Baseline Meting van Gedrag

Hierdie meting kan opvoeders help om 'n intervensiestrategie te beplan

Wat is die definisie van basislynmeting van gedrag? Kom meer te wete oor hierdie term en hoe dit gebruik kan word om 'n kind se gedragsprobleem aan te spreek met hierdie resensie.

Hoe 'n basislynmeting van gedrag kan help

Die term basislynmeting kan verwys na 'n meting van enige probleem - of dit 'n kind se gedragsprobleme of 'n sosiale siekte in die gemeenskap is.

In terme van 'n kind wat uitwerk, verwys 'n basislynmeting na die begin meting van 'n gedrag.

Sê byvoorbeeld dat 'n kind met aandagstekorte hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) herhaaldelik antwoorde in die klas uitwys. Die basislynmeting sal bepaal hoe dikwels die kind betrokke raak by hierdie gedrag. 'N Opvoeder wat die kind waarneem, bepaal dat hy minstens 11 keer per dag hierdie uitbarstings het.

Hoe dit werk

Hierdie basislyn van gedrag word gemeet voordat 'n ingryping begin word. Die kind se onderwyser of 'n ander fakulteitslid sal die basislynkoers van die student se off-task-gedrag meet voordat 'n gedragsveranderingstelsel ingestel word wat ontwerp is om die student se on-task gedrag te verhoog. Die basislynmeting, in vergelyking met latere metings na die intervensie, gee 'n beginpunt om te meet hoe effektief die ingryping is.

In die geval van die kind met ADHD, kan die onderwyser die kind 'n paar strategieë gee om op te hou om antwoorde in die klas te skree.

Die onderwyser kan positiewe gedragsversterking probeer. Byvoorbeeld, elke keer as die kind sy hand oplewer voordat die onderwyser 'n antwoord gee, kan sy die kind op een of ander manier beloon, soos om hom as helper te dien as sy die vraestelle aan die studente in die klas voorlê of hom ekstra minute gee. gratis lees tyd.

Nadat u hierdie strategieë gebruik het om die student se negatiewe gedrag af te sny, sal die onderwyser weer meet hoe gereeld die kind antwoorde verbeur in plaas van om in die klas op te daag. Na die gebruik van gedragsmodifikasiestrategieë, vind die onderwyser dat die kind ongeveer vyf keer per dag net antwoorde in die klas uitwys. Dit laat die opvoeder weet dat haar intervensieplan werk.

As die kind 11 keer per dag antwoorde opgeblaas het, dieselfde hoeveelheid wat hy gedoen het toe sy die gedrag van die basislyn geneem het, sou die onderwyser weet dat sy 'n ander intervensiemetode moet oprig om die kind se gedrag reg te stel.

Wanneer dit misluk

Onderwysers en ouers moet alternatiewe oorweeg wanneer 'n gedragswysigingsplan verkeerd gaan. In plaas daarvan om positiewe versterking alleen te gebruik om die aantal uitbarstings te verminder wat die kind met ADHD in die klas het, moet die kind dalk ook negatiewe gevolge vir sy uitbarstings ondervind. Die onderwyser kan bepaal dat ander wysigings nodig mag wees om die student se gedragsprobleme te help.

As u die kind wegbeweeg van 'n bepaalde student, kan dit help as dit bepaal word dat die klasmaat die kind aan die eier gee. Of dalk sit die kind agter in die klaskamer en voel dat skreeu die enigste manier is om gehoor te word.

'N Skoolberader of sielkundige kan meer inzicht gee in die wortel van die kind se gedragsprobleme.