Oorwinning van terugbetalings in 'n groepinstelling

'N Terapeutiese milieu is 'n gestruktureerde groep omgewing waarin die bestaan ​​van die groep 'n sleutelkrag in die uitkoms van behandeling is. Deur gebruik te maak van die gekombineerde elemente van positiewe portuurdruk, vertroue, veiligheid en herhaling bied die terapeutiese milieu 'n idealiseerde instelling vir groeplede om hul sielkundige probleme te verwerk. Baie alkohol en dwelm rehab fasiliteite staatmaak op hierdie tipe omgewing sowel as gewigsverlies groepe en diegene wat terapie vir gedragsafwykings ontvang.

Sommige mense voel dat hulle binne die vertrouende terapeutiese omgewing van hul terapeutiese groep nuwe hanteringsvaardighede kan probeer sonder om selfbewus te voel.

Hoe meer ons bymekaar kom: Groepskohesie

Die term word dikwels gebruik om te verwys na binnepasiëntinstellings waarin kliënte gesonde leefpatrone leer deur voortdurende blootstelling aan rolmodelle en streng verwagtinge, maar 'n terapeutiese milieu kan ook met 'n buitepasiëntgroep ontwikkel word, soos die geval is met Anonieme Alkoholiste wat staatmaak op deelnemers om gereeld geskeduleerde vergaderings te kom. Die doel is om groepskohesie en samehorigheid te bevorder. Sonder gereelde interaksies kan die positiewe portuurdruk, vertroue en herhaling wat hierdie tegniek staatmaak op werk nie goed ontwikkel nie.

Die Groot 4: Ondersteuning, Struktuur, Herhaling en Konsekwente Verwagtinge

Die sleutel tot 'n suksesvolle terapeutiese milieu is ondersteuning, struktuur, herhaling en konsekwente verwagtinge.

Daarom is die terapeut se rol in die ontwikkeling van 'n terapeutiese milieu beide ingewikkeld en uiters belangrik. Hy moet dien as rolmodel, en oefen die gedrag wat van die groep verwag word. Sy moet die groep fasiliteer in die ontwikkeling van 'n lys van reëls en verwagtings en die hantering van oortredings sonder om oor te gaan as 'n gesagsfiguur.

Die terapeut moet die groep lei tot selfbestuur sonder dat natuurlike leiers die deelname van natuurlike volgelinge oorskadu.

Die belangrikheid daarvan om kwesbaar te wees

Alhoewel dit tyd neem om te bereik, is 'n suksesvolle terapeutiese milieu 'n veilige en betroubare omgewing. Groeplede voel vry om met gedragsveranderings te eksperimenteer en diep geheime te bespreek sonder vrees vir oordeel of vergelding. Lede word ook blootgestel aan die stryd van ander. Dit kan empatie en begrip ontwikkel, die gevoel van alleenheid verminder, en help nuwe idees opvlam oor hoe mense hul eie probleme kan hanteer.

Uitdagings vir terapeutiese omgewing

Of die behandeling korttermyn, 'n maand of minder, of langtermyn, tot 12 maande, is, is daar uitdagings vir hierdie tipe gestruktureerde groepinstelling vir behandeling. Deurlopende deelname aan die groep is soms 'n noodsaaklike deel van die handhawing van die winste behaal in die groep. Wanneer die groepinstelling eindig, het baie pasiënte aansienlike terugslae as gevolg van die verlies van die ondersteuning, struktuur en bekendheid van ander groeplede. Dit is belangrik dat hierdie tipe terapie individuele hanteringsmeganismes in die groepinstelling leer, sodat die oorgang na selfversorging of individuele agentskap die behandelingstegnieke wat binne die groep gebruik word, kan volg wanneer die groepinstelling nie beskikbaar is nie.

Sommige mense verseker 'n maat van die groep om kontak te hou met hulle om hul eie persoonlike vryheid te hanteer nadat die groepterapie-instelling verander het. Sommige sukkel ook om die "grootbroer of suster" in die groep te word wanneer sekere lede van die groep verlaat. Hierdie uitdagings vir terapeutiese milieu kan oorkom word met vooruitsig en behoorlike voorbereiding vir beide praktisyns en pasiënte.