Uitdagings teenoor die kinders van alkoholiste

In gevaar vir 'n verskeidenheid emosionele en gedragsprobleme

Daar word beraam dat een uit elke vier kinders in die Verenigde State blootgestel word aan alkoholisme of dwelmverslawing in hul familie. Miljoene kinders onder die ouderdom van 18 woon in 'n huis met minstens een alkoholiese ouer.

Navorsing vertel ons dat hierdie kinders 'n groot risiko vir 'n verskeidenheid van kognitiewe, emosionele en gedragsprobleme in hul lewens. Boonop, omdat hulle kinders van alkoholiste is, het hulle genetiese en hoër omgewingsrisiko's om alkoholiste self te word.

Alhoewel baie van hierdie kinders ernstige probleme ontwikkel, leef baie van hulle deur die ervaring om op te groei in 'n alkoholiese huis sonder om enige psigopatologie of middelmisbruikprobleme te ontwikkel.

Ernstige hanteringsprobleme

Een studie het bevind dat terwyl baie kinders van alkoholiste teen die ouderdom van 18 ernstige probleme gehad het, het die meerderheid (59%) sulke probleme nie ontwikkel nie.

Die navorsers het bevind dat die kinders veerkragtig genoeg is om goed te funksioneer ten spyte van die ervaring wat hierdie eienskappe gedeel het:

Laer IK, Verbal Scores

Baie studies wat kinders van alkoholiste vergelyk met kinders van nie-alkoholiste, fokus op kognitiewe funksies. Een studie het bevind dat volle IK, prestasie en mondelinge tellings laer was onder kinders wat deur alkoholiese vaders opgevoer is, in vergelyking met dié wat deur nie-alkoholiese vaders opgevoer word.

Nog 'n studie het laer volledige IK en verbale tellings gevind, maar nie op toetse vir prestasie nie ('n mate van abstrakte en konseptuele redenasie).

Prestasie binne normale omvang

'N Studie van kinders van alkoholiste wie se families opgevoed is en wie se ouers in die huis gewoon het, het laer tellings vir IK, rekenkundige, lees- en mondelinge tellings vir kinders van alkoholiese gesinne gevind .

Ten spyte van die laer tellings het die kinders van alkoholiese huise egter binne normale reekse vir intelligensietoetse in al die bogenoemde studies uitgevoer.

Onderskat hul vermoëns

Nog 'n studie van kinders van alkoholiste van gesinne wat nie benadeel was nie, het geen verskille in hul tellings gevind nie, in vergelyking met kinders van nie-alkoholiese families. Hulle het egter bevind dat die kinders van alkoholiste hul eie bevoegdheid onderskat het.

Daarbenewens het hulle bevind dat die moeders van die kinders van alkoholiste hul kinders se vermoëns onderskat het. Hierdie persepsies kan die kinders se motivering, selfbeeld en toekomstige prestasie beïnvloed, het die navorsers gesê.

Akademiese prestasie, eerder as IK-tellings, kan 'n beter mate wees van die gevolge van die lewe met 'n alkoholiese ouer. Baie kinders van alkoholiste het akademiese probleme.

Baie het akademiese probleme

Daardie probleme sluit in:

Motiverende probleme en die spanning van die tuisomgewing kan bydra tot die akademiese probleme, hoewel kognitiewe tekorte gedeeltelik kan blameer, glo navorsers.

Hoër voorkoms van depressie, angs

Ouer alkoholisme is gekoppel aan 'n aantal sielkundige afwykings in hul kinders.

Studies het bevind dat die emosionele funksionering van kinders van alkoholiste negatief beïnvloed kan word deur egskeiding, ouerangs of affektiewe afwykings, of ongewenste veranderinge in die familie of in lewensituasies.

Baie studies het bevind dat kinders van alkoholiese huise hoër vlakke van depressie en angs het en meer simptome van algemene stres toon as wat kinders van nie-alkoholiese families.

Meer Ekstreme Depressie

Kinders van alkoholiste wys meer depressie simptome dat kinders van nie-alkoholiese huise en hul self-gerapporteerde depressie is meer dikwels aan die uiterste kant van die skaal, navorsers gevind.

Kinders van alkoholiese huise word dikwels gediagnoseer met gedragsversteurings. Hul onderwysers beskou hulle dikwels as beduidend meer ooraktief en impulsief as kinders van nie-alkoholiese huise.

Gedragsprobleme

Gedragsprobleme van kinders van alkoholiste sluit dikwels in:

Groter delinquency, Truancy

Kinders van alkoholiste is groter risiko vir misdadigheid en skoolbesoedeling. Ouerlike alkoholmisbruik is gekoppel aan gediagnoseerde gedragsversteurings by kinders van alkoholiste.

Navorsers het bevind dat gesinne van alkoholiste laer vlakke van:

Alkoholiese gesinne het hoër vlakke van konflik, benadeelde probleemoplossingsvermoë en vyandige kommunikasie, maar hierdie probleme word ook in gesinne met ander probleme as alkohol gevind. In 'n alkoholiese huis dra die ouer se voortgesette drink egter by tot die ontwrigting van die gesinslewe.

Effekte van familie disfunksie

Sommige van die probleme wat kinders van alkoholiste ondervind, mag nie hoofsaaklik verband hou met die alkoholisme in die gesin self nie, maar op die sosiale en sielkundige disfunksie wat 'n alkoholiese huis kan produseer.

Byvoorbeeld, een studie het bevind dat kinders met alkoholiese ouers minder geneig is om alkoholiste self te word as hul ouers konsekwent op planne hou en volg en sulke familierituele as vakansies en gereelde maaltye onderhou.

Ouer wat in die herstel help

Daarbenewens het een studie bevind dat wanneer die drinkouer ophou drink en in herstel herstel, dit die emosionele spanning op die kinders verminder. Navorsers het bevind dat die emosionele funksionering by kinders om alkoholiste te herstel, soortgelyk is aan dié van kinders van nie-alkoholiste.

Tog het dieselfde studie bevind dat kinders van alkoholiste hoër vlakke van angs en depressie rapporteer wanneer hul alkoholiese ouer terugval.

Kinders van ander disfunksionele huise

Een probleem waarmee navorsers gekyk word na die effekte op kinders om in alkoholiste te grootword, probeer om die omvang van die probleme te bepaal en as hulle direk verband hou met die alkoholisme of ander disfunksionele gedrag.

Baie keer kan die ondersoekers die omvang van die probleme oorskat omdat die deelnemers aan hul studies van kinders in die moeilikheid of behandeling geneem word. Slegs die ergste jeugdiges betree behandeling en die regstelsel, so die kliniese "monsters" kan uiterste wees.

Disfunksioneel op baie vlakke

Dit is ook moeilik om vas te stel of die probleme wat in kinders van alkoholiste beskryf word spesifiek vir oueralkoholisme is, of dit voorkom so dikwels in ander disfunksionele gesinne. Indien wel, kan die probleme nie alkohol spesifiek wees nie.

Ongeag, die feit bly egter dat huise met 'n alkoholiese ouer op baie vlakke baie wanfunksioneel kan word en die situasies plaas die kinders in gevaar vir 'n groot verskeidenheid negatiewe gevolge.

Bronne:

Dayton, T. " Portret van 'n Alkoholiese Familie: Vergete Kinders, Regs Volgende Deur ?" Nasionale Vereniging vir Kinders van Alkoholiste Toegang tot Januarie 2016

Nasionale Instituut vir Alkoholmisbruik en Alkoholisme. "Kinders van Alkoholiste: Is hulle anders?" Alkoholwaarskuwing Julie 1990