Om die feite oor alkoholmisbruik te kry

Alkoholmisbruik verskil van alkoholisme omdat dit nie 'n uiters sterk drang na alkohol, verlies aan beheer of fisiese afhanklikheid insluit nie . Daarbenewens is alkoholmisbruik minder geneig as alkoholisme om toleransie in te sluit (die behoefte aan toenemende hoeveelhede alkohol om "hoog" te kry).

Definiëring van alkoholmisbruik

Alkoholmisbruik word gedefinieer as 'n patroon van drink wat binne een tydperk van 12 maande deur een of meer van die volgende situasies vergesel word:

DSM-IV Definisie van Alkoholmisbruik

In die Diagnostiese en Statistiese Handleiding van Geestesversteurings, vierde uitgawe (DSM-IV), is alkoholmisbruik gedefinieer as enige skadelike gebruik van alkohol, wat enige fisiese of geestelike skade beteken. Die DSM-IV verskaf afsonderlike diagnoses vir alkoholmisbruik en alkoholafhanklikheid. Alkohol misbruik was enige drank ten spyte van herhalende sosiale, interpersoonlike en regsprobleme as gevolg van alkoholgebruik.

DSM-IV Definisie van Alkoholafhanklikheid

Alkoholafhanklikheid was die diagnose volgens DSM-IV indien die drinker voldoen aan al die bogenoemde kriteria plus enige van die volgende simptome vertoon:

DSM-5 en Alkoholmisbruikstoornisse

Met die Mei 2013-publikasie van die 5de uitgawe van die Diagnostiese en Statistiese Handleiding van Geestesversteurings (DSM-5) deur die Amerikaanse Psigiatriese Vereniging (APA) word alkoholmisbruik en alkoholafhanklikheid nie meer apart gediagnoseer nie. Die nuwe DSM-5 kombineer hierdie twee versteurings in een, die sogenaamde "alkoholgebruiksversteuring", met subklassifikasies van ligte, matige en erge.

Die DSM-5 bied ' n lys van 11 simptome van alkoholmisbruik afwykings. Alkoholgebruiksversteuring word as mild beskou as u twee of drie van die 11 simptome vertoon, matig as u vier of vyf simptome vertoon, en erge as u ses of meer simptome op die lys vertoon.

Alkoholmisbruik is nog steeds 'n probleem

Alhoewel daar nie meer 'n amptelike diagnose van "alkoholmisbruik" is nie, is dit steeds 'n baie werklike verskynsel en word dit in die algemeen gedefinieer as die voortdurende gebruik van alkohol ten spyte van negatiewe gevolge in jou lewe.

Alhoewel alkoholmisbruik as 'n minder ernstige versteuring beskou kan word in vergelyking met alkoholisme , is dit belangrik om daarop te let dat baie gevolge van alkoholmisbruik ook deur alkoholiste ervaar word.

> Bron:

> Medline Plus. Alkoholisme en Alkoholmisbruik. Amerikaanse Nasionale Biblioteek van Geneeskunde. Opgedateer 17 November 2017.