband hou met ons gevoel van self en die wêreldbeskouing.

Skema teorie stel voor dat skemas geaktiveer word wanneer gebeure in ons huidige lewe soortgelyk is aan dié van ons verlede wat verband hou met die vorming van die skema. As ons ongesonde skemas ontwikkel weens moeilike ervarings in ons kinderjare, sal ons ongesonde maniere om te dink en gedra in reaksie op hierdie nuwe situasie toevlug.

Skema teorie stel voor dat baie van die simptome van BPD veroorsaak word deur moeilike kinderervarings (soos mishandeling of vroeë skeiding van versorgers), wat tot die vorming van wanoplossende vroeë skemas gelei het.

Doelwitte

Die aanvanklike doelwitte van skema-gefokusde terapie vir grens-persoonlikheidsversteuring is om die pasiënt se relevante skemas te identifiseer en om hierdie skemas te koppel aan gebeurtenisse in die verlede en huidige simptome.

Na hierdie aanvanklike werk werk die terapeut en pasiënt op maniere om emosies wat verband hou met die skemas te verwerk en ongehoorlike hanteringstyle te verander wat die gevolg is van wanadaptiewe skemas (ongesonde skemas wat simptome in BPD kan veroorsaak). Byvoorbeeld, die terapeut en kliënt kan oefeninge doen wat gefokus is op die ontwrigting van woede, ongesonde gedragspatrone, en die verandering van onbehulpsyke denkwyses.

Navorsingsondersteuning

Terwyl daar nog nie uitgebreide navorsing oor skema-gefokusde terapie gedoen is nie, is een studie tot op hede gepubliseer, wat daarop dui dat pasiënte wat lukraak toegewys is om skema-gefokusde terapie te ontvang, aansienlik groter afname in die simptome vir borderline persoonlikheidsversteurings gehad het as wat toegeskryf is aan psigodinamiese terapie. Alhoewel dit voorlopige bewys is van die effektiwiteit van skema-gefokusde terapie, stel dit voor dat hierdie terapie belofte toon in die behandeling van BPD.

Daarbenewens het 'n ontleding van veelvuldige navorsingstudies oor psigologiese terapie vir borderline persoonlikheidsversteuring ook tot die gevolgtrekking gekom dat skema-gefokusde terapie doeltreffend lyk, maar die skrywers het ook gesê meer navorsing is nodig.

Bronne:

Giesen-Bloo J et al. Buitepasiënt Psigoterapie vir Borderline Persoonlikheidsversteuring: Randomized Trial van Skema-gefokusde Terapie vs Oordrag-gefokusde Psigoterapie. Argiewe van Algemene Psigiatrie , 63: 649-658, 2006.

Stoffers JM et al. Sielkundige terapieë vir mense met 'n borderline persoonlikheidsversteuring. Die Cochrane Databasis van Sistematiese Resensies. 2012 Aug 15; 8: CD005652.

Jong JE. Kognitiewe terapie vir persoonlikheidsversteurings: 'n Skema-gefokusde benadering , Sarasota, FL, VSA: Professionele hulpbronpers / Professionele hulpbronuitruiling; 1999.