Wat is die verskil tussen gewete en bewuste?

Hoe verskil die bewuste van die gewete? Hierdie twee terme word soms verwar in algemene alledaagse gebruik, maar dit beteken eintlik baie verskillende dinge binne die veld van die sielkunde. Kom ons kyk noukeuriger na wat elke term beteken en hoe u tussen die twee begrippe kan onderskei.

Gewete vs bewus

Jou gewete is die deel van jou persoonlikheid wat jou help om tussen reg en verkeerd te bepaal.

Dit maak jou skuldig as jy iets slegs en goed doen wanneer jy iets soorts doen.

In die Freudiaanse teorie is die gewete deel van die superego wat inligting bevat oor wat deur jou ouers en die samelewing as sleg of negatief beskou word - al die waardes wat jy geleer en geabsorbeer het tydens jou opvoeding. Die gewete kom oor die tyd voor, aangesien u inligting insamel oor wat reg en verkeerd deur u versorgers, u eweknieë en die kultuur waarin u woon, oordeel.

Jou bewuste, aan die ander kant, is jou bewustheid van jouself en die wêreld rondom jou. In die algemeenste beteken dit om wakker en bewus te wees. In die sielkunde sluit die bewuste verstand alles binne van jou bewustheid, insluitende dinge soos persepsies, sensasies, gevoelens, gedagtes, herinneringe en fantasieë.

Terwyl gewete en bewustheid twee baie verskillende dinge is, is bewustheid en bewussyn feitlik met mekaar verbind.

Jou bewussyn verwys na jou bewuste ervarings, jou individuele bewustheid van jou eie interne gedagtes, gevoelens, herinneringe en sensasies. Bewustheid word dikwels beskou as 'n stroom wat voortdurend verskuif na gelang van die eb en vloei van jou gedagtes en ervarings van die wêreld rondom jou.

Die bewussyn en bewussyn kan moeilik wees om vas te maak. Soos die sielkundige en filosoof William James een keer verduidelik het, "Die betekenis daarvan weet ons so lank as wat niemand ons vra om dit te definieer nie." Sommige kenners stel egter voor dat jy as iets bewus beskou word as jy dit in woorde kan stel.

Bewuste en Bewussyn: Definisies en waarnemings

Daar is 'n paar dinge om daarop te let dat u kan help om hierdie twee terme in u gedagtes apart te hou. Volgens Freud se psigoanalitiese teorie van persoonlikheid word die verstand dikwels vergelyk met 'n ysberg. Die deel van die ysberg wat bo die oppervlakte van die water gesien kan word, verteenwoordig bewuste bewustheid. Dit is waaroor ons bewus is en kan duidelik beskryf en artikuleer. Die grootste deel van die ysberg lê eintlik onder die oppervlak van die water, wat Freud in vergelyking met die onbewuste verstand, of al die gedagtes, herinneringe en dringings wat buite ons bewuste bewustheid is.

Ander kundiges wys ook daarop dat bewussyn nie net 'n enkelvoudige verstandelike proses is nie. "Bewustheid word algemeen gedefinieer as bewustheid van jou gedagtes, optrede, gevoelens, sensasies, persepsies en ander verstandelike prosesse," verduidelik outeurs Bernstein, Penner en Roy.

"Hierdie definisie dui daarop dat bewussyn 'n aspek van baie verstandelike prosesse is, eerder as om 'n verstandelike proses op sy eie te wees. Byvoorbeeld, herinneringe kan bewus wees, maar bewussyn is nie net geheue nie. Persepsies kan bewus wees, maar bewussyn is nie net persepsie nie. "

Die gewete, aan die ander kant, is wat hou jou daarvan om op jou mees basiese dringende en begeertes te reageer. U gewete is die morele basis wat prososiale gedrag help lei en lei u om op sosiaal aanvaarbare en selfs altruïstiese maniere op te tree .

As jy aan hierdie twee begrippe dink, onthou net dat bewuste beteken dat jy wakker en bewus moet wees, terwyl gewete jou innerlike sin van reg en verkeerd beteken .

'N Woord Van

Terwyl die twee terme dikwels verwar word, verwys die bewuste en die gewete na baie verskillende dinge. Soos hierbo beskryf, is jou bewuste jou bewustheid van jouself en die wêreld rondom jou. U gewete is u vermoë om te onderskei tussen wat reg is en wat verkeerd is. Jou bewussyn laat jou toe om bewus te wees van jou plek in die wêreld, terwyl jou gewete jou in staat stel om op morele en sosiaal aanvaarbare maniere in hierdie wêreld op te tree.

Bronne:

> Bernstein, D., Penner, LA, Clarke-Stewart, A., & Roy, E. Sielkunde . Boston: Houghton Mifflin Maatskappy; 2008.

Cote, SM Seksverskille in tipes aggressiewe gedrag: Het vroue 'n hoër vlak van gewete as mans? In die ontwikkeling en struktuur van gewete. W. Koops, D. Brugman, TJ Ferguson, & AF Sanders (Eds.). New York: Sielkunde Pers; 2010.

James, W. Die stroom van bewussyn. Sielkunde. Cleveland & New York, World; 1892.

Kalat, JW Inleiding tot die Sielkunde. Belmont, CA: Wadsworth; 2014.