Episodiese herinneringe en jou ervarings

Episodiese geheue is 'n kategorie van langtermyngeheue wat die herinnering van spesifieke gebeurtenisse, situasies en ervarings insluit. Jou herinneringe van jou eerste skooldag, jou eerste soen, die bywoning van 'n vriend se verjaarsdagpartytjie en jou broer se gradeplegtigheid is al voorbeelde van episodiese herinneringe. Benewens jou algehele herroeping van die gebeurtenis self, behels dit ook u geheue van die plek en tyd wat die gebeurtenis plaasgevind het.

Nauw verwant aan hierdie is wat navorsers verwys as 'n outobiografiese geheue of jou herinneringe aan jou eie persoonlike lewensgeskiedenis. Soos u kan voorstel, speel episodiese en outobiografiese herinneringe 'n belangrike rol in u selfidentiteit.

'N Verdere kyk na episodiese geheue

Stel jou voor dat jy 'n telefoonoproep van 'n ou kollegevriend kry. Jy kom eendag bymekaar vir aandete en spandeer die aand oor talle amusante oomblikke van jou dae op die universiteit. Jou herinneringe aan al die spesifieke gebeure en ervarings is voorbeelde van episodiese geheue.

Hierdie episodiese herinneringe is belangrik omdat hulle jou toelaat om persoonlike ervarings wat 'n belangrike deel van jou lewe is, te herroep. Hierdie herinneringe gee jou 'n gevoel van persoonlike geskiedenis sowel as 'n gedeelde geskiedenis met ander individue in jou lewe.

Episodiese geheue tesame met semantiese geheue is deel van die verdeling van geheue, bekend as eksplisiete of verklarende geheue .

Semantiese geheue indien gefokus op algemene kennis oor die wêreld en sluit feite, konsepte en idees in. Episodiese geheue, aan die ander kant, behels die herinnering van bepaalde lewenservarings.

Die term episodiese geheue is eers in 1972 deur Endel Tulving bekendgestel om te onderskei tussen feitelike inligting (semantiese geheue) en gebeurtenisse uit die verlede (episodiese geheue) te onthou.

Tipes Episodiese Herinnerings

Daar is 'n aantal verskillende tipes episodiese herinneringe wat mense mag hê.

Dit sluit in:

Episodiese herinneringe van spesifieke gebeurtenisse. Dit behels herinneringe van bepaalde oomblikke van 'n individu se persoonlike geskiedenis. Onthou jou eerste soen is 'n voorbeeld van 'n spesifieke episodiese geheue.

Episodiese herinneringe van persoonlike feite. Om te weet wie president was die jaar waarin jy getroud is, die maak en model van jou eerste motor en die naam van jou eerste baas is al voorbeelde van episodes van persoonlike feite.

Episodiese herinneringe van algemene gebeurtenisse. Onthou wat 'n soen voel, is 'n voorbeeld van hierdie algemene tipe herinnering. Jy onthou nie elke soen wat jy ooit gedeel het nie, maar jy kan onthou wat dit voel op grond van jou persoonlike ervarings.

Ten slotte, flashbulb herinneringe is helder en gedetailleerde "snapshots" verwant aan die vind van die besonder belangrike nuus. Soms is hierdie oomblikke dalk baie persoonlik, soos die oomblik dat jy agtergekom het dat jou ouma gesterf het. In ander gevalle kan hierdie herinneringe deur baie individue in 'n sosiale groep gedeel word. Die oomblikke wat jy uitgevind het oor die aanvalle van 9/11 of die aanvalle in Parys, is voorbeelde van gedeelde flashbulb-herinneringe.

Hoe Episodiese Geheue en Semantiese Geheue Werk Saam

Navorsers het bevind dat episodiese geheue ook interafhanklik kan wees met semantiese geheue. Op leertake het die deelnemers beter presteer toe nuwe inligting in lyn was met vorige kennis, wat daarop dui dat semantiese kennis van 'n taak 'n soort raamwerk vir nuwe episodiese leer bied.

Deelnemers is gevra om pryse van kruideniersware items te onthou. Diegene in die kontrolegroep was beter in staat om hierdie pryse te onthou toe die nuwe inligting kongruent was met hul bestaande episodiese herinneringe aan kruidenierspryse. Amnesiac-deelnemers in die eksperimentele groep het egter baie erger gespeel om nuwe inligting te onthou omdat hulle nie toegang gehad het tot episodiese inligting uit hul verlede nie.

Omgekeerd het navorsers ook bevind dat episodiese herinneringe ook 'n rol speel in die herwinning van semantiese herinneringe. In eksperimente waar deelnemers gevra is om lyste van items in spesifieke kategorieë te genereer, kon diegene wat op episodiese herinneringe staatmaak, beter presteer as amnesiac-deelnemers wat nie toegang gehad het tot episodiese herinneringe nie.

Bronne:

Greenberg, DL, Keane, MM, Verfaellie, M. (2009). Verswakte kategorie vloei in mediale temporale lob amnesie: Die rol van episodiese geheue. Joernaal van Neurowetenschappen, 29 (35), 10900-10908. doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1202-09.2009.

Kan, IP, Alexander, MP, & Verfaillie, M. (2009). Bydrae van vorige semantiese kennis aan nuwe episodiese leer in geheueverlies. Tydskrif van Kognitiewe Neurowetenskap, 21, 938-944.

Tulving, E. (1972). Episodiese en semantiese geheue. In E. Tulving en W. Donaldson (Eds.), Organization of Memory (pp. 381-402). New York: Academic Press.

Tulving, E. (1983). Elemente van Episodiese Geheue. Oxford: Clarendon Press.