Eienskappe van Ego Sterkte

In Sigmund Freud se psigoanalitiese teorie van persoonlikheid is ego sterkte die vermoë van die ego om effektief te handel met die eise van die id , die superego en die werklikheid. Diegene met min ego sterkte kan tussen hierdie mededingende eise verskeur word, terwyl diegene met te veel ego sterkte te onnodig en styf kan word. Ego krag help ons om emosionele stabiliteit te behou en omgaan met interne en eksterne stres.

Ego Sterkte Agtergrond

Volgens Sigmund Freud bestaan ​​persoonlikheid uit drie elemente: die id, die ego en die super-ego . Die id bestaan ​​uit al die primêre dringings en begeertes en is die enigste deel van persoonlikheid teenwoordig by geboorte. Die super-ego is die deel van die persoonlikheid wat bestaan ​​uit die geïnternaliseerde standaarde en reëls wat ons van ons ouers en die samelewing verwerf. Dit is die deel van die persoonlikheid wat mense druk om moreel op te tree. Ten slotte is die ego die komponent van persoonlikheid wat bemiddel tussen die eise van die werklikheid, die dringend van die id en die idealistiese, maar dikwels onrealistiese, standaarde van die super-ego.

Waar die id mense dwing om op hul mees basiese dringings op te tree en die superego streef na die nakoming van idealistiese standaarde, is die ego die aspek van persoonlikheid wat 'n balans moet vind tussen hierdie baser dring, morele standaarde en die eise van die werklikheid.

Wanneer dit by geestelike welsyn kom, word ego sterkte dikwels gebruik om die individu se vermoë om hul identiteit en sin van self te handhaaf in die gesig van pyn, nood en konflik, te beskryf. Navorsers het ook voorgestel dat die verkryging van nuwe verdedigings- en hanteringsmeganismes 'n belangrike komponent van ego sterkte is.

Hoë Ego Sterkte

Mense met goed ontwikkelde ego sterkte is geneig om 'n aantal belangrike eienskappe te deel. Hulle is geneig om selfvertroue te hê in hul vermoë om uitdagings te hanteer, en hulle is goed om oplossings vir die probleme van die lewe te kry. Hulle is ook geneig om hoë vlakke van emosionele intelligensie te hê en is in staat om hul emosies suksesvol te reguleer, selfs in moeilike situasies.

'N Individu met soliede ego-krag benader uitdagings met die gevoel dat hy of sy die probleem kan oorkom en selfs as gevolg daarvan kan groei. Deur sterk ego-krag te hê, voel die individu dat hy of sy die probleem kan hanteer en nuwe maniere kan vind om met stryd te werk.

Hierdie mense kan hanteer wat die lewe op hulle gooi sonder dat hulle hul eie sin verloor. Mense met goeie ego sterkte is geneig om baie veerkragtig te wees in die lig van die probleme van die lewe. In plaas van om op te gee in die lig van 'n hindernis, beskou hierdie individue sulke gebeurtenisse as take wat bemeester en oorwin moet word. Selfs wanneer baie moeilike gebeure of tragedies voorkom, kan diegene wat ego sterkte besit, hulleself optel, hulself verberg en vorentoe beweeg met 'n gevoel van optimisme.

Lae Ego Sterkte

Aan die ander kant, diegene met 'n swak ego-sterkte sien uitdagings as iets om te vermy.

In baie gevalle kan die werklikheid te oorweldigend lyk. Hierdie individue sukkel om in die gesig van probleme te hanteer en kan probeer om die werklikheid te vermy deur middel van wensdenke, substansverbruik en fantasieë.

Lae ego sterkte word dikwels gekenmerk deur 'n gebrek aan sielkundige veerkragtigheid . In die lig van die uitdagings van die lewe, kan diegene met 'n lae ego sterkte eenvoudig opgee of afgebreek word.

verwysings

Hall, LM (1999). Die geheime van persoonlike bemeestering. Wallis, Verenigde Koninkryk: Crown House Publications.

Freud, S. (1923). Die ego en die id. Die standaard uitgawe van die volledige sielkundige werke van Sigmund Freud, Volume XIX (1923-1925): Die Ego en die Id en ander werke, 1-66.