Onderrigstrategieë vir studente met ADHD

Gebruik hierdie onderrigaanbiedings met ADHD-studente

Die term uitvoerende funksie beskryf die vermoë om tyd en projekte effektief te beplan en te bestuur. Die meeste mense met ADHD het beduidende tekorte in die uitvoerende funksie wat natuurlik die skool baie moeilik maak. Gelukkig is daar kreatiewe ingrypings wat onderwysers kan gebruik om die sukses van die student in die klaskamer te verbeter .

Hieronder is 'n lys van verskeie onderrigaanbiedings wat goed werk vir studente met ADHD.

Hulle is saamgestel deur Chris Dendy, MS en herdruk met haar toestemming. Mev. Dendy is 'n toonaangewende ADHD-kenner en skrywer, 'n voormalige onderwyser met meer as 35 jaar ondervinding, en moeder van twee gegroeide seuns en 'n dogter met ADHD.

Die basiese konsep agter al hierdie strategieë is eenvoudig: maak die leerproses konkreet en visueel. Onderwysers kan hierdie doel bereik deur hierdie voorstelle vir klaskamerwerk te volg :

Geskrewe uitdrukking

wiskunde

Geheue

Verander onderrigmetodes

Werkopdragte verander - Verminder geskrewe werk

Verander toets en gradering

Verander die vlak van ondersteuning en toesig

Gebruik Tegnologie

Bykomende leeswerk:

Bron

Chris A. Zeigler Dendy en Alex Zeigler. 'N Voëloog-oog van die lewe met ADD en ADHD. Koester die kinders. 2007.